Jak napsat něco o mně?

Jak napsat něco o mně?

Co napsat o mě

Jinými slovy: stránka O mně je sice “o mně”, ale musí být především psaná pro klienta a o klientovi a jeho potřebách. Ať se vám to líbí, nebo ne, návštěvníci na vašem webu nejsou kvůli vám, ale kvůli sobě.
Archiv

Co napsat o nás

Na stránce O nás máte prostor říct, kdo jste, na čem vám záleží a proč to celé vůbec děláte. Je to jediné místo na webu, kde můžete beztrestně mluvit jen o sobě a návštěvník webu si to přečte, protože kvůli tomu si na tuhle stránku kliknul.
Archiv

Co napsat do sekce o mně

Zlaté pravidlo

Celá stránka „O mně“ včetně textu, fotek, videí, není určena vám, ale vašim budoucím zákazníkům. Zaměřte se tedy na to, co zajímá zákazníky. Připomeňte problémy, které řeší vaši zákazníci a ukažte, jak si s nimi dokážete poradit.

Jak napsat svůj příběh

Autor by měl vzbudit ve čtenáři hluboký zájem o osobnost a osud svých postav; také by měl vše nastavit tak, aby čtenář miloval dobré postavy a nenáviděl ty zlé. Charaktery v příběhu by měly být popsány tak, aby čtenář mohl v konkrétní situaci předpovědět, jak se postava asi zachová.

Jak si zapamatovat mne mě

Pomůcka pro psaní mě a mně

Máte-li tedy pochybnosti, stačí si místo zájmena já dosadit právě zájmeno ty. Pokud tvar druhé osoby bude tobě, pak píšeme mně. Je-li tvar tebe, použije se mě.

Jak vypadá medailonek

Medailonek tě představuje jako autora nebo autorku i jako člověka. O tom, co všechno na sebe prozradíš, rozhoduješ samozřejmě jen a jen ty. Pokud ale můžeme radit, neboj se být aspoň maličko osobní, přidat nějaký zajímavý detail, něco autentického.

Jak napsat osobní medailonek

Profesionální a trochu osobní

Medailonek tě představuje jako autora nebo autorku i jako člověka. O tom, co všechno na sebe prozradíš, rozhoduješ samozřejmě jen a jen ty. Pokud ale můžeme radit, neboj se být aspoň maličko osobní, přidat nějaký zajímavý detail, něco autentického.

Jak napsat představení firmy

Na začátku stránky stručně představte firmu a její služby – „Kdo jste“, „Co děláte“, „Jak to děláte“ a „Proč jste nejlepší“. Dokažte, že jste spolehlivá a solidní firma. Místo superlativů používejte jako argumenty fakta, historii, reference a čísla. Buďte struční, ale dostatečně důvěryhodní.

Kdy se píše mě a mně

Nahraďte v každé větě zájmeno já zájmenem ty.

Tam, kde řeknete tě, patří kratší mě, tam, kde můžete říct tobě, je správný delší tvar mně.

Jak se popsat ve 3 větách

Dvě až tři úderné věty

Životopisem chcete zaujmout, ne jej uměle natahovat. Pamatujte na to i při tvorbě svého osobního představení. Dejte si limit dvou až tří krátkých vět, po jejichž přečtení bude personalista hořet nedočkavostí, až se s vámi setká osobně. V nich popište: co děláte a proč

Jak vymyslet zápletku

Jak vymyslet zápletku a rozuzlení

Budete-li mít dobře promyšlené postavy, které zažijí ultimátní situaci, vznikne dobrá zápletka. Ultimátní situace například znamená, že je postavíte před těžkou životní volbu, jde jim o život nebo mohou ztratit to nejcennější, co mají.

Jak napsat napínavý příběh

Aby příběh byl napínavý

Napsat napínavou povídku není nic nemožného, pokud budeme respektovat pravidlo maximální hranice děje. Jedná se o takové nastavení příběhu, aby co nejvíce (až na únosnou mez) probudilo čtenářovu touhu dozvědět se, jak to s hlavním hrdinou dopadlo.

Jak poznat mě nebo mne

Pomůcka pro psaní mě a mně

Máte-li tedy pochybnosti, stačí si místo zájmena já dosadit právě zájmeno ty. Pokud tvar druhé osoby bude tobě, pak píšeme mně. Je-li tvar tebe, použije se mě.

Jak se píše beze mne

Pokud do věty pasuje tvar Vaška, píšeme mě/mne. Pokud tvar Vaškovi, píšeme mně. Např. obešli jsme se bez Vaška (beze koho jsme se obešli – beze mě, 2.

Jak napsat medailonek do práce

Medailonek tě představuje jako autora nebo autorku i jako člověka. O tom, co všechno na sebe prozradíš, rozhoduješ samozřejmě jen a jen ty. Pokud ale můžeme radit, neboj se být aspoň maličko osobní, přidat nějaký zajímavý detail, něco autentického.

Co se píše do medailonku

Medailonek autora je krátký útvar o několika větách. Má za úkol ukázat vás nejen jako autora, ale také jako člověka. Představí vaši práci, zájmy i zkušenosti se psaním. Případně i vaše získaná ocenění a úspěchy na poli literárním.

Co by měl obsahovat medailonek

4/ informace, které by měl medailonek obsahovat:co studujete/co jste vystudovali.co nyní děláte (brigádu, zaměstnání, studium)jaké jste absolvovali brigády, stáže, jakých zajímavých projektů jste se zúčastnili.personální radu nebo životní moudro (kurzivou)

Jak napsat profil

Osobní profil – do krátkého odstavce shrňte Vaše osobní kvality a odborné znalosti (maximálně 4 věty). Paragraf by měl reflektovat pozici, na kterou si dáváte přihlášku. Pracovní zkušenosti – zde popište pracovní náplň a shrňte, za co jste byl v práci odpovědný. Můžete také zmínit Vaše pracovní úspěchy a zásluhy.

Jak se mám představit

Doporučení moderní etikety v tomto případě zní: jste-li muž, představte se. Jako první. Vždy se představujte nejprve jménem a potom příjmením. Ženám a dívkám je ponecháno právo představit se ve společnosti pouze svým jménem.

Kde se píše mě a kde mne

Pomůcka pro psaní mě a mně

Máte-li tedy pochybnosti, stačí si místo zájmena já dosadit právě zájmeno ty. Pokud tvar druhé osoby bude tobě, pak píšeme mně. Je-li tvar tebe, použije se mě.

Jak poznat mě mně ve slovech

Pokud tedy slyšíme v příbuzném slově n, píšeme automaticky -mně-. Na druhé straně třeba – rozuměl – mohu si říci: on mi dobře rozumí, uměl – on to výborně umí. Zatmění slunce – slunce se zatmívá; porozumění – on mi vždy porozumí. Neslyším-li v příbuzném slově n, píšu -mě.

Co říct při pohovoru

Co říct na začátku pohovoruRád/a vás poznávám.Děkuji, že jste si na mě udělali čas.Přečetl/a jsem si popis práce.Zjistil/a jsem si informace o vaší firmě.Rád/a bych se o firmě dozvěděl/a ještě více.Tato práce zní opravdu zajímavě.Popis práce dokonale odpovídá mé kvalifikaci.

Co říct na pohovoru

Co chce ale personalista na pohovoru zjistit je:Vaše relevantní vzdělání a profesní zkušenosti.Klíčové dovednosti a znalosti, které máte a přímo se vztahují k této příležitosti.Co hledáte ve své nové roli a čím Vás právě tato nabídka oslovila.

Jak začít psát

Návod, jak začít psát1: Sepište si svůj prvotní nápad. Bohatě postačí jedna věta nebo krátký odstavec.2: Napište si anotaci. Nyní rozpracujte prvotní ideu do podoby anotace, kterou běžně vídáme na zadních stranách přebalů knih.3: Napište první stránku.4: Vymyslete první konflikt.5: Chvíli brainstormujte.

Jak na psaní povídky

Počet postav v povídce je obvykle malý a její hrdina neprochází žádným velkým vývojem. Povídka zachycuje většinou pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek. Nenechte příběh rozpliznout v mnoha dějových odbočkách! Povídka musí mít v tom omezeném prostoru spád a čtenáře zaujmout.