Co znamená Joker karta?

Co znamená Joker karta?

Co se dá hrat s jednim Balickem karet

Whist je zdvihová karetní hra pro 4 hráče, která se hraje s jedním balíčkem francouzských hracích karet. Vznikla ze starší hry Ruff and Honours (dnes již mrtvé) a hrála se zejména v 18.

Co se dá hrát s kartami

Karetní hryPrší V rozdávání karet se hráči pravidelně střídají.Dudák. Ideální počet hráčů pro tuto hru jsou čtyři.Rychlík. Počet hráčů pro tuto hru je 2 a více.Oko. Počet hráčů 2 a více.Ospalec. Karty se rovnoměrně rozdají mezi hráče.Kent. Požadovaný počet hráčů je 4.Autobus.Tarotové karty-asi nejvíce používané.

Jaká jsou pravidla hry prší

Jak se hraje :

Hráč, který je na tahu smí odhodit buď kartu vyložené barvy nebo kartu stejné číselné hodnoty. Nemůže-li nebo nechce-li hráč odhodit kartu, musí vzít kartu z talónu. Shodí-li hráč poslední kartu ohlásí prší nebo mau-mau a ukončí tak hru.

Co je to žolík

Žolík je hrací karta s vyobrazeným šaškem, která se nachází ve většině moderních karetních sad, kde doplňuje čtyři standardní karetní barvy. Žolík má původ ve Spojených státech amerických v době občanské války (60. léta 19. století).

Jak se hraje americký žolík

Hra je určena pro 2 až 10 hráčů s použitím žolíkových karet. Rozdá se mezi hráče dohodnutý počet karet (obvykle 4), zbytek se nechá na hromádce obrázky dolů. Smyslem hry je se všech karet zbavit jejich vyložením na hrací desku.

Jak se hraje dudák

Každému hráči se rozdají dvě karty, hráč po levici vynáší jako první. Další musí přebít, když nemá, líže tak dlouho z balíku (talonu), než kartu k přebití získá. Kdykoli ve hře může hráč vyhlásit a zahrát trumfovou barvu. Nelze zvolit barvu, kterou již předtím za trumfovou vyhlásil jiný hráč.

Jak se hraje hra vole lehni

Cílem hry je, aby hráč nasbíral kompletní řadu jedné barvy. Hra probíhá tak, že hráč vždy jednu ze svých karet pošle sousedovi po levici a takto se dále hráči střídají dokola. Ten, kdo nasbírá ucelenou řadu karet od jedné barvy, může karty položit na stůl a hlásit "vole lehni (vole padni)".

Jak se hraje rychlík

Jak se hraje :

Bankéř rozdá všem po jedné kartě, sobě naposled. Vyzve k uzavření sázek a rozdá po dvou kartách ještě jednou dokola. Potom všichni otočí svůj list. Vyhrává vyšší bodová hodnota.

Jak vyhrát v prší

Vítězem se stává hráč s nejvíce kartami. Pokud mají více hráčů stejný počet karet, vítězí ten, kdo má nejvíce karet z jedné kategorie. Pokud je i toto stejné, vyhrává hráč s první kartou vzhůru..

Co jsou píky

německých karet, červené (srdce), piky (barva označená černými stylizovanými hroty píky), kára (popř. káry) a kříže (k těm ještě dále) jsou barvy karet tzv. francouzských.

Jak hrát kanastu

Každý hráč táhne ve svém tahu dvě karty z balíku (odhazuje jen jednu). Dvojice nemůže ukončit kolo, dokud každý její člen neodehrál aspoň jednu kartu z druhé ruky a všechny trojky nebyly odloženy. Počet kanast nutných k uzavření kola se liší. Mohou to být dvě červené a tři černé, nebo dvě černé a tři červené.

Co je Spinava postupka

Postupka špinavá – tzv. vedlejší postupka: znamená, že musíte mít nejméně 3 karty stejné hodnoty, ne však stejné barvy. Příklad: 3x král-srdce,kříže,listy nebo 4x král-srdce,káry,kříže,listy(nelze mít král-srdce,srdce,listy,listy atd.)

Jak se hraje oko

Cílem hry je dosáhnout nebo se co nejvíce přiblížit součtu jednadvacet neboli oka. Hráč si může vyptat libovolný počet karet, dokud není se svým součtem spokojen. Pokud již nechce dál riskovat přetáhnutí – ohlásí „dost“, „stop“ nebo jen „dobrý“ a položí karty ke své sázce.

