Jak se jmenuje řeka na Moravě?

Jak se jmenuje řeka na Moravě?

Jak se jmenuje největší řeka na Moravě

Řeka Morava pramení na úbočí Králického Sněžníku. Je to největší moravská řeka, která protéká mnoha moravskými městy, například Olomoucí, Kroměříží, Otrokovicemi, Uherským Hradištěm.
Archiv

Jaké jsou řeky na Moravě

Dílčí povodí

povodí rozloha km² odtékající řeka
Povodí Olšavy 516,36 Olšava
Povodí Moravské Sázavy 508,34 Moravská Sázava
Povodí Romže 456,53 Romže
Povodí Rudavy 438,70 Rudava

Kde teče Morava

Morava (německy March) je řeka ve střední Evropě, levý přítok Dunaje. Protéká stejnojmenným územím v Česku až po hranici mezi Rakouskem a Slovenskem. Nedaleko pramene tvoří krátký úsek historické zemské hranice Moravy a Čech a na dolním toku část hranice mezi Českem a Slovenskem.

Jak se jmenuje řeka která pramení na Králickém Sněžníku

Králickému Sněžníku, přes nějž přechází hlavní evropské rozvodí, se právem říká střecha Evropy. Pod vrcholem v nadmořské výšce 1 380 m vyvěrá pramen řeky Moravy, upravený jako studánka. Pod vrcholem Králického Sněžníku začíná pramenit řeka Morava.

Kam ústí reky

Místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera, se nazývá ústí. Řeka se před ním často dělí na několik větví. Území ohraničené těmito větvemi a vodní plochou, do níž se řeka vlévá, se nazývá delta, protože při pohledu shora obvykle má přibližně trojúhelníkový tvar, podobný řeckému písmenu delta (Δ).

Kam se vlévá řeka Dyje

Dyje se na česko-slovensko-rakouském trojmezí vlévá do řeky Moravy jako její nejdelší přítok.

Co to je povodí

Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí, kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími.

Jak sjet Moravu

Řeka Morava je splavná v úseku od Hanušovic do Olomouce, což je cca 100 km. Úsek Hanušovice – Postřelmov není kvůli nedostatku vody sjízdný celoročně. Od Postřelmova do Olomouce však můžete plout po celý rok. Tento úsek je dlouhý cca 70 km a dá se ujet za 3 -4 dny.

Kam se vlévá řeka Morava

Jak známo, řeka Morava v České republice, anebo též v zemi Moravské čili na Moravě, pramení pod Kralickým Sněžníkem a vlévá se zleva do Dunaje pod Bratislavou. Její tok dosahuje 354 km. Další řeka Morava protéká Srbskem.

Kam se vlévá řeka

Místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera, se nazývá ústí. Řeka se před ním často dělí na několik větví. Území ohraničené těmito větvemi a vodní plochou, do níž se řeka vlévá, se nazývá delta, protože při pohledu shora obvykle má přibližně trojúhelníkový tvar, podobný řeckému písmenu delta (Δ).

Které pohoří na Moravě je nejvyšší

Na severu Moravy a na jihu Slezska se pak rozkládá pohoří Hrubý Jeseník s nejvyššími moravskými horami Pradědem (1492 m n. m.) a Vysokou holí (1465 m n. m.). Jihozápadně od Hrubého Jeseníku se na hranici s Čechami a Kladskem rozkládá Králický Sněžník.

Jaká je nejdelší řeka v České republice

Naší nejdelší řekou je Vltava, která na úseku mezi pramenem na Šumavě a ústím do Labe v Mělníku měří přes 430 km. Řeka protéká řadou našich významných měst, například Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi nebo Prahou.

Jak se říká toku řeky

Vodním tokem se rozumí proud soustředěného toku vody po zemském povrchu, který je prostorově ohraničen dnem a břehy. Počátek vodního toku je označován jako pramen, konec vodního toku jako ústí, což je místo, kde se řeka vlévá do řeky vyššího řádu, jezera nebo moře.

