Kdo určuje dobu čerpání dovolené?

Kdo určuje dobu čerpání dovolené?

Kdo rozhoduje o čerpání dovolené

Podle § 217 zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. Zaměstnanec si tedy nemůže sám stanovit dovolenou. V praxi je častým zvykem sjednat si dovolenou prostřednictvím dohody, rozhodující slovo ale náleží zaměstnavateli.
Archiv

Kdy určuje zaměstnavatel dovolenou

Ze zákona však může nařízená celozávodní dovolená trvat maximálně dva týdny v kuse, u uměleckých souborů nejdéle čtyři týdny. A ještě něco: pokud chce zaměstnavatel vyhlásit celozávodní volno, potřebuje souhlas odborů.
Archiv

Jak dlouho dopředu žádat o dovolenou

Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
ArchivPodobné

Jak čerpat dovolenou v hodinách

Od roku 2021 se výměra dovolené udává nově v hodinách. Zaměstnanci pracující na plný úvazek tak mají nárok na minimálně 160 hodin dovolené za kalendářní rok. Pokud čerpáte týden dovolené, odečte se vám při plném úvazku 5 x 8 hodin, tedy 40 hodin dovolené.
Archiv

Jaká jsou pravidla pro čerpání dovolené

Pro účely dovolené od 1. 1. 2021 dále platí, že čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny (§ 218 odst. 6).

Kdy mohu začít čerpat dovolenou

Kdy vzniká nárok na dovolenou Nárok na dovolenou vám vznikne, pokud jste u nového zaměstnavatele odpracovali alespoň čtyřnásobek týdenní pracovní doby. Jinak řečeno, na dovolenou ve zkušební době máte nárok, když máte za sebou nepřetržitý pracovní poměr v délce alespoň čtyř týdnů.

Co dělat když mi zaměstnavatel nechce dát dovolenou

Když ale máte podezření, že firma uvádí nepravdivé důvody, nebo je třeba sama zavinila, můžete si stěžovat u oblastního inspektorátu práce. V krajním případě by rozhodoval soud. Pod provozní důvody (natož „naléhavé“) zaměstnavatel neschová úplně cokoliv.

Kdy vzniká nárok na čerpání dovolené

Každý zaměstnanec, který v daném kalendářním roce odpracoval alespoň 60 pracovních dnů pro jednoho zaměstnavatele, má nárok na dovolenou. Podle zákoníku práce činí nejméně 4 týdny za rok (20 pracovních dní). Minimálně dva týdny dovolené si zaměstnanec může vybrat najednou.

Kdy může zaměstnavatel odmítnout dovolenou

Za krajní případy jsou považovány situace, kdy se změní podmínky nebo okolnosti, za kterých bylo čerpání dovolené určeno a to natolik, že by mohla být ohrožena činnost zaměstnavatele a daná situace je vázána na konkrétního zaměstnance a nemůže ji vykonat jiný zaměstnanec, který si dovolenou zrovna nečerpá.

Kdy mám nárok na plnou dovolenou

Každý zaměstnanec, který v daném kalendářním roce odpracoval alespoň 60 pracovních dnů pro jednoho zaměstnavatele, má nárok na dovolenou. Podle zákoníku práce činí nejméně 4 týdny za rok (20 pracovních dní). Minimálně dva týdny dovolené si zaměstnanec může vybrat najednou.