Jak se hraje Přebíjená

Všichni hráči najednou obrátí první kartu ze své hromádky. Ten hráč, který má na své obrácené kartě největší zvíře, vyhrává všechny obrácené karty. Pokud se stane, že hráči obrátí karty se zvířaty stejné velikosti, řeknou "bitva" a potáhnou si ze své hromádky ještě po jedné kartě, tentokrát ji ale neobrátí.

Jak se hraje hra Černý Petr

Hráč po levici rozdávajícího si od něj nabídne kartu, může-li, pak zkompletovanou dvojici odloží a dalšímu hráči v kole nabídne kartu ze svých. Hráči takto postupují v kruhu, vyřazují dvojice karet a komu zbude poslední Černý Petr, prohrál.

Jak vypadá eso

Francouzské karty

V některých hrách je eso číselná karta s hodnotou 1. Hodnoty karet jsou vyznačeny v rozích karet – u číselných hodnot pomocí číslice (2–10), u figur pomocí písmene, které se liší podle jazyka – např. J, Q, K, A, nebo B, D, K, A nebo V, D, R, A atd.

Jak se hraje válka

Karty se rozdělí mezi hráče. Ti si nechají před sebou svůj balíček, otočený čísly dolů a otočí pouze vrchní kartu. Kolo vyhrává hráč, který má kartu s nejvyšším číslem. Pokud budou mít dva hráči stejné nejvyšší číslo, nastává válka a hráči musí naráz vyložit tři další karty, vyhrává opět ten s nejvyšším číslem.

Co znamená Pikove eso

Pikové eso: oznamuje dopis, zprávu z daleka, dědictví, nebo návštěvu. Pikový král: tato karta představuje nepřátelsky smýšlejícího staršího muže úředníka, vyššího postavení.

Jak si Namichat karty

Dva nejběžnější způsoby jak zamíchat karty je takzvané farao, při němž se balíček rozdělí na dvě poloviny a ty se pak vsunou do sebe; a běžné výměnné míchání, při kterém se „porce“ karet vytahují náhodně z balíčku a opět náhodně se do něj vkládají.

Co znamená začít od piky

"Rčení vypracovat se od píky – začít od úplného začátku, dosáhnout všeho vlastními silami – odráží hierarchii vojenských hodností – píka byla zbraní prostých vojáků," podotýká Stěpanova. V lidových rčeních, která běžně používáme, najdeme hodně zastaralých slov.

Jak se jmenují Žolíkové karty

kanastové (též žolíkové) karty – sada obsahuje 108 karet francouzského typu, vznikne ze sady rummy karet přidáním 4 žolíků – karet se speciální funkcí, které nepatří k žádné barvě.

Jak se počítá žolík

Hodnota karet

K prvnímu vyložení je třeba mít 42 či 51 bodů. Hodnoty karet: A – K – Q – J je za 10 bodů, karty 2–10 ve výši za 2–10 bodů, žolík je za 50 bodů, ale 50 bodů má až po zavření, kdy někomu zůstane v ruce.

Co je víc full house nebo barva

Full house: Tři karty stejné hodnoty a dvě jiné karty stejné hodnoty. V případě shody: Vyhrává hráč s vyšší hodnotou tří stejných karet. V hrách se společnými kartami může mít víc hráčů trojici karet se stejnou hodnotou, pak rozhoduje vyšší hodnota dvou karet. Barva: Pět karet stejné barvy.

Jak se hraje bank

Každý hráč si vezme jednu kartu. Můžeš zahrát libovolný počet karet Bang!, ale pouze na vzdálenost 1 Duel: Hráč zahráním této karty vyzývá kteréhokoli hráče na duel (nezáleží na vzdálenosti). Hráči (vyzvaný a vyzývající) nastřídačku střílí jeden po druhém – odhazují kartu BANG!. Vyzvaný hráč začíná.

Jak se hraje Black Jack

Základní princip hry je, že hráč chce mít hodnotu karet blíže 21 než krupiér, ale přitom 21 nepřekročit. Vyhrává ten, kdo má po ukončení hry v ruce nejvyšší součet, aniž by překročil 21. Hráč, který má v ruce součet karet větší než 21, je takzvaně „trop“ neboli „přes“.