Jak chodit po plechové střeše?

Jak chodit po plechové střeše?

Jak chodit po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!
Archiv

Jak dlouho vydrží plechová střecha

Odhadovaná životnost plechových střech se pohybuje od 30 do 50 let u hliníkových a nerezových až po 100 let u měděných střech. Slitina poskytuje údaj o teoreticky možné životnosti, protože vysokolegovaná znamená čistší materiál a tedy obecně delší životnost.

Co pod plechovou střechu

Jako podklad pod tyto druhy krytin se používá laťování nebo bednění a to podle druhu krytiny. Krytiny lze z hlediska tvaru v zásadě rozdělit na tři druhy: tvar tašek, tvar falcované krytiny a tvar trapézového profilu. Krytina ve tvaru tašek se dále dělí na maloformátové a velkoformátové.
Archiv

Jak často natírat plechovou střechu

Stejně jako snad všechny jiné povrchy, i plechy je potřeba natírat minimálně dvakrát. Pokud ovšem renovujeme stávající nátěry, nejprve je nutné zlikvidovat případnou původní nesoudržnou nebo sprašující vrstvu. A to mechanicky, ať už broušením, špachtlí, nebo drátěným kartáčem. Účinná bývá i tlaková voda z wapky.

Jak se jistit při práci na střeše

Při pádu z volného okraje střechy jsme při uvázání na laně ohroženi tzv. kyvadlovým efektem. Při práci na okrajích střechy se proto nejlépe ochráníme pomocí ukotveného šikmého lana, na které si navážeme postroj. Speciálně musí být bráněno sklouznutí ze střechy při jejím sklonu větším než 25°.

Jak vylézt na střechu

K tomu slouží kombinace střešní (komínové) lávky a žebříku. Lávky (ocelové, hliníkové, některé typy opatřené bezpečnostním zábradlím) a žebříky také umožňují rychlou a bezpečnou instalaci satelitů, TV a wi-fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková přístupová a úniková cesta při likvidaci požáru střechy.

Jaký plech na střechu

Hliníkový plech

V posledních letech je používaný zejména na pokrývání a oplechování střech. Výhodou tohoto materiálu je nízká hmotnost, dobrá tvarovatelnost, vynikající odolnost vůči korozi a vysoká životnost.

Jak izolovat plechovou střechu

Obvykle aplikujeme izolace ze skla nebo čediče, které odolávají zvýšeným teplotám pod krytinou. Mezi krokve je lze tzv. vecpat a utěsnit veškeré spáry. Obě tyto izolace mají poměrně vysokou nasákavost a vlivem vlhkosti se zhoršují jejich tepelně izolační vlastnosti.

Jak odvětrat plechovou střechu

Dostatečné větrání se uskutečňuje pomocí vzduchové mezery mezi krytinou a difuzní folií, která je vytvořena kontralatí o minimálním průřezu 40 x 60mm.

Co dát pod Trapezovy plech

Pokud plánujete střechu izolovat, je použití difuzní fólie nezbytné. Samotná fólie pak musí být přibita ke krokvím kontralatěmi podél krokví tak, aby nad difuzní fólií vznikla dostatečná mezera zajišťující odvětrání střechy. Teprve poté můžete přibít střešní latě.

Jaká je nejlepší barva na plechovou střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Čím natřít starší pozinkovaný plech

Vhodnými nátěrovými hmotami na pozinkovaný plech jsou jednovrstvé barvy S2810 Hostagrund 2v1 na pozink (velmi kvalitní), S2141 Fest-B nebo základní barva S2003 Formex + vrchní email U2029 Industrol profi, S2014 Industrol na konstrukce a pod.

Jak se uvázat na střeše

Při pádu z volného okraje střechy jsme při uvázání na laně ohroženi tzv. kyvadlovým efektem. Při práci na okrajích střechy se proto nejlépe ochráníme pomocí ukotveného šikmého lana, na které si navážeme postroj. Speciálně musí být bráněno sklouznutí ze střechy při jejím sklonu větším než 25°.

