Co je to sklo?

Co je to sklo?

Co je ze skla

Užívá se k výrobě optických čoček (flintové sklo), broušeného skla a bižuterie. Obsahuje 59% křemene, 25% oxidu olova (PbO), 2% sody (Na2CO3), 1,5% oxidu zinku (ZnO) a 0,4% oxidu hliníku. Hliníko-křemičité sklo má vysokou pevnost a používá se do sklolaminátů a na baňky halogenových žárovek.

Na co se používá sklo

Sklo má vynikající vlastnosti:mechanické, je pevné, tvrdé a odolné proti poškrábání a odřeníchemické, je odolné vůči korozi a prakticky inertníoptické, může odrážet, ohýbat, přenášet a pohlcovat světlo a jeho čirost je dostačující pro využití ve výrobě brýlí, mikroskopů, v astronomii, telekomunikacích a elektronice.

Jak se taví sklo

Sklovina se taví v sklářské peci při teplotě 1200°C až 1500 °C, boritokřemičité sklo při teplotě až 1630°C a křemenné sklo okolo 2000°C. Po roztavení se dále vyčeří, případně odbarví, obarví, zakalí. Neroztavené části se na hladině skloviny sbírají v podobě sklářské pěny (sklářská žluč).

Jak se říká přírodnímu sklu

Blesk například zanechával na písečných pouštích zvláštní rourovité útvary, kterým se říká fulgurity. Je to obyčejný ztavený písek. Ztuhnutím žhavé sopečné lávy vzniká také přírodní sklo – obsidián, z kterého si lidé už v pravěku vybrušovali nástroje a figurky.

Jak vzniklo sklo

Nejstarší dochované popisy výroby skla jsou zachyceny na tabuli z knihovny asyrského krále Ashurbanipala z roku 650 př. n.l " vezmi 60 dílů písku, 180 dílů popela z mořských rostlin, 5 dílů křídy a dostaneš sklo". Teprve vynalezením sklářské píšťaly, kterou se sklo fouká, nastal netušený rozmach ve výrobě skla.

Co vyrábí sklář

Sklářství je řemeslo a průmyslové odvětví zabývající se výrobou a zpracováním skla. Patří k velmi starým řemeslům, neboť k objevu skla došlo už kolem roku 3000 př.

Co patří do skla

Do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Kde se v ČR vyrabi sklo

Jediným výrobcem velkoformátového plochého skla v České republice je společnost AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group se sídlem v Teplicích. Tato společnost je v současnosti největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě.

Kde v Česku se vyrábí sklo

Jediným výrobcem velkoformátového plochého skla v České republice je společnost AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group se sídlem v Teplicích. Tato společnost je v současnosti největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě.

Kdo vymyslel sklo

Prvenství ve výrobě skla patří východnímu středomoří a nikoliv Egyptu jak se dlouho předpokládalo. První skleněné předměty byly opakní korálky různých barev. Nálezy takovýchto korálků se v Sýrii datují již do 5. tisíciletí, zatímco v Egyptě je jejich výskyt doložen až kolem poloviny 4.

Proč třídit sklo

Třídicí linky v ČR dokáží splnit požadavky všech skláren v Evropě a významně tak podporují oběhové hospodářství. Za rok jsme vytřídili téměř 130 tisíc tun skla! Ohromnou výhodou skla je, že jej můžeme třídit donekonečna. Navíc díky jeho třídění šetříme přírodní zdroje.

Jak se barví sklo

Přirozená barva skla je nazelenalá. Musí se tedy odbarvit. K tomu se používá dusičnan sodný nebo oxid manganičitý. Jakmile je připravena bezbarvá směs – což je tedy standard, může se začít.

Co je potřeba na výrobu skla

Základní surovinou pro výrobu skla jsou sklářské písky s obsahem 60 – 80% oxidu křemičitého. Dalšími základními složkami běžných skel jsou oxid vápenatý, sodný a draselný. Tyto oxidy jsou dodávány do kmene formou nerostných (např. vápenec) nebo chemicky připravených surovin (např.

Kam s Tabulovým sklem

Tabulové sklo má lehce zelený nádech a svým složením odpovídá spíše sklu barevnému. Měli bychom jej tedy třídit do zelených kontejnerů nebo ve větším množství odvézt na sběrný dvůr.

Co patří do odpadu na sklo

Do kontejneru na sklo můžete třídit i nevymyté sklo, nevadí ani víčka. Velmi stručně obecně o třídění skla – do bílého kontejneru třídíme čiré sklo, do zeleného kontejneru pak sklo barevné a vždy tam třídíme tabulové sklo. Pokud máme nádobu spojenou, pak do této nádoby třídíme společně sklo barevné i čiré.

Co vše patří do skla

Do bílého kontejneru vhazujeme sklo čiré. Tedy lahve od nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Není potřeba je vymývat, stačí pořádně vyprázdnit. Do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Kam vyhodit celni sklo

Autoskla se nerecyklují jako běžné skleněné obaly. Proto se je do kontejnerů na obalové sklo nepatří. Je možné je odevzdat jako velkoobjemový odpad do patřičných kontejnerů. Ideální je odevzdat je v autorizovaných servisech.

Kam se starym sklem

Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev. Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máme kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dáváme sklo bez ohledu na barvu.

Co nepatří do skla

Zelený kontejner na sklo

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.