Jaký je rozdíl mezi nutrií a bobrem?

Jaký je rozdíl mezi nutrií a bobrem?

Jak rozeznat bobra od nutrie

Nutrie (Myocastor coypus) je větší než ondatra, ale menší než bobr, liší se též tvarem ocasu a hlavy. Pochází z Jižní Ameriky, na našem území byla chována od roku 1924 převážně pro kožešinu, později ve větší míře i pro maso.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi bobrem a Ondatrou

Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) je výrazně menší a má ocas ze stran zploštělý (neštětinatý). U ondatry je při plavání patrný vlnivý pohyb ocasu. Bobr evropský je z těchto druhů největší a ocas má svrchu silně zploštělý (a také neštětinatý).

Co jí bobr

Bobr evropský se živí především lýkem a větvičkami vrby, topolu případně dalších dřevin (jasan, javor, jilm) a některými bylinami. Bobr většinou kácí dřeviny asi 50 m od břehu, jen výjimečně i dále. Nepohrdne ani úrodou kukuřičného nebo řepného pole. V létě dává přednost bylinnému patru.

Jak se zbavit bobra

Prvním je důkladné oplocení s podzemními ocelovými tyčemi do třiceticentimetrové hloubky tak, aby se bobr nemohl podhrabat. Druhým řešením je finančně nákladný elektrický ohradník. „Nejjednodušší je nechat si strom oplotit. Lidé někdy chybně nanášejí železo přímo ke kmeni, ovšem bobr může poté napadat kořeny.

Co nesmi jíst nutrie

Nutrie se živí kořeny a bylinami, neodmítne však ani zeleninu nebo pečivo, kterým ji lidé často krmí.

Co to je nutrie

Nutrie říční (Myocastor coypus, známá též jako vodní krysa, řekomyš americká, řekomyš bonárská, bobr bahenní, bobr jihoamerický, koypu či Mus coypus) je velký hlodavec původem z Jižní Ameriky, ve světě často chovaný na kožešinu (ceněnou zejména ve východní Evropě a střední Asii) a maso.

Čím škodí bobr

Největší škody působí bobr přímo na lesních kulturách ohryzem, případně i okusem dřevin především v okolí vodních ploch a kanálů. Bobr poškozuje jak mladé lesní kultury, tak i porosty v mýtním věku. Nejčastěji se jedná o měkké listnáče – topoly, vrby, ale i typické dřeviny tvrdého luhu – duby, jasany.

Proč si bobr staví hráz

Na Lužné budují hráze, aby zvýšili hloubku vody. To jim umožňuje snadnější transport potravy a také brání promrznutí vody až na dno. Ve vodě se zvíře cítí bezpečně, v březích si pak buduje nory. Své příbytky si sice staví v zemi, ale vchody procházejí pod vodou.

Jak se vaří bobr

Maso okořeníme solí, pepřem, citrónovou šťávou a potřeme olejem nebo máslem. Zabalíme do pečící fólie a při 160 °C pečeme asi 45 minut. Poté odstraníme fólii, přidáme ještě kousek másla a osmahneme. Pro získání grilované pečeně po odstranění fólie maso přeléváme barbecue omáčkou (při zapnutém grilu).

Co jí nutrie říční

Potrava. Nutrie se živí kořeny a bylinami – potravu si vyhrabávají, nebo se pasou na březích a podél břehů. Potravu si dokáže přidržet předními končetinami. Větší množství jedinců dokáže zcela spást pobřežní a příbřežní vodní vegetaci a rozhrabat břehy, čímž přispívá k jejich erozi.

Proč Nekrmit nutrie

Nutrie jsou přemnožené, proto byste je neměli krmit

Spásají pobřežní vegetaci a rozhrabávají břehy, čímž přispívají k erozi půdy. Kromě toho nutrie stejně jako potkani přenáší množství nemocí a jsou hostitelé parazitů, které mohou napadat i člověka.

Jak dlouho se dožije nutrie

Samice jsou březí asi 4 měsíce, pak rodí v průměru 5 až 9 mláďat, která jsou dokonale vyvinutá, mají srst, vidí. Dokonce dovedou hned po porodu plavat a brzy začínají přijímat zelenou potravu. Pohlavně dospívají po 4-5 měsících a v zajetí se dožívají až 8 let, ve volné přírodě žijí sotva 4 roky.

Proč si bobří staví hráze

Na Lužné budují hráze, aby zvýšili hloubku vody. To jim umožňuje snadnější transport potravy a také brání promrznutí vody až na dno. Ve vodě se zvíře cítí bezpečně, v březích si pak buduje nory. Své příbytky si sice staví v zemi, ale vchody procházejí pod vodou.

Jak se anglicky řekne bobr

bobři {mužský rod množné číslo}

beavers {mn. č.}

Kdy je aktivní bobr

Bobr evropský je aktivní především v noci. Na záběru můžete sledovat záznam z kamery umístěné na místě, kde bobří rodina žije. Bobr na něm vylézá na břeh, aby zkontroloval zde umístěnou pachovou značku. Tou bývá hromádka bláta označená výměškem pižmových žláz, sloužící především k vymezení teritoria dané rodiny.

Jak se zabíjí nutrie

Nutrie jsou poráženy omráčením, tedy mechanickým úderem (např. topůrkem) směřovaným na šíji nutrie, čímž dojde k přerušení její krční páteře. S nutrií určenou na porážku je vhodné zacházet v kožených rukavicích.

Co nesmi nutrie

Pečivo ani zelenina nesmí být plesnivá či nahnilá. Krmnou řepu a mrkev je lépe oprat od hlíny. Jelikož jsou nutrie od přírody vázány na vodu, budou se v napájecích nádobách koupat, lze proto použít kolíkové napáječky.

Kdo lovi bobra

Na našem území, jediným predátorem, který cíleně loví bobry, je vlk. Mláďata bobrů mohou být napadena liškou či norkem americkým.

Co dělá bobr v zimě

Velkou část větví ze stromů si odkouše a natahá si je do vody, aby mu nevyschly; zapíchá si je do dna nebo do břehu v blízkosti vstupu do hradu. V zimě, když zamrzne vodní hladina, bobr ze svého hradu doplave pro větvičku, tu si pak přenese k sobě do hradu, kde ji zkonzumuje; nemusí při tom vůbec vyplavat nad hladinu.

Jaký zvuk vydává bobr

Nejznámějším zvukem, který si lidé s bobrem spojují, je zvuk plácnutí ocasu o vodní hladinu. Je to obvyklý varovný signál, který bobři často používají.

Co dělá nutrie

Nutrie se živí kořeny a bylinami – potravu si vyhrabávají, nebo se pasou na březích a podél břehů. Potravu si dokáže přidržet předními končetinami. Větší množství jedinců dokáže zcela spást pobřežní a příbřežní vodní vegetaci a rozhrabat břehy, čímž přispívá k jejich erozi.