Jak probíhá inaugurace?

Jak probíhá inaugurace?

Jak probíhá inaugurace prezidenta ČR

Od roku 2012 jej skládá předsedovi Senátu. Jakmile jsou nejdůležitější slova inaugurace vyřčena, musí je prezident stvrdit podpisem na slavnostní výtisk speciálním perem u pracovního stolu Tomáše G. Masaryka, prvního československého prezidenta a zakladatele inaugurace.

Jak proběhla inaugurace Petra Pavla

Po pozdravu občanů z prezidentského balkónu Petr Pavel za doprovodu náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Karla Řehky položil květiny k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Následně se krátce pozdravil s občany. Poté se stejnou cestou vrátil do Pražského hradu.

Co to je inaugurace

Inaugurace (řidčeji inaugurování) je slavnostní společenský obřad či ceremonie, která představuje veřejné uvedení (instalaci) konkrétního člověka do jeho nové funkce, respektive do jeho úřadu.

Kdo se může stát prezidentem ČR

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát po sobě. Zvolen také nemůže být občan, který byl odsouzen za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Kdy nastoupi prezident na Hrad

Volba prezidenta České republiky 2023

2. kolo
Stát Česko
Druh voleb prezidentské
Volební termín 27. a 28. ledna 2023
Předchozí volby 2018

Kdy se stane Pavel prezidentem

Prezident České republiky

Inaugurace Petra Pavla novým prezidentem České republiky se uskutečnila 9. března 2023. Ve svém inauguračním projevu zdůraznil důstojnost, respekt a slušnost, uvedl, že by se chtěl podílet na tvorbě společné vize pro Českou republiku.

Kdy Slozi Petr Pavel slib

Zvolený prezident Petr Pavel ve čtvrtek 9. března na společné schůzi obou komor Parlamentu složil prezidentský slib a ujal se funkce prezidenta České republiky. Inauguraci ve Vladislavském sále Pražského hradu přihlíželi poslanci, senátoři, členové vlády, diplomaté i oba předchozí prezidenti.

Jak šli za sebou český prezidenti

Prezidenti Československa

Pořadí Jméno (narození–úmrtí) Nástup do úřadu
1. Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) 24. května 1934
2. Edvard Beneš (1884–1948) 18. prosince 1935
3. Emil Hácha (1872–1945) 30. listopadu 1938
2. Edvard Beneš (1884–1948) 21. července 1940

Jakou moc má prezident

Prezident republiky je hlavou státu a je volen přímou volbou na pětileté volební období. K jeho pravomocem patří jmenování a odvolávání vlády a jejích členů, svolávání zasedání Poslanecké sněmovny a případné rozpouštění Poslanecké sněmovny.

Co to je amnestie

Amnestie (z řeckého amnéstia, zapomenutí) je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší tedy rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného (například povinnost nahradit škodu), ale pouze trest.

Kde bydlí český prezident

Lumbeho vila je původem pozdně klasicistní patrový měšťanský dům, který se nachází v severozápadní části pražských Hradčan v ulici U Brusnice (západním směrem od Jízdárny Pražského hradu, severně od horního konce Jeleního příkopu, kde se nachází i místní tenisový dvorec, a nedaleko od hradčanského Nového Světa).

Kdo vyhrál volby v roce 2023

Předchozímu prezidentu Miloši Zemanovi skončilo druhé funkční období 8. března 2023. Termín volby vyhlásil předseda Senátu 27. června 2022, kandidátní listiny byly potvrzeny Ministerstvem vnitra 25. listopadu 2022. Vítězem volby se ve druhém kole se ziskem 58,32 % hlasů stal Petr Pavel.

Co dělá manželka Petra Pavla

Eva Pavlová (rozená Zelená, * 5. listopadu 1964 Šumperk) je podplukovnice české armády v záloze, od září 2022 zastupitelka obce Černouček a od března 2023 první dáma České republiky z titulu manželky prezidenta republiky Petra Pavla. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jaké auto má Petr Pavel

Aktuálně jezdí hlavně na modelech Harley-Davidson XL 1200 a BMW R 1250 GS, které je jeho oblíbeným kouskem. Mezi ostatní motorky, na kterých jezdil nebo jezdí, patří následující – Yamaha TDM 900, Honda CBF 1000, Suzuki 650 Dakar a Jawa 350.

Jak dlouho ještě Zeman

Miloš Zeman

Ing. Miloš Zeman, dr. h. c.
Miloš Zeman (2022)
3. prezident České republiky
Ve funkci: 8. března 2013 – 8. března 2023
Předseda vlády Petr Nečas Jiří Rusnok Bohuslav Sobotka Andrej Babiš Petr Fiala

Kam emigroval Beneš

Dne 5. října 1938, po přijetí Mnichovské dohody, Beneš na nátlak Němců abdikoval na funkci prezidenta. Nechal si převést nejméně milion korun v britských librách na konto v londýnské bance, a 22. října 1938 s manželkou do Londýna odletěl.

Kdy se stal Husák prezidentem

Gustáv Husák (původním křestním jménem Augustín, 10. ledna 1913 Dúbravka – 18. listopadu 1991 Bratislava) byl československý politik slovenského původu, vrcholný představitel vládnoucí Komunistické strany Československa a v letech 1975–1989 osmý prezident Československa.

Kdo má výkonnou moc v ČR

Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci.

Kdo v ČR moc výkonnou

V České republice výkonnou moc obstarává především vláda a prezident. Činnosti výkonné moci jsou podřízeny moci zákonodárné. Vláda nemůže vydávat zákony, pouze podzákonné předpisy – například vládní nařízení. Základní vymezení práv a povinností výkonné moci je zakotveno ve III.

Kdo chce dát amnestii

Udílet amnestie je oprávněn prezident republiky, rozhodnutí ale vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Odpovědnost za amnestii pak nese vláda.

Kdo musí podepsat milost

Milost je nevymahatelným a nezaslouženým odpuštěním trestu. Je institutem trestního práva, o kterém samostatně rozhoduje prezident republiky (k platnosti abolice však potřebuje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, vláda je pak za ni odpovědná).

Jak se pozna že je prezident na Hradě

Popis. Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

Proč se jmenuje Zlatá ulička

Pro své předpovědi pádu Třetí říše byla za války zatčena gestapem a nakonec při výslechu umučena. Ze 16. století je doložen název Zlatnická ulička, který se později změnil na Zlatá ulička. Původní jméno tomuto místu dali právě zlatníci, kteří zde pracovali.

Kdy jsou volby v roce 2023

Pro hlasování ve druhém kole volby byl stanoven termín na pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023, opět ve stejný čas jako v kole prvním, tedy od 14 do 22 hodin první den a od 8 do 14 hodin den druhý. V tomto kole voliči nedostali hlasovací lístky do poštovních schránek, ale obdrží je přímo ve volební místnosti.

Jak to probíhá u voleb

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na základě poměrného systému s kandidátkami politických stran či jejich koalic. Kandidátní listiny jsou vázané s možností preferenčních hlasů. V letech 1990–1998 bylo možné dát 4 preferenční hlasy, v letech 2002–2006 pak pouze 2 preferenční hlasy.