Co to je plech

Plech je plochá kovová deska vyráběná tvářením (kováním, tažením, válcováním za tepla nebo za studena) v různých tloušťkách. Slouží jako polotovar pro další výrobky.

Jakou plechovou krytinu

Nejrozšířenější varianta plechových krytin

Nejrozšířenější variantou plechových krytin je velkoformátová plechová taška – materiál, který investoři volí nejčastěji. Spojuje v sobě řadu výhod, které umožňují získat estetickou, odolnou a stabilní střešní krytinu, která nevyžaduje neustálou údržbu.

Jak zateplit plochou plechovou střechu

V případě jednoplášťové ploché střechy se často volí nenasákavá izolace, jako například extrudovaný polystyren, který se umístí na horní stranu pláště, nikoli pod něj. Na izolaci musí ještě přijít ochranná propustná vrstva kamínků nebo nasucho položených dlaždic.

Jakou izolaci pod plechovou střechu

Obvykle aplikujeme izolace ze skla nebo čediče, které odolávají zvýšeným teplotám pod krytinou. Mezi krokve je lze tzv. vecpat a utěsnit veškeré spáry. Obě tyto izolace mají poměrně vysokou nasákavost a vlivem vlhkosti se zhoršují jejich tepelně izolační vlastnosti.

Co dát pod trapézový plech

Pokud plánujete střechu izolovat, je použití difuzní fólie nezbytné. Samotná fólie pak musí být přibita ke krokvím kontralatěmi podél krokví tak, aby nad difuzní fólií vznikla dostatečná mezera zajišťující odvětrání střechy. Teprve poté můžete přibít střešní latě.

Jaké latě pod plechovou krytinu

Ideální je však kombinace střešních latí 2x40x60 mm. V případě, že pokládáte například plechovou krytinu a celoplošné bednění, tak nad průřezem 30×50 mm ani neuvažujte! 40×60 mm je skutečně minimum a pokud chcete mít jistotu, že bude střecha provětraná kvalitně, neváhejte použít ani průřez 60×60 mm.

Jak se přišroubovat trapézový plech

U okapové hrany připevněte trapézový plech samořezným šroubem v každé spodní vlně. V ploše použijte odpovídající samořezný šroub v každé druhé spodní vlně cca 8 ks/m2. Na závěr namontujte hřebenáče. Při jejich montáži je třeba dbát na to, aby hřeben byl větraný a umožnil odvětrání celého střešního pláště.

Čím natřít plechovou střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Jaká barva na pozinkovaný plech

Pokud se rozhodnete natírat čerstvý pozink doporučuji polymérovou barvu Pegarust. Je to membránová barva, vytváří stabilní vysoce pružný film (až 200% pružnosti). To zabezpečuje dlouhou odolnost i při použití na velkých plochách jako jsou například střechy nebo konstrukce.

Jak ošetřit pozinkovaný plech

Čerstvé lesklé nezoxidované pozinkované plechy je třeba ponechat pro zaručení přilnavosti základní barvy k plechu po určitou dobu bez nátěru. Jinak se doporučuje použít speciální základní barvy deklarované výrobcem na čerstvý pozinkovaný plech. Při obnově povrchu je možné starý nátěr, který se neodlupuje, ponechat.

Jak spojit dva provazy

Nejčastější využití ambulančního uzlu je při spojování dvou stejně silných provazů, obvazů. Dokáže spolehlivě spojit lana i tenké provázky. Rovněž se používá k připevňování dlahy, a to hlavně proto, že je plochý, a po uvázání dlahy netlačí. Ambulanční uzel jsou dva do sebe zavlečené ohyby – jeden sevře druhý.

Jak spojit lano

Uzly, které se ke spojování lan používají, se nazývají spojkami. Jiné se hodí pro spouštění/vytahování břemen a jiné zase pro vystrojení lana na trase. Těmi nejběžnějšími jsou osmičková spojka, dvojitá rybářská spojka a motýlková spojka.