Co se dává pod tasky?

Co se dává pod tasky?

Co se dává pod střechu

Difúzní fólie

Jedná se o nezbytný prvek střešní konstrukce, který zabraňuje pronikání vlhkosti zvenčí a zároveň umožňuje průchod vlhkosti z vnitřního prostoru objektu ven. Takto dochází k efektivnímu odvětrávání střešní konstrukce.

Kam se dává Paropropustna fólie

Parozábrana se obvykle lepí zevnitř budovy na tepelnou izolaci (mezi krokve) s pomocí lepidla na parozábrany. Některé fólie na sobě mají samolepicí pásku, která usnadňuje montáž. Parozábrana musí být nainstalována maximálně vzduchotěsně tak, aby správně plnila svoji funkci.

Čím řezat tašky

Diamantové kotouče jsou určeny na řezání betonových a pálených střešních krytin a tašek. Diamantové kotouče s patentovanými segmenty řady EXTREME disponují vyšší rychlostí řezu a prodlouženou životností.

Jak daleko od sebe střešní latě

Střešní tašky se pokládají vždy na latě. Laťování (vzdálenost latí) je pro většinu typů betonových tašek stejné v rozmezí 315-340 mm.
Archiv

Jakou fólii pod plechovou střechu

Pro montáž střešních krytin doporučujeme používat difúzní fólie, které nabízejí jednotliví výrobci (ve vvýrobním programu alterntivně folie od specialistů – Dörken, Tyvek® Solid).

Jakou izolaci pod plechovou střechu

Obvykle aplikujeme izolace ze skla nebo čediče, které odolávají zvýšeným teplotám pod krytinou. Mezi krokve je lze tzv. vecpat a utěsnit veškeré spáry. Obě tyto izolace mají poměrně vysokou nasákavost a vlivem vlhkosti se zhoršují jejich tepelně izolační vlastnosti.

Jak se pokládá paropropustná fólie

Fólie se aplikuji horizontálně nebo vertikálně, potištěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontálni i vertikál ni překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy).

Čím lepit parotěsnou fólii

Vhodná páska s univerzální lepivostí na všechny běžné parotěsné fólie (i ty s reflexní vrstvou) je PAROTĚSNÁ PÁSKA PE ( http://goo.gl/OCxUS ), případně navrhovaná páska ISOCELL AIRSTOP FLEX je také vhodná.

Jak chodit po taškách

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Čím připevnit kontralatě

Doporučuji pro kontralatě použít kotvící prvky dlouhé o min. 50 mm delší než je výška kontralatě. U kontralatí je navíc vhodnější je připevňovat vruty , nikoliv hřebíky. U střešní latí Vás stačí hřebíky dlouhé 100 mm.

Čím přibít střešní latě

Každá lať se k podpoře připevňuje 1 hřebíkem. Pro latě 30 x 50 mm se používají hřebíky 3,55/70 mm nebo 4/80 mm. Pro větší průměr latí 40 x 60 mm jsou vhodné hřebíky 4/90 mm, 4,5/120 mm nebo 5/140 mm. V místě stykování latí nad krokví je vhodnější volit menší hřebíky, které eliminují štípání konců latí.

Jak se chodí po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Co dát pod trapézový plech

Pokud plánujete střechu izolovat, je použití difuzní fólie nezbytné. Samotná fólie pak musí být přibita ke krokvím kontralatěmi podél krokví tak, aby nad difuzní fólií vznikla dostatečná mezera zajišťující odvětrání střechy. Teprve poté můžete přibít střešní latě.

Co se dává pod plechovou střechu

Pro montáž střešních krytin doporučujeme používat difúzní fólie, které nabízejí jednotliví výrobci (ve vvýrobním programu alterntivně folie od specialistů – Dörken, Tyvek® Solid).

Kdy se dává parotěsná fólie

Používají se jako podstřešní fólie, ale také do konstrukcí stěn. K zabránění nechtěné kondenzace vodních par v izolaci domu, umisťujeme parotěsnou fólii na interiérovou stranu. Tak dokážeme vzduch udržet při teplotě, při které dokáže absorbovat potřebné množství vlhkosti, aby nedošlo k její kondenzaci.

Jak položit střešní fólii

Střešní fólie se klade shora přímo na krokve. Před položením fólie je třeba zkontrolovat, zda jsou krokve v rovině. Před instalací střešní fólie umístíme v nejnižším místě na krokve okapnici. Ta zajistí, že případná voda tekoucí po fólii bude bezpečně odkapávat.

Proč se dávají kontralatě

Odvětrání střešního pláště

Vlhkost, která se dostane do vzduchové mezery ve střeše, je odváděna větrací mezerou pod taškami a větracími taškami mimo střešní plášť. Pro vytvoření větrací mezery pod taškami je používána tzv. kontralať o výšce min 4 cm.

Jak se jistit při práci na střeše

Při pádu z volného okraje střechy jsme při uvázání na laně ohroženi tzv. kyvadlovým efektem. Při práci na okrajích střechy se proto nejlépe ochráníme pomocí ukotveného šikmého lana, na které si navážeme postroj. Speciálně musí být bráněno sklouznutí ze střechy při jejím sklonu větším než 25°.

Jak dlouho trvá udělat střechu

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden. Když začnete, neměli byste práce přerušovat z žádného důvodu, jedině s výjimkou špatného počasí.

Jaké hřebíky na bednění střechy

Pro větší průměr latí 40 x 60 mm jsou vhodné hřebíky 4/90 mm, 4,5/120 mm nebo 5/140 mm. V místě stykování latí nad krokví je vhodnější volit menší hřebíky, které eliminují štípání konců latí. Pro střešní latě se používá řezivo pevnostní třídy C24.

Jaké hřebíky na střešní latě

Pro latě 30 x 50 mm se používají hřebíky 3,55/70 mm nebo 4/80 mm. Pro větší průměr latí 40 x 60 mm jsou vhodné hřebíky 4/90 mm, 4,5/120 mm nebo 5/140 mm. V místě stykování latí nad krokví je vhodnější volit menší hřebíky, které eliminují štípání konců latí. Pro střešní latě se používá řezivo pevnostní třídy C24.

Jak bezpečně vylézt na střechu

K tomu slouží kombinace střešní (komínové) lávky a žebříku. Lávky (ocelové, hliníkové, některé typy opatřené bezpečnostním zábradlím) a žebříky také umožňují rychlou a bezpečnou instalaci satelitů, TV a wi-fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková přístupová a úniková cesta při likvidaci požáru střechy.

Co dát pod Trapezovy plech

Pokud plánujete střechu izolovat, je použití difuzní fólie nezbytné. Samotná fólie pak musí být přibita ke krokvím kontralatěmi podél krokví tak, aby nad difuzní fólií vznikla dostatečná mezera zajišťující odvětrání střechy. Teprve poté můžete přibít střešní latě.

Jakou stranou dát parotěsnou fólii

Používají se jako podstřešní fólie, ale také do konstrukcí stěn. K zabránění nechtěné kondenzace vodních par v izolaci domu, umisťujeme parotěsnou fólii na interiérovou stranu. Tak dokážeme vzduch udržet při teplotě, při které dokáže absorbovat potřebné množství vlhkosti, aby nedošlo k její kondenzaci.

Jakou fólii pod střešní tašky

Používáme dva základní typy střešního pláště, přičemž každý z nich je určující pro volbu správné střešní fólie. Jedná se o nekontaktní folii pod střešní krytinu, která se používá u tříplášťové střechy. Naopak u dvouplášťové střechy se volí kontaktní folie pod střešní krytinu.