Jak se píše Černý Most?

Jak se píše Černý Most?

Kdy se píše město s velkým M

S velkým písmenem se výraz město uvnitř věty píše jen tehdy, když je součástí zeměpisného jména: Město Albrechtice, Město Libavá, Nové Město na Moravě. Spojení hlavní město Praha se píše s malým h-, pokud označuje město. Ale pokud označuje kraj, píše se s H-: kraj Hlavní město Praha.

Jak poznat velká a malá písmena

Výrazy ulice, třída, náměstí, nábřeží, most, sady, alej, kolonáda, pokud označují veřejné prostranství, se píšou vždy s malým písmenem, a to bez ohledu na to, zda stojí na prvním, nebo na druhém místě (obecné výrazy ulice, třída se, zejména v adrese, obvykle neuvádějí): Česká ulice, ulice Bratří Čapků, Národní třída, …

Kdy psát velké písmena

Mezi 3 základní pravidla pro psaní velkých písmen patří následující:Vlastní jména (jména osob, měst, řek, států, organizací apod.)Vyjádření zvláštního vztahu k osobě či věci (v dopisech apod.)Začátek větného úseku (včetně nadpisů a titulků)

Jak se píše městská část

Výrazy městská část (obvod), která se před vlastní jména umísťují, se též – stejně jako město, obec – považují za pojmenování obecná, a proto se píšou s písmenem malým.

Jak se píše městys

Pokud se před zeměpisné názvy umísťují výrazy obec, městys, město, statutární/hlavní město, píšou se s malým písmenem, a to bez ohledu na to, zda označují velikost správní jednotky, nebo druh právnické osoby: obec Prosečnice (požár v obci Prosečnice, kontrola finančního hospodaření obce Prosečnice, starosta obce …

Jak správně psát velká písmena

Velká písmena píšeme ve vlastních jménech označujících osoby, zvířata, některé věci, místa apod. Hlavní funkcí vlastních jmen je totiž označení jedné konkrétní osoby/věci či určitého zvířete, aby bylo možné je jednoznačně odlišit od ostatních bytostí a předmětů s obdobnými charakteristickými znaky.

Jak se správně píše Socha svobody

Socha Svobody anglicky Statue of Liberty, oficiálně: Liberty Enlightening the World (Svoboda osvěcující svět), kolosální socha na ostrově Liberty Island v horní části newyorského zálivu v USA, připomínající přátelství národů Spojených států a Francie.

Jak se píše most Barikádníků

Most Barikádníků je silniční most v Praze, otevřený v roce 1980, který spojuje Holešovice s Holešovičkami v Libni a tím i s Trojou. Má zásadní význam pro dopravní propojení v severojižním směru. Přivádí do centra Prahy dopravu z dálnice D8 a navazující Prosecké radiály.

Jak se píše Maková panenka

maková panenka – Čeština 2.0.

Jak se píše Lázně Luhačovice

V bezpředložkových názvech měst a obcí píšeme vždy velká všechna počáteční písmena: Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Hrochův Týnec, Josefův Důl, Lázně Bohdaneč (ale lázně Luhačovice, zde slovo lázně není součástí názvu města, Lázně Luhačovice je už název největší lázeňské společnosti v tomto městě).

Jak se píše Socha svobody

Socha Svobody je obrovská neoklasicistní socha nacházející se na Liberty Island (Ostrov svobody) v newyorském přístavu ve Spojených státech.

Jak se píše Kostelec nad Černými lesy

Kostelec nad Černými lesy (německy Schwarzkosteletz) je město ležící v okrese Praha-východ.

Jak se píše Praha západ

V názvech okresů se výraz okres píše s malým písmenem: okres Praha‑západ, okres Nymburk.

Jak se píše Katedrála svatého Víta

Víta, Svatovítský chrám (= chrám na Pražském hradě). Namísto spojení Chrám svatého Víta / Svatovítský chrám se používá i spojení katedrála sv. Víta, svatovítská katedrála. Tato spojení doporučujeme psát s malým písmenem, ale ani užití s písmenem velkým nelze hodnotit jako závažnou pravopisnou chybu.

Jak se píše Pražský hrad

S velkým písmenem píšeme: názvy významných budov: Staroměstská radnice, Pražský hrad, Sázavský klášter, Prašná brána, Chrám sv. Víta.

Jak se píše most Legií

Most Legií je pražský silniční most přes Vltavu, osmý po proudu řeky. Most spojuje Národní třídu přes Střelecký ostrov s Újezdem a Malou Stranou.

Jak psát názvy restauraci

Lékárny, hotely, restaurační zařízení Také v této podskupině při psaní velkých a malých písmen často chybujeme. U označení zařízení (restaurace, lékárna, hotel) je doporučeno psát malé písmeno. Naopak u názvů hotelů, restaurací a dalších zařízení píšeme písmeno velké.

Jak se píše Nové Město pražské

Oficiální název této městské čtvrti zní Nové Město. Nových Měst (ve významu pojmenování města nebo městské čtvrti) je několik, proto se zvláště v minulosti k oficiálnímu jménu přidával rozlišující přívlastek pražské, který však není součástí oficiálního názvu této čtvrtě.

Jak se píše starosta

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ starostu starosty
vokativ starosto starostové
lokál starostovi starostech
instrumentál starostou starosty

Jak se píše Severní Čechy

spojení jižní Čechy (případně západní, severní či východní) nejsou oficiálními názvy nějakého konkrétního území, píšeme tedy malé počáteční písmeno.

Jak se píše Pražský orloj

Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice v Praze.

Jak se píše chrám svatého Bartoloměje

Katedrála svatého Bartoloměje (původně kostel svatého Bartoloměje) je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Původní kostel byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295, stavba současného začala po roce 1342.

Jak se píše Svatý Kopeček

Svatý kopeček u Olomouce je vyhledávaným místem nejen pro věřící, ale i pro turisty. V roce 2018 byla tamní bazilika Navštívení Panny Marie zapsána na seznam kulturních památek České republiky.

Jak se píše Karluv most

Karlův most (německy Karlsbrücke, původně Kamenný most) je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v Česku.

Jak se píše Moravák

s velkým písmenem se píšou obyvatelská jména: Čech, Moravan, Francouz, Ostravan, s malým označení příslušníků politických stran: lidovec, občanský demokrat).