Марни Хоусън: екологосъобразният фотограф

От австралийски фотограф Марни Хоусън има много специфични принципи – тя работи само с дизайнери и компании, които създават зелени и устойчиви от екологична гледна точка проекти. Като еколог по професия, сега тя е посветила живота си на интериорна фотография, но не приема никакво искане – нейният клиент трябва да отговаря на критериите, а предметът на фотографията трябва да е екологичен. Но основният извод от нейното портфолио е, че еко архитектурата и дизайнът могат и трябва да бъдат стилни и уютни. Приятно гледане!