Kdo patril do Patecniku?

Kdo patril do Patecniku?

Kde se schazeli Patecnici

Ve vile bratří Čapků se 13 let každý pátek scházela prvorepubliková skupina intelektuálů. Hlavní osobností Pátečníků byl prezident Tomáš G. Masaryk. Dalšími hosty byli liberálně orientovaní novináři, umělci a politici jako Ferdinand Peroutka, Jiří Poláček, František Kupka nebo František Langer.

Kdo jsou Pátečníci

Pátečníci je označení, které si vysloužila úzká skupina mužů z okruhu spisovatele Karla Čapka. Jednalo se převážně o kulturní a politické osobnosti první republiky, jež svého času patřily mezi elitu českého národa. Nejváženějším členem byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Archiv

Kdy se scházeli Pátečníci

Po léta jsme byli hosty Českého centra Mezinárodního Pen klubu, teď se kvůli rekonstrukci Klementina setkáváme na Přírodovědecké fakultě UK; scházíme se každý pátek v 17 hodin. Ve vůdčí úloze našich pravidelných setkání se v průběhu let vystřídalo několik významných osobností.
Archiv

Kde žil Karel Capek

Dvojvila bratří Čapků v Praze na Vinohradech

Vila uprostřed klidné čtvrti na pražských Vinohradech je jedna z nejvzácnějších v celé metropoli i zemi. Bydlel v ní slavný spisovatel Karel Čapek s rodinou.

Kdo je autorem slova robot

Ve světě nejznámější české slovo, které zdomácnělo ve všech světových jazycích, je "robot". Slovo vymyslel Josef Čapek, když se s ním Karel Čapek radil, jak pojmenovat umělé dělníky ve své nové hře a slovo laboři se mu nezdálo vhodné. Slovo "robot", poprvé použito ve hře R.U.R., vlastně vymyslel Karlův bratr Josef.

Na co zemřel Čapek

Zápal plicKarel Čapek / Příčina úmrtí

Karel Čapek byl velkým obráncem demokracie a odpůrce totalitarismu. Po Mnichovu na podzim 1938 se stal terčem mnoha útoků českých fašistů, což zřejmě přispělo k jeho smrti. Zemřel na zápal plic 25. prosince.

Jak se jmenuje bratr od Karla Čapka

Josef ČapekKarel Čapek / BratrJosef Čapek byl český malíř, grafik, knižní ilustrátor a spisovatel. Byl starším bratrem spisovatele Karla Čapka. Wikipedie

Kdo zavedl robotů

Nikdo se nesměl stěhovat, ženit, dát dítě do školy či do učení bez svolení vrchnosti. Toto zřízení trvalo až do roku 1781. Tehdy císař Josef II vydal patent, který rušil nevolnictví a zavedl robotu.

Který z našich spisovatelů vynalezl slovo robot pro umělého člověka

Ve světě nejznámější české slovo, které zdomácnělo ve všech světových jazycích, je "robot". Slovo vymyslel Josef Čapek, když se s ním Karel Čapek radil, jak pojmenovat umělé dělníky ve své nové hře a slovo laboři se mu nezdálo vhodné.

Kdy zemřel Josef Capek

duben 1945Josef Čapek / Datum úmrtí

Kdy zemřel K Čapek

25. prosince 1938, PrahaKarel Čapek / Úmrtí

Kdo vydal robotní patent

Robotní patent z roku 1775 byl dokument, který 13. srpna 1775 (pro Čechy, 7. září 1775 pro Moravu) vydala rakouská panovnice Marie Terezie. Šlo o součást tereziánských osvícenských reforem.

Kdo zrušil robotu

Nevíme přesně, kdy se ta zpráva k němu donesla, ale v neděli 9. května 1790 zhasla naděje poddaných, že se zbaví roboty. V ten den totiž nový císař Leopold II. zrušil takzvaný urbariální patent Josefa II., který robotu fakticky ukončil.

Kdo poprvé použil slovo robot

Ve světě nejznámější české slovo, které zdomácnělo ve všech světových jazycích, je "robot". Slovo vymyslel Josef Čapek, když se s ním Karel Čapek radil, jak pojmenovat umělé dělníky ve své nové hře a slovo laboři se mu nezdálo vhodné.

Kdo vynalezl slovo robot

Dnes ho zná celý svět. Jedno ze světově nejznámějších slov českého původu vzniklo již v roce 1921, kdy jej poprvé ve významu stroj použil český spisovatel Karel Čapek v dramatu R.U.R. Vymyslel ho ovšem bratr Josef Čapek.

Na co zemřel Capek

Zápal plicKarel Čapek / Příčina úmrtí

Karel Čapek byl velkým obráncem demokracie a odpůrce totalitarismu. Po Mnichovu na podzim 1938 se stal terčem mnoha útoků českých fašistů, což zřejmě přispělo k jeho smrti. Zemřel na zápal plic 25. prosince.

Kdo ilustroval Devatero pohádek

Devatero pohádek
Devatero pohádek, obálka vydání 1946
Autor Karel Čapek, Josef Čapek
Původní název Devatero pohádek
Ilustrátor Josef Čapek

Kde se narodil k Capek

9. ledna 1890, Malé SvatoňoviceKarel Čapek / Datum narození

Jak fungovala robota

Robota byla služba sedláků či rolníků, majitelů usedlosti pro majitele panství. Ta zahrnovala velmi širokou paletu rozličných činností pro přesně daný počet dní v roce. Obvykle poskytovali sedláci ruční robotu či robotu s potahem.

Jaké patenty vydal Josef II

Během své vlády vydal přes 6000 výnosů (v průměru téměř 2 denně). Za nejdůležitější z nich lze považovat zrušení cenzury (později ji znovu obnovil, ale podstatně omezenou), toleranční patent a zrušení nevolnictví (všechny tři vydány roku 1781).

Co vymyslel Karel Čapek

Slovo robot bylo poprvé v dějinách použito v roce 1920 ve hře R.U.R Karla Čapka.

Kam Radime Karla Čapka

Řadí se k velikánům naší literatury, po Haškovi je druhým autorem, který se stal světovým pojmem. Český prozaik, novinář, dramatik, filosof, básník-překladatel,esejista; literární, divadelní a výtvarný kritik, také fotorgaf a autor knih pro děti, se narodil roku 1890 v rodině lékaře Antonína Čapka .

Co je typické pro Karla Čapka

Je vynikající vypravěč.

Významné postavení mají jeho vědecko-fantastická a utopická díla. Věnoval se i kreslení, které v mnoha knihách uplatnil. Ilustroval například své cestopisné fejetony (Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska či Cesta na sever). Svou tvorbou dosáhl světové úrovně.

Kdo napsal knihu o pejskovi a kočičce

Josef ČapekPovídání o pejskovi a kočičce: jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech / Autor

Povídání o pejskovi a kočičce – Josef Čapek | Databáze knih.

Jak se označují Čapkovy pohádky

Pohádky Josefa a Karla Čapka řadíme mezi pohádky autorské, jež bývají označovány též jako „moderní“ 3 či „umělé“.