Co je to kusová výroba?

Co je to kusová výroba?

Co znamená sériová výroba

Sériová výroba je někdy také nazývána masovou nebo hromadnou výrobou. Jedná se o výrobu velkého množství stejných produktů s použitím zaměnitelných standardizovaných součástek a dílů. Vyžaduje velmi přesné řízení a plánování výroby. Nastartování sériové výroby znamená poměrně vysoké počáteční náklady.

Co znamená Zakazkova vyroba

U zakázkové výroby se vyrábí menší množství produktů, ale často v mnoha různých variantách. Bývají to jednotlivé a nezřídka unikátní kusy vyrobené na míru. Je typické, že přesný průběh výroby se opakuje nepravidelně, nebo vůbec. Někdy je také nazývána výrobou kusovou.
Archiv

Jaké jsou rozdíly v konstrukcí dílů sériově a kusové výroby

Kusová výroba se vyznačuje nízkými fixními náklady a s objemem výroby strmě rostoucími variabilními náklady. U hromadné výroby jsou charakteristické vysoké fixní náklady a s objemem vý- roby velice mírně rostoucími variabilními náklady. Sériová výroba se nachází mezi těmito dvěma případy.
Archiv

Jaké jsou typy výroby

Hlavní výroba – její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku (např. montáž finálního výrobku). Vedlejší výroba – zabezpečuje výrobu součástí, prvků a polotovarů pro finální výrobek. Doplňková výroba – využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití volné kapacity pro jinou výrobu.

Co je výsledkem výroby

Výrobní faktory

kdy jejím výsledkem jsou statky a služby, které uspokojují naše potřeby. která je zdrojem našeho příjmu (mzda). Za tento výrobní faktor se považuje pracovní síla, tedy lidé.

Co je to výrobní proces

1) Výrobní proces je možné definovat jako proces transformace vstupních prvků na prvky výstupní. Z hlediska lgistiky můžeme výrobní procec definovat jako plynulý tok, ve kterém dochází k transformaci surovin na finální výrobky řadou operací.

Co zahrnuje výrobní proces

Výrobní proces v podniku

– zahrnuje převzetí výrobku z výroby, jejich skladování, balení, expedici, fakturaci, servisní služby atd.

Co znamená přidružená výroba

Přidružená výroba

(1) Přidruženou výrobou se rozumí činnost družstva směřující k uplatnění práce družstevníků a k využití vlastních materiálových zdrojů v období vegetačního klidu.

Jaké typy výroby rozlišujeme

7.2.2 Typy výroby podle stupně opakovanosti

Podle stupně opakovanosti rozlišujeme tři základní typy výroby: kusová (job shop), jejímž zvláštním případem je výroba projektového typu, sériová (batch manufacturing), hromadná výroba (repetitive manufacturing).