Jak dlouho trvá než se dostanu do exekuce?

Jak dlouho trvá než se dostanu do exekuce?

Kdy se dostanete do exekuce

Počínaje dnem podání návrhu na nařízení exekuce začíná běžet takzvané exekuční řízení. Soudní exekutor požádá příslušný soud o udělení pověření k provedení exekuce. Pokud je návrh oprávněný, soud do patnácti dnů pověření udělí a exekuci nařídí usnesením o nařízení exekuce.
Archiv

Kdy je promlčená exekuce

Pokud existuje pravomocný rozsudek soudu nebo pravomocný platební rozkaz, tak právo věřitele promlčí za 10 let. Z toho plyne, že exekuci je možné nařídit až do stáří 10 let rozsudku. Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení se obecně promlčuje v 10leté promlčecí lhůtě.

Jak dlouho může trvat exekuce

Jak dlouho může exekuce na účet trvat

Exekuce na účet se může protáhnout i na několik měsíců nebo let, pokud nebudete s exekutorem komunikovat a přebírat dopisy od něj. Částka navíc během exekučního řízení roste, připočítávají se k ní totiž úroky.
Archiv

Co se stane kdyz se dostanu do exekuce

Pokud zůstanou bez odezvy, obrací se věřitel na soud, aby mu pomohl domoci se svých práv. V této fázi lze pak ještě exekuci odvrátit. Je pouze nezbytné komunikovat a jednat. Pakliže získá věřitel platební rozkaz či rozsudek soudu, může se obrátit na exekutora, který požádá soud o pověření a nařízení exekuce.

Jak se dá zastavit exekuce

Zastavení exekuce – postup

Aby se mohlo vůbec jednat o zastavení exekuce, je třeba podat tzv. návrh na zastavení exekuce, který se podává u exekutora, který vede exekuci, popř. u exekučního soudu, který exekuci nařídil. Návrhu na zastavení exekuce může vyhovět přímo samotný exekutor.

Co dělá exekutor kdyz nejsem doma

A vstoupit můžou i bez svolení, fakt, že sami neotevřete nebo nejste doma, vykonavatele podle zákona odradit nemusí. Ovšem – na mobiliární exekuci by mělo dojít, až když ostatní cesty k vydobytí pohledávky selžou. Ze všeho nejdřív vám exekutor obstaví bankovní účet.

Jak zastavit Promlcenou exekuci

Podání námitky na promlčení exekuce je nutné podat včas, tedy už v nalézacím řízení. V případě, že námitka není uplatněna včas, může dojít na základě soudního rozhodnutí ke vzniku povinnosti dluh zaplatit, a to i přes to, že je již promlčený. Vznese-li se námitka včas, je soud povinen řízení zastavit.

Po jaké době přijde exekutor

V současné době si může věřitel vybrat jakéhokoliv exekutora působícího na území České republiky. Exekuční soud posoudí exekuční návrh a v případě, že nenalezne žádná pochybení, tak do 15 dnů nařídí exekuci. Exekutor musí následně dlužníkovi do vlastních rukou doručit usnesení o nařízené exekuci.

Jak se rychle zbavit exekuce

Aby se mohlo vůbec jednat o zastavení exekuce, je třeba podat tzv. návrh na zastavení exekuce, který se podává u exekutora, který vede exekuci, popř. u exekučního soudu, který exekuci nařídil. Návrhu na zastavení exekuce může vyhovět přímo samotný exekutor.

Na jaký účet nemůže exekutor

Od 1. července 2021 musí banka, u které má klient vedený účet postižený exekuční blokací, umožnit založení takzvaného chráněného účtu. Na tento účet se běžně nevztahuje exekuce a převádí se na něj chráněné příjmy. Jde třeba o zůstatek důchodu nebo mzdy po tom, co z nich jejich plátce provede exekuční srážku.

Co nesmí vzít exekutor

Co exekutor zabavit nesmí:ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel, ❌běžné oděvní součásti, dětské věci, ❌hotovost do určitého limitu ❌zdravotní potřeby a pomůcky, ❌věci potřebné k plnění pracovní činnosti, ❌snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy, ❌domácí mazlíčky. ❌

Co nesmí exekutor vzít

Co exekutor zabavit nesmí:ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel, ❌běžné oděvní součásti, dětské věci, ❌hotovost do určitého limitu ❌zdravotní potřeby a pomůcky, ❌věci potřebné k plnění pracovní činnosti, ❌snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy, ❌domácí mazlíčky. ❌

Jak začíná exekuce

K zahájení exekuce potřebuje věřitel exekuční titul, což je rozhodnutí stanovující povinnost dlužníka k úhradě dluhu. Exekučním titulem je platební rozkaz, soudní rozsudek, notářský zápis nebo třeba rozhodčí nález.

Co všechno si o vás exekutor může zjistit

V momentě, kdy soud vydá usnesení o nařízení exekuce, začne exekutorský úřad hledat majetek dlužníka, který by bylo lze postihnout. Zjišťuje majetkové poměry dlužníka (např. u zdravotních pojišťoven, zaměstnavatele, u bank, na katastru nemovitostí, v evidence vozidel či plavebním rejstříku atd.)

Co mám dělat když mám exekuci

Komunikujte. Ověřte, že částku skutečně dlužíte, a dluh co nejrychleji uhraďte. Nemáte-li prostředky na okamžitou úhradu, domluvte si splátkový kalendář. Pokud s dluhem nesouhlasíte, co nejrychleji se pokuste svou záležitost vyřešit s tím, kdo Vám upomínku poslal (věřitelem).

Jak obejít exekuci

Speciálním případem jsou situace, kdy je na občana uvalena exekuce, a on se v této době rozhodne podnikat. Pak je ideální založit si například občanské sdružení a přes něj společnost s ručením omezeným. Jedná se o legální způsob, kterým můžete uvalenou exekuci snadno obejít.

Jak uhradit exekuce

Vymáhanou částku (pohledávku) můžete uhradit ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy následujícími způsoby:na bankovní účet soudního exekutora.poštovní poukázkou.osobně na pokladně exekutorského úřadu.