Co to je Antonymum?

Co to je Antonymum?

Co to je synonymum příklady

Synonyma jsou slova, která mají rozdílnou podobu, ale stejný nebo přibližně stejný význam (např. děvče a dívka nebo pěkný a hezký). Díky svému významu vstupují slova do vzájemných vztahů, do synonymních řad, čeledí a polí a tím se určitým způsobem organizuje slovní zásoba.
Archiv

Co jsou to synonyma Antonyma a Homonyma

Antonyma – slova opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy. Homonyma – slova souzvučná – mají stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu.
Archiv

Jak se rekne opak

opak podstatné jméno · rod mužský neživotný

— přímý protiklad ⋄ Říkala, že se s ním nikdy neviděla, ale opak je pravdou.

Co je opak slova pyšný

Opakem slova pýcha je pokora. Z toho vyplývá, že opakem slova pyšný je pokorný.

Co to je Homonymum

Homonyma (slova souzvučná) jsou slova, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) ale rozdílný význam i původ. Příklady homonym: hranice (hranice dřeva, hranice mezi státy) rys (rys ostrovid, osobnostní rys)

Jak nahradit slovo že

V tom případě, žeJestliže.-li.v případě že.za podmínky že.zda.zdali.

Co to je synonymum

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat.Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).

Co je to Šošolka

mor.); místo chumelit se je na severní Moravě šumelit se (Bartoš); vedle chocholka je šošolka (Kott 3, 922); vedle chachomať „suché chvojí“ (Bartoš), chachoměť (Koníř, Sbor. Zubatého) nalézáme podoby šuchomať „nečisté obilí“, šusosmeť (Bartoš), šušomať (Kálal).

Co znamená slovo Nemlich

— Nemlich je z německého přídavného jména (a příslovce) nämlich, které je odvozeno z podst. jména Name a zamenalo původně to, co čes. jmenovitý, t. j. jménem jmenovaný. Užívalo se ho často ve spojení se zájmeny der, dieser při odkazování na věc n.

Co znamená slovo zručný

Řekneme-li o někom, že je zručný, znamená to, že je šikovný.

Jak se píše pyšná

skloňováníEditovat

číslo jednotné množné
pád \ rod mužský životný střední
akuzativ pyšného pyšná
vokativ pyšný pyšná
lokál pyšném pyšných

Co je to Paronyma

Paronyma (podobnost, z řeckého παρά – blízko a όνομα – jméno) jsou slova graficky nebo fónicky podobná, avšak významově zcela odlišná. Existence uvedených dvojic způsobuje možnost záměny slov. Jde o jev blízký homonymii a využívá se ho v uměleckém stylu, v publicistickém stylu, ale i ve slovních hříčkách.

Jak nahradit a tak

Takže je tedy synonymní s důsledkovými spojkami a tak, tedy (srov. 8a), ale také se spojkami proto, a proto (srov.

Čím nahradit tak

TakPřesto.přece.avšak.nicméněpřestože.ačkoli.

Jak nahradit slovo zde

synonymaEditovattady, tu.tuhle, tady.tady, v tomto případě

Kdy slovensky

Kedy máme uvoľniť izbu Kedy má prísť ten vlak Kdy má ten vlak přijet Kedy má prísť ten vlak

Jak Slovenský

jak (slovensky)

otázka z křížovky odpověď stav
jak (slovensky) na 3 písmena ako zkontrolováno
jak (slovensky) na 2 písmena ak zkontrolováno

Jak se píše sirup

Starší vydání Pravidel českého pravopisu psaní sjednotila tak, že jako spisovné uvedla jen dvě, syrob a syrup. Ve většině evropských jazyků se však slovo sirup píše s „i“, např. rusky sirop, slovensky sirup, německy Sirup, francouzsky sirop, italsky siroppo atd., latinsky sirupus.

Proč je v aby tvrdé Y

Vyjmenovaná slova, ve kterých se vždy píše tvrdé Y (včetně slov příbuzných): B: být (bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, …, kdybych, kdybys, kdyby, …, bytí, živobytí, bývat, bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydlit, bydliště, obydlí, bydlo (tj.

Co je to sousloví

Sousloví je ustálené spojení slov (dvouslovné i víceslovné), kterým pojmenováváme některé skutečnosti. Je nerozdělitelné, má jeden význam (jednotlivá slova sousloví nelze nahrazovat synonymy):

Jak nahradit slovo byl

Někdy můžeme sloveso BÝT nahradit slovesem CÍTIT. Např. Cítil jsem se ospale namísto Byl jsem ospalý. Někdy však sloveso cítit může mírně pozměnit význam věty.

Jak nahradit slovo mít

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést.

Jak nahradit slovo vždy

češtinaEditovatvždycky.(v obecném jazyce) dycky.(zastarale) veždy.(zastarale) vzdy.

Jaké je synonymum ke slovu

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).

Jak nahradit slovo patří

Patřit.náležet.příslušet.přináležet.řadit se <kam>týkat se <čeho>vztahovat se <k čemu>dívat se <na koho>