Jak se jmenuje největší hlodavec?

Jak se jmenuje největší hlodavec?

Co to je kapybara

Kapybara je největší žijící druh hlodavce. Dospělá zvířata dosahují hmotnosti až 80 kg, délky těla 1,3 m a výšky v kohoutku 55 cm. Základní zbarvení je hnědé až rezavé, srst je překryta dlouhými a hrubými pesíky, podsada je hustá a měkká.

Kde je Capybara

Kapybarypochází z Jižní Ameriky. V přírodě žijí hlavně v mokřadech – v rovníkových a monzunových lesích Kolumbie, Brazílie a Venezuely. Protože se snadno přizpůsobují různým podmínkám, lze je najít také v Argentině a Uruguayí. Vybírají si oblasti poblíž vodních nádrží.
Archiv

Jak se píše kapybara

Největší žijící hlodavec s mírumilovnou povahou. Žije ve skupinách, složených z jednoho samce a několika samic různého stáří, páří se s každou z nich.

Kde v zoo jsou kapybary

V naší Zoo kapybary chováme od roku 1997 dovezením prvních zvířat z děčínské Zoo. Poslední mláďata jsme odchovali v roce 2008, ta se u nás dožila až dvanácti let. Poslední dvě mláďata se narodila v roce 2012, ale po několika dnech uhynula. Kapybary u nás žijí ve společné expozici s lamami vikuňa a nandu pampovými.
Archiv

Jak dlouho se dozije Capybara

Hydrochoerus hydrochaeris

Velikost: délka těla 100-130 cm, výška v kohoutku 50-60 cm, délka ocas – ocas je zakrnělý
Způsob života: žijí ve skupinách, jeden samec kolem sebe shromažďuje harém samic
Délka života: v přírodě žije 4-8 let, v lidské péči 8-12 let
Stupeň ohrožení: málo dotčený druh (LC – Least Concern)

Co dělá Capybara

Kapybary zatím nepředstavují hrozbu pro lidstvo a jediné, co dělají, je žerou trávu a vlastní hovínko. Tím, že šetříte životní prostředí, šetříte také tyto hlodavce, kteří se živí hovínky.

V jaké české zoo jsou kapybary

Největší hlodavec světa se v Plzni poprvé objevil v roce 1997, stejně jako například tučňáci, mary, komodští varani či zubři. V historii chovu se opakovaně rozmnožil. V posledních letech žije ve výběhu americké pampy s lamami a nandu pampovými.

Jak si adoptovat Kapybaru

Adopcí můžete někoho třeba i obdarovat. Adoptivním rodičem se stáváte na 12 měsíců, které se počítají ode dne připsání dané částky na účet zoo. Adopce je pouze symbolická a zaplacením příspěvku nevzniká ze strany přispívajícího vůči zvířeti nijaký nárok.

Jak se řekne česky kapybara

KAPYBARA – anglicky

Česky Anglicky
kapybara capybara

Jak ochočit Kapybaru

Kapybaru lze snadno ochočit, jen jí musíme uzpůsobit prostředí, které k životu potřebuje, čili poskytnout jí travnatý výběh s vodou na ochlazení.

Jak dlouho vydrží kapybara pod vodou

Hydrochaeris hydrochaeris

Žijí v malých skupinkách o 30 jedincích. Skupinu obvykle tvoří dospělý samec s harémem partnerek. V nebezpečí vždy utíkají do vody. Jsou to výborní plavci, pod vodou vydrží 8-10 minut.

Kde adoptovat dítě

Kde zažádat o adopci První místo, kam poputujete po důkladném rozhodování, bude obecní či krajský úřad s rozšířenou působností. Nutné je, aby byl v místě trvalého bydliště. Následně bude třeba najít oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde budete sociální pracovnicí informováni o postupu.

Z jaké země pochází Kapybara

Domovinou kapybar je jihoamerický kontinent, vyskytují se od Panamy po severní Argentinu. Jsou to největší žijící hlodavci na světě, samice jsou mohutnější než samci. Délka jejich těla se pohybuje kolem 130 cm, dospělí jedinci váží kolem 70 až 80 kg.

Jak dlouho se dožije Capybara

Hydrochoerus hydrochaeris

Velikost: délka těla 100-130 cm, výška v kohoutku 50-60 cm, délka ocas – ocas je zakrnělý
Potrava: vodní rostliny, tráva, kůra, výhonky a plody
Způsob života: žijí ve skupinách, jeden samec kolem sebe shromažďuje harém samic
Délka života: v přírodě žije 4-8 let, v lidské péči 8-12 let

Odkud pochází kapybary

Pochází z Jižní Ameriky. Hlavní složku potravy kapybar tvoří vodní rostliny, proto jsou tato zvířata velmi dobře uzpůsobena k pobytu ve vodě. Nozdry, oči i uši jsou až na vrcholu hlavy a nohy mají opatřené plovacími blánami.

V jaké české zoo je kapybara

Největší hlodavec světa se v Plzni poprvé objevil v roce 1997, stejně jako například tučňáci, mary, komodští varani či zubři. V historii chovu se opakovaně rozmnožil. V posledních letech žije ve výběhu americké pampy s lamami a nandu pampovými.

Jak dlouho se žádá o adopci

Jak dlouho trvá adopce Přesnou dobu celého průběhu bohužel nelze určit, vždy záleží na době trvání zařazení do evidence a především na nárocích žadatelů o dítě. Adopce běžně trvá od 1 do 5 let. Samotné zařazení do evidence je zdlouhavé, může trvat několik měsíců, ale klidně i celý rok.

Jak říct dítěti že je adoptované

Pokud se rozhodnete dítěti sdělit, že je adoptované, jděte na to opatrně. „V praxi se ukazuje, že nejlepší je sdělovat vše dítěti postupně, přiměřeně k jeho chápání. Před nejmenšími dětmi je dobré mluvit o adopci jako o něčem normálním, není třeba z adopce dělat nějaké tabu.

Kdo nemůže adoptovat dítě

Osvojení není možné: Mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. Toto omezení neplatí v případě náhradního mateřství. (Osvojit dítě tedy nemůže jeho babička ani jeho zletilá sestra, avšak teta či strýc by mohli dítě osvojit.

Jak dát dítě k adopci

Informujte sociální pracovnici OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě Vašeho trvalého bydliště. Souhlas k adopci můžete dát nejdříve 6 týdnů po porodu. Souhlas musíte udělit osobním prohlášením vůči kterémukoliv soudu. Souhlas poté můžete odvolat do 3 měsíců.

Kde se žádá o adopci

Žádost budete standardně podávat na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Vaše odborné posouzení i přípravu na budoucí rodičovství zajistí příslušný krajský úřad.