Jak plánovat stavbu domu?

Jak plánovat stavbu domu?

Na co myslet při stavbě domu

6 věcí, na které si dát pozor při stavbě domuKoupě pozemku. Položení základů nutně předchází koupě pozemku.Rozpočet. Nejspíš, pokud nejste Rockefeller, máte na dům určitý cenový limit, do něhož se potřebujete vejít.Orientace domu.Materiály.Počet pokojůZahrada.

Jak postupovat před stavbou domu

Abyste postavili dům legálně, budete muset projít následujícími šesti kroky.Najděte si pozemek, na němž se dá stavět.Nechte si zpracovat projektovou dokumentaci.Vyplňte formulář a sežeňte si razítka.Odneste všechny dokumenty na úřad.Čekejte na souhlas.Oznamte, že už chcete bydlet.
Archiv

Co je potřeba ke stavbě rodinného domu

Stavební povoleníProjektovou dokumentaci domu.Seznam a adresy vlastníků sousedních staveb a doklad o jejich informování o stavběPotřebné územně plánovací informace.Případná stanoviska dalších dotčených orgánů – například památkového úřadu.Doklad o stavebním dozoru.

Kdy začít stavět dům

Při stavbě rodinného domu vám téměř každý stavař řekne, že nejlepší období, kdy začít stavět dům je jaro. Důvod je prostý. V tomto období jsou teploty příznivé a jediné, co by mohlo zpomalit stavbu, je podmáčená půda a několikadenní neustávající srážky.

Jak urychlit stavbu

Zdění na stavební pěnu, lepidlo či tenkou vrstvu malty

Nové způsoby zdění podstatně urychlí stavbu domu. Broušené keramické cihelné bloky se nově spojují pomocí speciální stavební pěny nebo na tenkou vrstvu malty, která je nenášena válečkem.

Jak pripravit pozemek pro stavbu

Příprava pozemku pro stavbu – předpokladem pro započetí stavby není jen vyřízení stavebního souhlasu, ale také přivedení výše zmíněné vody a elektřiny na pozemek, zaměření pozemku a stavby geodetem, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, radonový průzkum, případně geologický (hydrogeologický) posudek nebo průzkum.

Jak dlouho se staví dům

Jak dlouho trvá výstavba rodinného domu Počítejte s tím, že hrubá stavba zděného domu bude realizována za cca 6 měsíců od zahájení výstavby. K zabydlení pak bude dům připraven do cca 10 až 12 měsíců.

Co je součástí hrubé stavby

Do hrubé stavby patří realizace nosné střešní konstrukce a střešního pláště, prostup komína, případných atik apod. Podobně jako může být součástí hrubé stavby izolace, lze do ní zahrnout zhotovení zděného komína, železobetonového či kovového schodiště. U uzavřených hrubých staveb jsou to výplně oken a dveří.

Co lze postavit na ohlášku

Jde o takzvané ohlášení stavby, na základě kterého je možné od roku 2018 stavět a rekonstruovat téměř všechny rodinné domy. S ohlášením si vystačíte při realizaci domu pro bydlení a rekreaci, které bude mít maximálně dvě nadzemní podlaží s podkrovím a jedno podzemní podlaží do hloubky 3 metrů.

Jak zahájit stavbu

Ohlášenou stavbu, udržovací práce nebo zařízení může stavebník provést jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani v této lhůtě nebude doručen zákaz platí, že stavební úřad souhlas udělil.

Jak dlouho trvá stavba rodinného domu

Jak dlouho trvá výstavba rodinného domu Počítejte s tím, že hrubá stavba zděného domu bude realizována za cca 6 měsíců od zahájení výstavby. K zabydlení pak bude dům připraven do cca 10 až 12 měsíců.

Jak dlouho můžu stavět dům

Platnost stavebního povolení je 2 roky. Pokud byste do této doby nestihli započít stavbu domu, platnost vyprší a budete nuceni o stavební povolení žádat znovu. Stavební povolení však lze prodloužit.

Co zaridit před stavbou domů

Příprava pozemku pro stavbu

Předpokladem pro započetí stavby není jen vyřízení stavebního souhlasu, ale také přivedení výše zmíněné vody a elektřiny na pozemek, zaměření pozemku a stavby geodetem, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, radonový průzkum, případně geologický (hydrogeologický) posudek nebo průzkum.

Jak postavit základy domu

Základová deska svépomocí

Osaďte ležatou kanalizaci, rozvody vody a další dle projektu. Založte výztuž základové desky, obvykle kari sítě, po celé ploše mezi pásy. Připravte bednění pro vylití základové desky. Vylijte základovou desku betonem a nechte několik týdnů zrát do vytvrdnutí, ideálně cca 40 dní.

Jak dlouho se staví hrubá stavba

V případě, že vsadíte na firmu, která vám domek postaví na klíč, počítejte s tím, že hrubá stavba bude hotová zhruba šest měsíců po zahájení a k zabydlení bude dům připravený zhruba deset měsíců po startu stavebních prací. Mluvíme teď o klasických zděných domech – u montovaných je doba výstavby kratší.

Jak vypadá hrubá stavba

Do hrubé stavby vždy patří svislé nenosné i nosné konstrukce (obvodové a vnitřní stěny), včetně sloupů a pilířů, překladů pro stavební otvory a věnce. U vodorovných nosných konstrukcí (stropy, lodžie) se firmy liší v nabídce jejich izolace.

Kdy lze stavbu postavit bez povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Jaké stavby nevyžadují stavební povolení

Stavby, které nevyžadují povolení ani ohlášení

Chystáte-li se provést rekonstrukci menšího rozsahu, nebo na zahradě realizovat menší stavbu, na úřad vůbec nemusíte. Týká se to především staveb u rodinných domů se zastavěnou plochou do 25 m2 s jedním nadzemním podlažím a výškou maximálně 5 metrů.

Co je možné postavit bez stavebního povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Jaké povolení na stavbu domu

Stavební povolení budete potřebovat při stavbě domu se zastavěnou plochou větší než 150 m2, jinak vám bude stačit územní souhlas a pak ohlášení stavby. Žádost o stavební povolení je vyřízena nejdříve za 60 dní, ale může trvat i mnohem déle. V složitých případech má stavební úřad na vydání stavebního povolení až 90 dní.

Jak se oznamuje zahájení stavby

Pokud stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, musí stavebník oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

Jaké Roxory do ztraceného bednění

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle.

Jak hluboko musí být základy

V mírném podnebním pásu, kam spadá i Česká republika, je nezámrzná hloubka stanovena na 80 až 140 centimetrů. Přesnější číslo nám určí složení substrátu. Hloubka 80 cm obvykle postačí u běžných hlinitopísčitých a písčitohlinitých půd, v případě jílovitohlinitých půd musíme jít do hloubky zhruba jednoho metru.

Co vše patří do hrubé stavby

Do hrubé stavby patří realizace nosné střešní konstrukce a střešního pláště, prostup komína, případných atik apod. Podobně jako může být součástí hrubé stavby izolace, lze do ní zahrnout zhotovení zděného komína, železobetonového či kovového schodiště. U uzavřených hrubých staveb jsou to výplně oken a dveří.

Jak spočítat náklady na stavbu domu

Zhruba 40% nákladů na stavbu tvoří práce, ostatní náklady tvoří povolení, projektové poplatky a materiál. Cena, kterou nakonec zaplatíte, závisí na umístění nemovitosti, velikosti a půdorysu domu a kvalitě zvolených povrchových úprav a použitých materiálů.