Kdo odhadne cenu nemovitosti?

Kdo odhadne cenu nemovitosti?

Jak si odhadnout cenu nemovitosti

Odhad od realitního makléře. Nejjednodušší a zároveň nejlevnější způsob, jak se zjistit tržní cenu své nemovitosti, je zeptat se profesionálů.Ocenění od znalce.Srovnávací analýza.Výnosová metoda.Nákladová metoda.Cenové mapy prodaných nemovitostíAukce nemovitostíPostupné snižování ceny.

Kdo provádí odhad nemovitosti

Znalec (osoba jmenovaná soudem nebo Ministerstvem financí) připraví znalecký posudek o nemovitosti, který poté předložíte finančnímu úřadu. Znalecký odhad nemovitosti se většinou liší od tržní ceny, výsledná cena bývá výrazně nižší než cena tržní.
Archiv

Kdy je nutný odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti budete potřebovat při koupi, prodeji, pro výpočet daně z převodu nemovitosti a darovací daně. Bez odhadu ceny nemovitosti se neobejdete ani při získávání hypotéky, při pojištění nemovitosti, při vyřizování dědictví, rozdělení spoluvlastnictví a i v dalších případech.

Kdo platí odhad nemovitosti při prodeji

Kdo platí odhad nemovitosti Vypracování odhadu platí výhradně objednavatel.
Archiv

Jak zjistit realnou cenu nemovitosti

Dobrým zdrojem jsou data z Katastru nemovitostí, který obsahuje prodejní ceny z kupních smluv – tedy za kolik se nemovitosti reálně prodaly. Podívejte se na ceny ve vašem blízkém okolí, soustřeďte se hlavně na byty podobné dispozicemi tomu vašemu, a zkuste zprůměrovat ceny, které zjistíte.

Jak zjistit cenu nemovitosti v katastru

Že Katastrální úřad tuto informaci má, zjistíte snadno z veřejného nahlížení do KN. Vyhledáte si nemovitost, která Vás zajímá a pod kolonkou Jiné zápisy najdete odkaz na Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj a u bytových domů i Seznam jednotek, ke kterým byl zapsán cenový údaj.

Jak dlouho trvá odhad nemovitosti

2. Odhad. Na základě rezervační smlouvy si banka sjedná vyhotovení odhadu nemovitosti. To může trvat přibližně jeden týden.

Jak zjistit cenu z katastru nemovitostí

Že Katastrální úřad tuto informaci má, zjistíte snadno z veřejného nahlížení do KN. Vyhledáte si nemovitost, která Vás zajímá a pod kolonkou Jiné zápisy najdete odkaz na Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj a u bytových domů i Seznam jednotek, ke kterým byl zapsán cenový údaj.

Co musí obsahovat odhad nemovitosti

Odhadce si celý objekt změří, prohlédne a nafotí interiér i exteriér stavby. Zajímat se bude o všechny místnosti, tedy i sklepy, půdu či balkony. Samozřejmě nevynechá ani pozemky, které patří k nemovitosti. Připravte se také na případné dotazy.

Jak probiha soudni odhad nemovitosti

Po návštěvě nemovitosti má odhadce určitý čas na zpracování všech informací. Doba vypracování se liší podle aktuálního časového vytížení odhadce a rozsahu stavby, většinou ale nepřesáhne jeden týden. Odhadce předá zpracované ocenění nemovitosti bance. S výsledkem odhadu vás seznámí hypoteční specialista.

Jak zjistit cenu za m2

Zcela bezplatně si na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz vyhledáte pozemek nebo dům, případně jenom katastrální území a dáte si zobrazit mapu (návod). Nemovitosti mají v katastru zapsán cenový údaj, tedy poslední cenu, za kterou nemovitost změnila majitele. Cenové údaje se do katastru zapisují od 1.

Jak stanovit tržní cenu nemovitosti

Při určení tržní ceny budete postupovat následovně:

Seřadíte prodejní ceny na m2 od nejnižší ceny do nejvyšší. Vyřadíte ceny, které na první pohled se vymykají většině prodejních cen (jsou-li s velkým odstupem příliš nízké, bude se jednat o prodeje v rámci rodiny či jinak netržních podmínek, nebo příliš vysoké).

Co dělat když nevyjde odhad nemovitosti

V případě nízké odhadní ceny nemovitosti je možné nabídnout bance do zástavy i jinou vhodnou nemovitost. „V takovém případě je reálné pokrýt celou kupní cenu nemovitosti hypotékou,“ doplnila specialistka.