Jaká je úspora s tepelným čerpadlem?

Jaká je úspora s tepelným čerpadlem?

Jaká je úspora tepelného čerpadla

S tepelným čerpadlem můžeme využívat energii okolního prostředí, která je zadarmo. Ta se přidá k energii spotřebované na pohon čerpadla a všechnu energii dohromady pak máme k dispozici pro vytápění a přípravu teplé vody. Tepelná čerpadla nám proto mohou ušetřit až 60 % nákladů na vytápění domu a přípravu teplé vody.
Archiv

Jaká je účinnost tepelného čerpadla

Účinnost tepelných čerpadel

Pouze zvyšují teplotu chladiva. Většina tepla je totiž odebírána z okolního prostředí (ze vzduchu, země, vody). Proto mají tepelná čerpadla několikanásobně větší účinnost než ostatní uvedené typy vytápění. A to až 187 %.
Archiv

Jaká je průměrná spotřeba tepelného čerpadla

Příklady výpočtů podle typu tepelného čerpadla

Typ tepelného čerpadla SCOP pro vytápění Spotřeba elektrické energie vytápění
Tepelné čerpadlo země/voda 4,0 6 000 kWh/rok 4,0 = 1 500 kWh/rok
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 2,8 6 000 kWh/rok 2,8 = 2 143 kWh/rok
Tepelné čerpadlo voda/voda 4,8 6 000 kWh/rok 4,8 = 1 250 kWh/rok

Jak spočítat úsporu tepelného čerpadla

Spotřeba tepelného čerpadla = spotřeba elektrokotle děleno třemi. Každé malé zdražení elektřiny se propíše do provozních nákladů na vytápění elektrokotlem. Dobře, můžete namítnout, že i tepelné čerpadlo vzduch voda potřebuje ke svému provozu elektřinu.

Jak správně topit s tepelným čerpadlem

Při vytápění tepelným čerpadlem je naopak vhodné omezit regulační prvky na otopné soustavě, která funguje na principu omezování průtoku. To se týká termostatických ventilů podlahového systému nebo termostatických hlavic na otopných tělesech. Pro správnou funkci vytápění je žádoucí mít tyto armatury naplno otevřené.

Jaká je návratnost tepelného čerpadla

Návratnost se jednoduše vypočítá z částky za pořízení a instalaci zařízení, kterou vydělíte každoroční úsporou v provozu domácnosti. Cena za tepelná čerpadla lehce klesá, navíc si můžete zajistit dotační podporu od státu pomocí Nové zelené úsporám. Obvykle se návratnost pohybuje mezi 5 až 10 lety.

Jak zvýšit účinnost tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v zásadě bezúdržbová zařízení. Údržbu vyžaduje otopná soustava. Pro maximalizaci účinnosti tepelného čerpadla je vhodné dbát zejména na pravidelné čištění filtru a odvzdušňování. Dobře nastavená regulace tepelného čerpadla, zejména pak teplota topné vody, zvyšuje účinnost tepelného čerpadla.

Jak často odmrazit tepelné čerpadlo

Je třeba mít na paměti, že TČ v inkriminovaném otopném období musí každých cca 10 min z hodiny odmrazovat, čímž se snižuje jeho výkonnost a tím i sezónní topný faktor.

Jaký výkon tepelného čerpadla pro rodinný dům

Výkon tepelného čerpadla při -7°C by měl odpovídat přibližně 80 % tepelné ztráty budovy, nebo potřebnému špičkovému výkonu zdroje tepla. Pro určení provozní špičky počítejte vyšší hodnotu ze vzorců: „vytápění + VZT“ nebo „příprava teplé vody + 0,7 x vytápění + VZT“.

Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla odborníci doporučují především do dobře tepelně izolovaných novostaveb a nebo do starších, ale zrekonstruovaných domů. Kromě toho však i do domů pasivních, kde se více starají o ohřev užitkové vody než o vytápění.

Jaká je životnost tepelného čerpadla

Doba životnosti tepelného čerpadla se uvádí kolem deseti let. Při správné údržbě, kvalitním servisu není výjimkou fungující tepelné čerpadlo i po osmnácti letech. Podmínkou je také správné nadimenzování a používání tepelného čerpadla.

Jaký je příkon tepelného čerpadla

Ostatními spotřebiteli elektrické energie v systému tepelného čerpadla jsou: Motory ventilátorů ( čerpadle vzduch voda) 80 až 300 W. Oběhová čerpadla primární a sekundární strany 30 až 150 W. Odtávání výparníku tepelného čerpadla vzduch-voda 200 až 1000 W na jedno odtání

Kdy vypnout tepelné čerpadlo

V dobře izolovaném domě není nutné tepelné čerpadlo na noc vypínat. Tepelné čerpadlo bude pracovat pouze v případě potřeby, což obstará programovatelný termostat. V domě s nízkou tepelnou ztrátou bude trvat několik hodin, než teplota v noci výrazně klesne.

Jak se počítá návratnost tepelného čerpadla

Návratnost se jednoduše vypočítá z částky za pořízení a instalaci zařízení, kterou vydělíte každoroční úsporou v provozu domácnosti. Cena za tepelná čerpadla lehce klesá, navíc si můžete zajistit dotační podporu od státu pomocí Nové zelené úsporám. Obvykle se návratnost pohybuje mezi 5 až 10 lety.

Na jakou teplotu nastavit tepelné čerpadlo

Až bude venkovní teplota okolo nuly, nastavte požadovanou teplotu z topení tak, aby bylo v domě tak teplo, jak Vám vyhovuje. U podlahového topení je to obvykle cca 28°C, u radiátorů záleží, jak jsou velké a jak je celý rozvod radiátorů udělán, ale obvykle je správná teplota mezi 35°C až 42°C.

Proč zamrzá tepelné čerpadlo

Jedná se o typ čerpadla KS90-DC. To je normální stav, kdy na výměníku namrzá zkondenzovaná voda. Tepelné čerpadlo se námrazy zbavuje v určitých intervalech samo. Čerpadlo má být navržené přesně, ani předimenzované ani poddimenzované.

Jaké tepelné čerpadlo do starého domu

Do starého domu se nejlépe hodí tepelné čerpadlo vzduch/voda, nebo případně země/voda s vrtem, která jsou nenáročná na zabraný prostor. Pokud ale vlastníte například starý kamenný dům na venkově a máte u něj volný pozemek, můžete využít zemní čerpadlo s plošným kolektorem.

Jaké radiátory pro tepelné čerpadlo

Běžná tepelná čerpadla dosahují max. teploty výstupní vody 55 až 65° C, proto mohou být připojena pouze na nízkoteplotní topné systémy. Obecně platí, že čím nižší teplota, tím lépe. Optimálním řešením je podlahové topení s teplotou topné vody kolem 35°C, doporučují se i radiátory dimenzované na teplotní spád 50/40° C.

Jak dlouho se čeká na tepelné čerpadlo

Podání žádosti o připojení Od podání žádosti o připojení má distributor 30 dní na její schválení. Žádost o připojení tepelného čerpadla můžete podat on-line.

Jak zakrýt tepelné čerpadlo

Kryt z betonových bloků

Další možností je vytvoření krytu z betonových bloků, do kterého tepelné čerpadlo schováte. Výhodou tohoto řešení je fakt, že je jednotka chráněna před neoprávněnou manipulací ze strany dětí nebo vašich domácích mazlíčků.

Jak odvzdušnit tepelné čerpadlo

Jak odvzdušnit radiátory – rychlý návodCo budete potřebovat: odvzdušňovací klíč, kbelík a hadr.Přiložte odvzdušňovací klíč k odvzdušňovacímu ventilu.Otočte klíčem o tři čtvrtiny, abyste ventil otevřeli.Vyčkejte, až začne z ventilu vytékat voda, ventil uzavřete.Po chvíli zkontrolujte, zda radiátory již hřejí

Kdy se nevyplatí tepelné čerpadlo

Třeba u novostavby rodinného domu s podlahovou plochou 170 m2 mohou být tepelné ztráty 4-5 kW. Tepelné ztráty, na které se tepelné čerpadlo navrhuje, se však počítají pro nejnižší venkovní teploty (např. pro Olomouc je to -15°C). Pokud je venku tepleji, třeba jen -5°C, je tepelná ztráta stejného domu jen cca 2 kW.

Na jakou teplotu topí tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo topí na 40°C, do podlahového topení směšovací ventil udržuje teplotu topné vody na 27°C.

Jak daleko může být tepelné čerpadlo od domu

Rozdíl v hlučnosti je zásadní

To znamená, že při instalaci běžného tepelného čerpadla musí být vedlejší objekt vzdálen necelých 11m od tepelného čerpadla. V případě instalace tepelného čerpadla Dynamic může být instalováno čerpadlo od objektu již ve vzdálenosti 3m.

Jak vytápět tepelným čerpadlem

Pro vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda jsou vhodné i konvektory s nuceným oběhem vzduchu, zejména v nástěnném (podokenním) nebo podlahovém provedení. Také konvektory je možné využít pro letní chlazení.