Jak má vypadat dobropis?

Jak má vypadat dobropis?

Jak se účtuje dobropis

Dobropis se účtuje na stejné účty a stejné strany jako faktura přijatá (minusová částka), nebo na stejné účty s prohozenými stranami (plusová částka). Dobropis snižuje fakturovanou částku včetně DPH.

Co musí obsahovat dobropis

Co musí obsahovat Na dobropisu o opravě základu daně nebo výši daně nezapomeňte uvést povinné náležitosti: označení osoby, která uskutečňuje plnění – jméno a příjmení (či název firmy), sídlo či místo podnikání (prodávající) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění – DIČ (prodávající)
Archiv

Co znamená vystaveni dobropisu

Dobropis je písemný doklad, kterým věřitel snižuje svoji už dříve vyúčtovanou, ale ještě neuhrazenou pohledávku vůči dlužníkovi. Na základě dobropisu je pak výše pohledávky účetně snížena, případně zcela zrušena. Jde svým způsobem o „zápornou“ fakturu.

Jak vystavit dobropis Fakturoid

Opravný doklad v Almanachu

Ve Fakturoidu jej vystavíte přes Více → Opravný doklad v menu dobropisované faktury. Na dokladu ponecháte položky, které dobropisujete a vepíšete důvod opravy. Cenu dobropisované položky zadáte jako mínusovou. Nakonec je potřeba doklad označit jako zaplacený – tlačítko najdete v menu dokladu.
Archiv

Jak funguje dobropis

Dobropis je lidový pojem pro opravný daňový doklad, který původně fakturovanou cenu snižuje. Pokud jste plátce DPH, pak z hlediska DPH máte nárok na snížení daně na výstupu, ale to až tehdy, kdy vám odběratel potvrdí přijetí dobropisu. Odběratel si v tuto chvíli musí snížit nárok na odpočet.

Kdy zaúčtovat dobropis

Dobropis je označení pro fakturu se záporným znaménkem. Používá se v situaci, kdy dochází k úpravě ceny původní kalkulace z důvodu např. reklamace, vrácení části předchozího plnění atd. Dobropis jde účtovat stejně jako běžnou, vydanou fakturu pouze se záporným znaménkem.

Kdy se dělá dobropis

Dobropis se vystavuje v případě, že jste poskytli na zboží či službu slevu až po vystavení faktury. Např. když kvalita dodávky neodpovídá sjednaným podmínkám, pokud dojde k vrácení části či celé dodávky zpět, došlo k chybné fakturaci sjednané částky, dodání menšího množství zboží než bylo sjednáno apod.

Kdy dát dobropis Do DPH

Datum původního plnění se na doklad dává v případech, kdy se plnění vůbec neuskutečnilo a fakturovalo se omylem nebo bylo na původním dokladu něco špatně. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad.

Kdo posílá dobropis

Co je dobropis a kdy ho vystavit

Dobropis (někdy se lze setkat i s pojmem opravná faktura) je opravný daňový doklad, ve kterém dodavatel snižuje částku faktury, kterou již vyúčtoval a odeslal. Vystavení dobropisu se týká pouze plátců DPH.