Co potřebují splnit k tomu abych mohl volit?

Co potřebují splnit k tomu abych mohl volit?

Co potřebuji k volbě prezidenta

Kandidáti musejí splňovat podmínky pro výkon funkce, které jsou obdobné jako do senátu PČR, tedy občanství ČR a věk nejméně 40 let, musí mít svéprávnost a nesmí jít o stávajícího (posledního) prezidenta, pokud je ve funkci již druhé volební období po sobě.

Jak volit Když je člověk nemocný

Pokud nemůžete přijít do volební místnosti třeba kvůli nemoci, můžete si zavolat volební okrskové komisi o přenosnou schránku, a to i přímo v den voleb. Musíte být ale na území svého volebního obvodu a a v případě, že jste v době voleb v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, můžete volit přímo tam.

Kdy je mozne volit

První kolo voleb bylo stanoveno na pátek 13. a sobotu 14. ledna 2023.

Jak to probíhá u voleb

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na základě poměrného systému s kandidátkami politických stran či jejich koalic. Kandidátní listiny jsou vázané s možností preferenčních hlasů. V letech 1990–1998 bylo možné dát 4 preferenční hlasy, v letech 2002–2006 pak pouze 2 preferenční hlasy.

Jak volit prezidenta v zahraničí

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/, pod odkazem "státy a území" zvolit název státu a Kontaktní český úřad.

Co je to voličský průkaz

Voličský průkaz nenahrazuje průkaz totožnosti, a to ani pro účel voleb. Volič tedy musí volební komisi prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. V praxi se voličský průkaz používá především pro volbu prezidenta Česka, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu.

Kdo bude kandidovat na prezidenta

Osoby, jejichž kandidátní listina byla odmítnuta

Osoba Informace o osobě
Libor Hrančík Obchodní zprostředkovatel. Dříve kandidoval za ND.
Karel Janeček Matematik, filantrop a podnikatel, autor volebního systému D21. Záměr kandidovat oznámil v lednu 2022.
Anna Kašná Invalidní důchodkyně.
Roman Lalik Kandidát z Mostu.

Jak často se volí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců.

Co se stane s mým hlasem když nepůjdu k volbám

Obvykle je považováno za žádoucí, aby volební systém počet možných propadlých hlasů minimalizoval. Volič, jehož hlas se neprojeví, může ztrácet důvěru v daný volební systém, potažmo ztrácet zájem o účast na politickém dění a ztrácet důvěru v demokracii jako takovou.

Jak se počítají hlasy ve volbách

V prvním kole je kolový součet strany roven počtu hlasů a první mandát získává strana s nejvyšším počtem hlasů. V dalších kolech se kolový počet hlasů každé strany určí jako podíl získaných hlasů strany ku počtu mandátů, které získala v předchozích kolech, zvýšenému o jedničku.

Kdo může jít k volbám

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Jak probíhají volby v Německu

Volby v Německu jsou svobodné. Volí se poslanci Spolkového sněmu, Evropského parlamentu, sněmů spolkových zemí a dalších územních korporací. Každých pět let probíhá nepřímá volba spolkového prezidenta.

Kdo je zima

Tomáš Zima byl v letech 1983 až 1990 členem Komunistické strany Československa. Do KSČ vstoupil ještě před svou maturitou. V roce 1989 byl předsedou výboru Socialistického svazu mládeže na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy.

Kdo je to Karel Diviš

V letech 1995 až 2016 působil jako externí redaktor sportovní redakce České televize, coby moderátor pokrýval například sportovní zpravodajství v pořadu Dobré ráno, Zimní OH 2010 ve Vancouveru nebo MS ve fotbale 2010. Jako reportér dělal reportáže pro Branky, body, vteřiny a fotbalové reportáže v pořadu Dohráno.

Jaké budou volby v roce 2024

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Jak funguje Vláďa

Vrcholovým orgánem exekutivy je vláda, kterou tvoří předseda vlády, místopředseda vlády a ministři. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, která jí vyslovuje důvěru. Vláda může v rámci zákonů a k jejich rozšíření vydávat nařízení. Sestavuje také státní rozpočet a státní závěrečný účet.

Co je neplatný hlas

Jako propadlý, případně ztracený hlas se označuje takový hlas, který se vzhledem k volebním systému nepromítl do výsledků. Typickým příkladem je hlas pro stranu, která nedosáhla uzavírací klauzule. Obvykle je považováno za žádoucí, aby volební systém počet možných propadlých hlasů minimalizoval.

Jaká instituce zabezpečuje zpracování a zveřejnění výsledků voleb

ČSÚ vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky a do Evropského parlamentu konaných na území České republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

Jak funguje kroužkování

Kroužkování v hlasovacím lístku

V Česku se ve volbách používá tzv. kroužkování jednotlivých kandidátů na hlasovacím lístku: Kandidát, který získal jisté procento těchto preferenčních hlasů, postupuje na vyšší nebo první místo kandidátky (tzv. „kumulování“).

Jak casto se volí do Senátu

Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů. Senátorem může být zvolen každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Sídlem Senátu je dle zákona č. 59/1996 Sb.

Kdo vyhral volby v Německu

Největší stranou se stala SPD s 206 poslanci. Druhá skončila se ziskem 197 CDU/CSU, pro kterou byl zisk 24,1 % nejhorší v historii. Třetí největší stranou je v Bundestagu nově Svaz 90/Zelení se 118 mandáty, pro které je to jejich nejlepší volební výsledek, byť si od volebních průzkumů na začátku roku 2021 pohoršili.

Kde se dá volit v Německu

Volby v Německu jsou svobodné. Volí se poslanci Spolkového sněmu, Evropského parlamentu, sněmů spolkových zemí a dalších územních korporací. Každých pět let probíhá nepřímá volba spolkového prezidenta.

Kde se narodil Karel Diviš

24. března 1976 47 let, Česká LípaKarel Diviš / Datum narození

Kdy jsou evropske volby

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Kdy budou nová zastupitelstva

Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2022
Stát Česko
Volební termín 23.–24. září 2022
Předchozí volby 2018
Následující volby 2026