Jak se píše náměstí míru?

Jak se píše náměstí míru?

Jak se píše namesti Svobody

ulice, třída, náměstí, nábřeží

Jde o obecné výrazy, které se uvnitř věty vždy píší s malým písmenem: Jižní náměstí, náměstí Svobody (ale Náměstí Svobody, pokud jde o název tramvajové zastávky).

Jak se píše ulice 1 máje

Nejinak je tomu i v případě Prvního máje – i v tomto slovním spojení píšeme počáteční písmeno velké. Ve slově máj je pak malé m (jedná se o knižní označení měsíce května, nejde tedy o žádné vlastní jméno). V případě, že se rozhodneme pro zápis číslovkou (1. máj), velké písmeno zde už nepíšeme.

Jak se píše Katedrála svatého Víta

Víta, Svatovítský chrám (= chrám na Pražském hradě). Namísto spojení Chrám svatého Víta / Svatovítský chrám se používá i spojení katedrála sv. Víta, svatovítská katedrála. Tato spojení doporučujeme psát s malým písmenem, ale ani užití s písmenem velkým nelze hodnotit jako závažnou pravopisnou chybu.

Kdy se píše velké písmeno

Mezi 3 základní pravidla pro psaní velkých písmen patří následující: Vlastní jména (jména osob, měst, řek, států, organizací apod.) Vyjádření zvláštního vztahu k osobě či věci (v dopisech apod.) Začátek větného úseku (včetně nadpisů a titulků)

Jak se píše náměstí Bratří Čapků

Navíc ještě po předložce i v následujícím slově. Opět několik příkladů pro lepší zapamatování: ulice U Trati, náměstí Na Výsluní, ulice K Starým valům, ulice Pod Všemi svatými, náměstí Bratří Čapků, náměstí Generála Piky, most Kapitána Jaroše. Pokud tituly zkracujeme, velké písmeno se zachovává i ve zkratce.

Jak se píše Socha svobody

Socha Svobody je obrovská neoklasicistní socha nacházející se na Liberty Island (Ostrov svobody) v newyorském přístavu ve Spojených státech.

Jak se píše Narodni muzeum

Ve víceslovných názvech tvořených spojením přídavného jména (přídavných jmen) a podstatného jména píšeme s velkým písmenem jen první přídavné jméno (Česká republika, Evropská unie, Evropský parlament, Komerční banka, Česká pojišťovna, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Občanská demokratická strana, Česká tisková …

Jak se píše chrám svatého Bartoloměje

Katedrála svatého Bartoloměje (původně kostel svatého Bartoloměje) je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Původní kostel byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295, stavba současného začala po roce 1342.

Jak se píše náměstí Republiky

například: Náměstí Republiky (název stanice metra), ale náměstí Republiky (pokud jde o to náměstí, kde slovo náměstí je jen obecným označením).

Jak se píše Západní Čechy

spojení jižní Čechy (případně západní, severní či východní) nejsou oficiálními názvy nějakého konkrétního území, píšeme tedy malé počáteční písmeno.

Jak se píše Východní Čechy

S malým písmenem píšeme: slovo republika/království/emirát v názvech států: Česká republika, Švédské království, Spolková republika Německo, Spojené arabské emiráty. názvy světových stran, pokud netvoří součást oficiálního názvu: jižní Evropa, severní Afrika, východní Čechy, na západ od Řecka.

Jak se píše Kraj Vysočina

V roce 2011 však náhle došlo ke změně psaní těchto dvou krajů, byla přijata nová podoba názvu, a tak se dřívější kraj Vysočina začal psát jako Kraj Vysočina.

Jak se nazývalo Národní muzeum

Národní muzeum, nejstarší muzejní ústav v Čechách, bylo založeno jako „Vlastenecké muzeum“ roku 1818 slavnostním provoláním zemské šlechty z 15. dubna. Sbírky byly zpočátku shromažďovány v minoritském klášteře sv. Jakuba na Starém Městě a v soukromých bytech.

Co je to muzeum

„Muzeum je nezisková, permanentně působící instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, odborně zpracovává, zprostředkovává a vystavuje hmotné a nehmotné dědictví lidstva a jeho životního prostředí za účelem vzdělávání, studia a potěšení.

Jak se píše Pražský orloj

Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice v Praze.

Jak se píše starosta

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ starostu starosty
vokativ starosto starostové
lokál starostovi starostech
instrumentál starostou starosty

Jak se píše Střední Čechy

Jinak je tomu například o oficiálních názvů krajů jako Středočeský kraj, Plzeňská kraj apod. Názvy začínající na přídavné jméno střední však často s velkým písmenem píšeme (region Střední Čechy,Střední Morava).

Jaké je nejstarší muzeum v ČR

Opava – Slezské zemské muzeum v Opavě má dvě stě let. Jako první veřejné muzeum na území dnešní České republiky začalo fungovat 1. května roku 1814.

Co to je Matice česká

Matice česká je osvětová organizace při Společnosti Národního muzea, dříve také nakladatelský podnik pro vydávání české literatury, překlady děl cizích autorů. Sdružuje zájemce o historii, kulturu a Národní muzeum. Pořádá přednášky, výstavy, exkurze a zájezdy.

Jak se správně píše muzeum

V tomto případě jsou pravopisně správné obě nabízené varianty, lze tedy napsat museum i muzeum, rozdíl je ale v užití slov. Obecně platí, že varianta se „z“ (muzeum) je považována za stylově neurální a lze ji tedy použít vždy, bez ohledu na situaci a kontext.

Jak se píše Staroměstský orloj

Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice v Praze.

Jak se čte orloj

Dolní část sféry představuje noc, vlevo je červeně zbarvená část svítání (Aurora) a východ (Ortus), vpravo je znázorněn západ slunce (Occasus) a soumrak po západu slunce (Crepusculum). Po obvodu astrolábu je pohyblivý prstenec s arabskými číslicemi. Pod ním jsou vyznačené římské číslice.

Jak se píše Lázně Luhačovice

V bezpředložkových názvech měst a obcí píšeme vždy velká všechna počáteční písmena: Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Hrochův Týnec, Josefův Důl, Lázně Bohdaneč (ale lázně Luhačovice, zde slovo lázně není součástí názvu města, Lázně Luhačovice je už název největší lázeňské společnosti v tomto městě).

Jak se píše městská část

Výrazy městská část nebo městský obvod, označující organizační složky příslušného města, se píšou s malým písmenem: starosta městské části Praha 11, internetové stránky městské části Brno‑Líšeň, městský obvod Plzeň 3.

Co je v muzeu

Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení.