Kdo je provozovatel přenosové soustavy?

Kdo je provozovatel přenosové soustavy?

Kdo je provozovatelem distribuční soustavy

Distributor = provozovatel distribuční soustavy

Distributor energie, neboli provozovatel distribuční soustavy zajišťují fyzickou dopravu elektřiny nebo plynu. Elektřinu ani plyn neprodává. Obchod zajišťuje dodavatel.
Archiv

Kdo vlastní přenosovou soustavu

Přenosovou soustavu v České republice provozuje státní společnost ČEPS, a. s. Síť tvoří vedení vvn 400 kV, 220 kV, vybraná vedení 110 kV a padesát transformačních stanic. Mezinárodně je síť šestnácti vedeními propojena se sítěmi dalších členů ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny).

Jak zjistit distributora

Distributora může klient najít na vyúčtování za elektřinu, kde by měl být výslovně uvedený. Jestliže si však klient přesto není jistý, může kontaktovat svého dodavatele, který mu tuto informaci sdělí.

Kdo spravuje elektrické vedení

Na území České republiky působí tři provozovatelé distribučních soustav ČEZ Distribuce, a. s. (bývalý Západočeský, Severočeský, Středočeský, Východočeský a Severomoravský kraj), EG. D, dříve E. ON Distribuce (bývalý Jihočeský a Jihomoravský kraj) a PREdistribuce (území Hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy).

Jak zjistit distributora plynu

Pokud chcete zjistit svého distributora plynu, lze se obrátit na dodavatele, se kterým řešíte běžně veškeré obchodní záležitosti, tedy kterému za plyn platíte. Pro výběr vhodného dodavatele najdete na našich stránkách mnoho nástrojů, včetně kalkulačky plynu, kde si provedete srovnání plynu.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny

Od dodavatele si elektřinu kupujete. Distributor zajišťuje její dopravu k vám do zásuvky. S dodavatelem obvykle řešíte smlouvu a různé věci okolo ní. S distributorem naopak obvykle řešíte technické věci – elektroměr, přípojku, jističe atd.

Jak funguje přenos elektřiny

Rozvod elektrické energie je po celém území státu uskutečňován složitou přenosovou soustavou, v níž je střídavé napětí transformováno na různou hodnotu. Dálkový přenos (často přesahující i hranice státu) se uskutečňuje při vysokém napětí ( , nebo ).

Co je to prenosova soustava

Přenosová soustava je jednou ze součástí elektrické rozvodné soustavy. Jde o systém, ve kterém nejdůležitější roli hraje především vedení velmi vysokého napětí a transformátory. Přenosová soustava má za úkol dopravit velká množství elektrické energie na delší vzdálenosti.

Kdo je můj Distributor

Často se v tom chybuje, přitom rozdíl v těchto dvou pojmech je docela zásadní. Distributor je vlastník elektrické nebo plynové soustavy – např. ČEZ Distribuce, a. s. Dodavatel je subjekt, který Vám přímo dodává elektřinu nebo plyn.

Kdo je distributor plynu

Distributor se stará o plynárenskou soustavu. Je tedy provozovatel sítě plynovodů. Zajišťuje přepravu plynu do domácností, je zodpovědný za spolehlivé dodávky a pravidelně musí kontrolovat plynovody a provádět vnitřní inspekci. Distributor plynu vám je pevně přidělen na základě adresy odběrného místa.

Jaká je cena za distribuci elektřiny

Prohlédněte si ceny za distribuci pro rok 2023

Distribuční sazba Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH)
D02d 1 611 x
D25d 1 766,67 179,98
D26d 642,03 179,98
D27d 1 766,67 179,98

Jak zjistím svého dodavatele elektřiny

“ Zjištění dodavatele energií vyžaduje znalost kódu EAN u elektřiny a EIC u plynu. Jsou to jedinečné evropské identifikátory odběrného místa pro elektřinu a pro plyn. Nejjednodušší cestou, jak je zjistit, je podívat se do smlouvy nebo faktury, kde je daný kód pro odběrné místo vždy uveden.

Jak a kde se vyrábí elektrický proud

Výroba elektřiny

Největší množství elektrické energie se vyrábí v elektrárnách.

Jaký je kmitočet v České energetické přenosové soustavě

Přenosovou soustavu České republiky tvoří 3 510 km vedení 400 kV a 1 909 km vedení 220 kV. V majetku společnosti ČEPS, a.s., je také 6 vedení 110 kV o celkové délce 84 km. Uzly přenosové soustavy tvoří rozvodny, kterých je 26 na hladině 400 kV a 14 na hladině 220 kV.

Co dělá distributor

Distribuční společnosti mají za úkol provozovat a spravovat distribuční síť, ne prodávat energie koncovým odběratelům. Jednoduše řečeno, distributor se stará o přenos elektřiny nebo plynu z místa, kde se vyrábí, těží či se dostávají na území ČR, na místo odběru (třeba právě k vám domů).

Odkud nakupuje plyn innogy

Dodávky ruského plynu do Evropy stále proudí bez omezení. V podzemních zásobnících plynu v Česku na konci letošní topné sezóny zůstává stále ještě 20 % zásob.

Jaká bude cena elektřiny v roce 2023

Jaká bude cena elektřiny v roce 2023 Cenový strop na elektřinu je stanoven na 6 050 Kč za MWh, včetně DPH.

Kdo vykupuje elektřinu z FVE

Jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie můžete uzavřít smlouvu o povinném výkupu s dodavatelem, který je na vašem distribučním území státem stanoven jako povinně vykupující. Podporu získáte za celkový objem elektřiny dodané do distribuční sítě a bude vám vyplácena povinně vykupujícím.

Kdo je nejlevnější dodavatel elektřiny

Pokud hledáte kvalitního a stabilního dodavatele elektřiny, který vám dokáže nabídnout více než jen nízkou cenu, je pro vás ČEZ tou správnou volbou. Při fixaci ceny u něj navíc můžete i výrazně ušetřit, a to i stovky ne-li tisíce korun ročně. S jeho mobilní aplikací budete mít přitom svoji spotřebu zcela pod kontrolou.

Kdo vyrábí elektřinu v ČR

Dominantním výrobcem elektřiny je akciová společnost ČEZ, která v Česku provozuje 7 uhelných, 2 jaderné, 31 vodních (z toho 3 přečerpávací), 1 paroplynovou, 12 fotovoltaických a 2 větrné elektrárny, dále 1 zdroj spalující čistou biomasu, 1 bioplynovou stanici, 3 teplárny (z toho jedna plynová) a více než 130 …

Kdo přišel na elektřinu

Elektřina nebyla objevena v jediném okamžiku, ale za dlouhou dobu včetně práce Nikola Tesla, Benjamin Franklin, Alessandro Volta a Luigi Galvani. Michael Faraday učinil důležitý objev, že bychom mohli generovat elektrický proud pohybem magnetu v blízkosti cívky drátu. Z tohoto se narodil generátor.

Odkud má Česko plyn

V období od ledna do listopadu 2022 představoval podíl Ruska (potrubní plyn + dovoz LNG) na dovozu plynu do EU méně než čtvrtinu. Další čtvrtina pocházela z Norska, 11,6 % z Alžírska. Dovoz LNG (vyjma Ruska – zejména z USA, Kataru a Nigérie) představoval 25,7 %.

Kde nakupuje Česká republika plyn

Dodavatelé dnes pro české zákazníky nakupují plyn prostřednictvím velkoobchodní evropské energetické burzy, kam ho poskytují obchodníci typu např. společnosti Uniper, která má smlouvu s ruským Gazpromem. Dodavatelé uzavírají i bilaterální kontrakty mimo burzu.

Kdo má nejlevnější elektřinu

Pokud hledáte kvalitního a stabilního dodavatele elektřiny, který vám dokáže nabídnout více než jen nízkou cenu, je pro vás ČEZ tou správnou volbou. Při fixaci ceny u něj navíc můžete i výrazně ušetřit, a to i stovky ne-li tisíce korun ročně. S jeho mobilní aplikací budete mít přitom svoji spotřebu zcela pod kontrolou.

Kdy klesne cena elektřiny

Situace se s největší pravděpodobností začne zlepšovat až v roce 2024, kdy obchodníci na velkoobchodním trhu očekávají pokles cen o 25 %. Tato sestupná tendence by mohla podle současných očekávání pokračovat i v roce 2025, kdy se předpokládá cenový pokles o dalších přibližně 20 %.