Co to je přítok

Přítok je tok nižšího řádu, zpravidla řeka nebo potok, jenž se vlévá do toku vyššího řádu. Obvykle se vyznačuje menší délkou, vodností, plochou povodí a také odlišným směrem říčního údolí. Rozlišují se přítoky různých řádů, podle toho, zda se vlévají do hlavní řeky I. řádu nebo do jejich přítoků.

Kde pramení řeka Hana

Vzniká soutokem dvou hlavních pramenných toků – Malé a Velké Hané v Dědicích na Vyškovsku. Obě dvě pramení na Drahanské vrchovině. Malá Haná v jihomoravském kraji, severně od obce Krásensko na svazích kopce, která na svém temeni nese rozhlasový vysílač Kojál.

Kde je řeka Svratka

Řeka Svratka protéká Moravou a tvoří největší přítok Dyje. Protéká okresy Žďár nad Sázavou na Vysočině, Brno-venkov, Brno-město a Břeclav v Jihomoravském kraji. Je dlouhá 173,9 km, plocha povodí činí 7112,79 km².

Co to je průtok

Průtok je základní hydrologickou veličinou, vyjadřuje objem vody, který proteče daným profilem vodního toku za jednotku času. Obvykle se udává v m3s-1 nebo v l.s-1. Odlišným pojmem je odtok, který označuje proces odtékání vody z povodí a udává se v jednotkách objemu za dané časové období.

Kde začíná Morava

Asi 2,5 km jižně od trojmezí na Králickém Sněžníku hranice dospěje k řece Moravě a prochází pak středem jejího toku přibližně jihozápadním a pak jihovýchodním směrem, přičemž rozděluje území obce Dolní Morava na českou a moravskou část.

Odkud se sjizdi Morava

Řeka Morava je splavná v úseku od Hanušovic do Olomouce, což je cca 100 km. Úsek Hanušovice – Postřelmov není kvůli nedostatku vody sjízdný celoročně. Od Postřelmova do Olomouce však můžete plout po celý rok. Tento úsek je dlouhý cca 70 km a dá se ujet za 3 -4 dny.

Co je to Morava

Morava je region na východě území České republiky a historická země Koruny české a prvního období dějin Československa (do roku 1928). Do současnosti si zachovala rozmanitou kulturu, tradice a nářečí. Morava (zeleně) a moravské enklávy ve Slezsku (červeně) v hranicích z roku 1920 na mapě České republiky.

Kde pramení Morava

Králický SněžníkMorava / ZdrojKrálický Sněžník je nejvyšší vrchol stejnojmenného pohoří, které je součástí Krkonošsko-jesenické subprovincie. Vrchol leží přímo na česko-polské hranici. Vrcholek je nejvyšší bod okresu Ústí nad Orlicí a celého Pardubického kraje. Wikipedie

Jak se Castem toku řeky říká

Zhruba polovina řek přerušuje tok během roku. Menší vodní toky se nazývají bystřina, potok a říčka. Řeka, která je alespoň 500 km dlouhá a jejíž povodí má rozlohu přinejmenším 100 000 km², se označuje jako veletok. Část toku řeky může vést i podzemím.

Co znamená moravská orlice

Nejpozději od lucemburské doby byla orlice se stříbrnočerveným šachováním považována za zemský znak Moravy. Podle některých badatelů tyto barvy byly odvozeny od barev českého lva (stříbrný lev na červeném štítě) a vyjadřovaly spojitost Moravy s českým králem a českou monarchií.

Co je hlavní město Moravy

O postavení hlavního města Moravy spolu po staletí soupeřila města Olomouc a Brno. Zpočátku byla významnější Olomouc, ale od 17. století se postupně stalo hlavním městem Brno, které jím zůstalo nakonec až do zániku Moravy coby územně správní jednotky ve 20. století.

Která řeka je v ČR Nejvodnatější

Vltava je nejdelší a nejvodnatější česká řeka. Jméno nese tok až od soutoku Teplé a Studené Vltavy v přírodní rezervaci Mrtvý luh nedaleko Nové Pece na Šumavě.