Proč některé knihy nemají ISBN?

Proč některé knihy nemají ISBN?

Co dělat když kniha nemá ISBN

Edice, číslo edice. ISBN. Zelené údaje v citacích nejsou povinné. Nemá-li kniha autora, píšeme nejprve název a za ním rok vydání.

Jak funguje ISBN

Při dvoumístném identifikátoru, který má Česká republika k dispozici, zbývá v čísle ISBN na identifikátor titulu pět míst (čísla od 00000 do 99999). Lze tedy jimi očíslovat 100 000 knih. Při třímístném identifikátoru vydavatele zbývají čtyři místa pro identifikátory titulu. Lze jimi očíslovat 10 000 knih.

Jak získat ISBN pro knihu

Jak získat ISBN

Číslo ISBN přiděluje Národní agentura ISBN v ČR. O přidělení ISBN lze požádat osobně v Národní agentuře, nebo online.
Archiv

Jak zjistit ISBN u knihy

Číslo ISBN se uvádí na rubu titulního listu dole, 2-3 cm od spodního okraje stránky, popř. na rubu obálky na témže místě, pokud tato titulní list zastupuje. U publikací, které nemají titulní list a číslo ISBN nelze uvést ani na rubu obálky, uvádí se v tiráži.

Jak citovat když není ISBN

Pokud některý údaj chybí, např. není uvedeno místo vydání nebo nakladatel, mám k tomu udělat poznámku nebo to stačí nechat tak Chybí-li autor, pak citace začíná prvním slovem názvu, namísto ostatních údajů je třeba uvádět „neuveden“ apod. (vyjma ISBN).

Jak dlouho trvá přidělení ISBN

Stačí si zavolat do Národní knihovny ČR na oddělení ISBN, kde vám nadiktují, jaké údaje jim pošlete na e-mail. Je to něco jako počet stran, autor, druh vazby, nakladatel, rok vydání. Nic složitýho. Tyhle údaje pošlete mailem a do dvou pracovních dnů vám přijde přidělené číslo.

Co znamená Duplicitni ISBN

Opětné použití čísla ISBN, které již bylo předtím přiděleno jinému titulu (tzv. duplicita). Bylo-li stejné číslo ISBN přiděleno více titulům, jedná se o tzv. multiplicitu.

Jak se zapisuje ISBN

Kontrolní číslice u ISBN-10

Kontrolní číslice tedy může mít i hodnotu 10, ta se zapisuje znakem X. Jako váhy se používají čísla (zleva doprava) 10 (pro první cifru kódu skupiny), 9, 8, …, 3, 2, 1 (pro kontrolní číslici). Výsledný součet je 143, kontrola: 143 mod 11 = 0 (143 = 13 · 11), ISBN 80-204-0105-9 je platné.

Jak se přiděluje ISBN

Zájemce o jednorázové přidělení ISBN o číslo požádá prostřednictvím online formuláře a získané ISBN následně musí v publikaci uvést. Žádosti doručené e-mailem z organizačních důvodů nevyřizujeme. Od července 2010 se přidělují čísla ISBN i online publikacím (e-knihám).

Jak citovat ISBN

CO: Název: Podnázev. VYDÁNÍ: Pořadí vydání. KDE: Místo vydání: KDE: Nakladatelství. V ČEM: ISBN.

Jak uvést knihu jako zdroj

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.

Co znamená ISBN Brož

ISBN (International Standard Book Number) je jednoznačné identifikační číslo knihy. Musí jej mít (zjednodušeně) každá kniha, která je určena i pro veřejnost, doslova – „Pro účely tohoto zákona se veřejným šířením rozumí zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému okruhu osob.

Jak si zařídit ISBN

Zájemce o jednorázové přidělení ISBN o číslo požádá prostřednictvím online formuláře a získané ISBN následně musí v publikaci uvést. Žádosti doručené e-mailem z organizačních důvodů nevyřizujeme. Od července 2010 se přidělují čísla ISBN i online publikacím (e-knihám).

Jak zjistit náklad knihy

Na webových stránkách Unie vydavatelů (http://www.uvdt.cz/) naleznete seznam periodik (deníky, časopisy atd.), kdy u každého titulu je kromě dalších informací uveden i tištěný náklad. Tento seznam se nachází na http://www.uvdt.cz/Upload/415.xls .

Jak citovat když neznám autora

Pokud není autor uvedený, uvádíme odpovědnou organizaci. Pokud není uveden rok vydání či poslední aktualizace, uvádíme do závorky (nedatováno). V ostatních případech se jako rok vydání uvádí deklarovaný rok vložení, případně rok poslední aktualizace.

Co se nemusí citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Co dělat když napíšu knihu

K vydání knihy je potřeba z formálního hlediska v podstatě pouze buď živnost nebo s.r.o. Rukopis. Pokud budete vydávat knihu s obrázky nebo s fotografiemi, budete potřebovat vytvořit ilustrace nebo fotografie. Buď je vytvoříte sami, nebo vám s tím musí pomoci profesionál.

Jak vydat knihu Samonákladem

Samonáklad není od slova sám. Pokud netoužíte spatřit vaši knihu v regálech knihkupectví a máte například vlastní distribuční kanál, můžete si opravdu vše zařídit sami. Stačí vám k tomu dát dohromady ten správný tým, kontaktovat tiskárnu atd.

Jak má vypadat poznámka pod čarou

Poznámky pod čarou jsou většinou číslovány podle stránek a umístěny v dolní části odpovídající stránky. Jsou vytištěny menší velikostí písma než základní text, obvykle o dva body. Od ostatního textu jsou odděleny krátkou čarou s mezerou mezi řádky.

Jak nepřímo citovat

Nepřímá citace (parafráze) — Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem.

Kdy se nemusí citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Na co si dát pozor při psaní knihy

Co vás může při psaní knihy zásadně brzdit je absence znalostí nástrojů tvůrčího psaní, jako třeba formy vyprávění, techniky psaní dialogů nebo vykreslení literárních postav. Je dobré také vědět, co vám jako autorovi přirozeně sedí, co a kdy si může dovolit a mít se svým tvůrčím i psacím procesem zkušenosti.

Jak odsadit poznámky pod čarou

Přizpůsobení poznámek pod čarou a vysvětlivek

V zobrazení poznámky pod čarou nebo vysvětlivka klikněte na Formát poznámek pod čarou nebo formátováním vysvětlivek zobrazte dialogové okno Možnosti formátování , ve kterém můžete změnit velikost, písmo a odsazení jedné nebo všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek.

Jak se zbavit poznámky pod čarou

Odebrání poznámky pod čarou

Dalším způsobem, jak to můžete udělat, je kliknout pravým tlačítkem myši na poznámku pod čarou v dolní části stránky, vybrat Přejít na poznámku pod čarou a odstranit číslo tam.

Co vše je nutné citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.