Jak daleko střešní latě?

Jak daleko střešní latě?

Jak daleko od sebe kontralatě

Kontralatě, které určují tloušťku vzduchové mezery se používají s průřezy 30 x 50 mm až 40 x 60 mm. Rozteče kontralatí jsou určeny vzdáleností jednotlivých krokví, do kterých jsou kontralatě upevňovány. Osová vzdálenost krokví by nikdy neměla činit více než 120 cm.
Archiv

Jak dlouhé hřebíky do střešních latí

Kotevní hloubka hřebíků v pevném podkladu by měla být 2/3 délky hřebíku. Při tloušťce latě 40 mm je kotevní hloubka 80 mm (40 mm v kontralati a 40 mm v krokvi). Délka hřebíku by měla být 120 mm. Běžně se používají hřebíky délky 100 mm.

Jak nastavit střešní latě

Kovová spojka střešních latí

Montáž probíhá tak, že konce latí nad krokví se překryjí spojkou, a ta se dvěma vruty 1/40 mm připevní ke krokvi. Pak se latě ve spojce zafixují šroubováním vruty 3/30 mm až 3/35 mm s půlkulatou hlavou.

Proč se dávají kontralatě

Odvětrání střešního pláště

Vlhkost, která se dostane do vzduchové mezery ve střeše, je odváděna větrací mezerou pod taškami a větracími taškami mimo střešní plášť. Pro vytvoření větrací mezery pod taškami je používána tzv. kontralať o výšce min 4 cm.

Jak se chodí po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Jaká prkna na střechu

Dřevěné bednění se na střeše provádí s prken o minimální tloušťce 25 mm, prkna se dodávají nejčastěji v délkách 3-5m. Používají se například OSB desky. Montáž probíhá přibitím k dřevěným krokvím, vazníkům nebo latím. Bednění slouží k upevnění materiálu a podporuje tak statiku celé střechy.

Jaké hřebíky do palubek

Kolářské hřebíky mají malou hlavičku, někdy bývají označovány jako vágnerky. Jsou určeny pro přibíjení palubek a podlahovek do pera. Pokud použijete důlčík, schovají se kolářské hřebíky zcela do dřeva.

Jak dlouhé hřebíky

Při kupování a používání hřebíků dodržujeme zásadu prověřenou generacemi tesařů a truhlářů: hřebík by měl být tak dlouhý, aby jednou třetinou byl v přitloukaném materiálu a dvěma třetinami v materiálu, do kterého přitloukáme. Jen tak si můžeme být jisti, že spoj bude dostatečně pevný.

Jak Latovat

Laťování lze provádět za pomoci pomůcky, které se říká „laťouch“, „léra“ atd., dle regionu. Jednoduše jde o lať, ve které jsou zářezy přesně pro požadovaný rozměr laťování. Také můžeme použít kovový nastavovací laťoměr nebo ho provádět s použitím šňůrovačky a každou řadu jednotlivě tzv. „nabrnknout“.

Co je to Kontralať

Kontralatě jsou dřevěné prvky, které se provádějí pod laťováním. Osazují se na krokve tzn. ve směru od hřebene k okapu, jejich funkce je vytvoření odvětrávané mezery ve střešním plášti. Rozměr kontralatí je závislý na mnoha faktorech.

Jak dlouho trvá udělat střechu

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden. Když začnete, neměli byste práce přerušovat z žádného důvodu, jedině s výjimkou špatného počasí.

Jak se jistit při práci na střeše

Při pádu z volného okraje střechy jsme při uvázání na laně ohroženi tzv. kyvadlovým efektem. Při práci na okrajích střechy se proto nejlépe ochráníme pomocí ukotveného šikmého lana, na které si navážeme postroj. Speciálně musí být bráněno sklouznutí ze střechy při jejím sklonu větším než 25°.

Jak bezpečně vylézt na střechu

K tomu slouží kombinace střešní (komínové) lávky a žebříku. Lávky (ocelové, hliníkové, některé typy opatřené bezpečnostním zábradlím) a žebříky také umožňují rychlou a bezpečnou instalaci satelitů, TV a wi-fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková přístupová a úniková cesta při likvidaci požáru střechy.

Jakou tloušťka OSB desky na střechu

Pro záklop se proto nejčastěji používají dostatečně vyzrálá prkna nebo OSB desky o tloušťce alespoň 22 mm (přesná tloušťka záleží na sklonu střechy, roztečí krokví a sněhové oblasti a nikdy by neměla být menší než 15 mm).

Jak se dělá podbití střechy

Na podbití střechy se používají různé materiály. Často se můžeme setkat s dřevěnými podhledy, které jsou však nahrazovány jinými materiály, například trapézovými profily. Dřevo jako tradiční materiál používaný pro střešní podhledy (např. v podobě tatrováckých profilů) vyžaduje pravidelnou údržbu.

Jak dlouhé vruty do palubek

U vrutů a hřebíčků by mělá být délka minimálně 2 x síla palubky tzn. palubka síly 19mm = vrut délky 40 mm a více. Palubky nikdy nedotahujeme až ke stěnám nebo stropu.

Jak připevnit venkovní palubky

Palubky připevníme na rošt z dřevěných latí. Rošt připevníme na zeď, musí být vždy nejméně ze dvou latí, které jsou od sebe cca 1 metr. Čím menší jsou rozestupy mezi latěmi, tím více je palubka chráněna před deformací. Latě kotvíme na hmoždinky, vruty nebo hřebíky v závislosti na podkladu a vašem uvážení.

Čím přibít střešní latě

Každá lať se k podpoře připevňuje 1 hřebíkem. Pro latě 30 x 50 mm se používají hřebíky 3,55/70 mm nebo 4/80 mm. Pro větší průměr latí 40 x 60 mm jsou vhodné hřebíky 4/90 mm, 4,5/120 mm nebo 5/140 mm. V místě stykování latí nad krokví je vhodnější volit menší hřebíky, které eliminují štípání konců latí.

Jaké vruty na kontralatě

V okapní části se kontralať upevňuje do zakládacího profilu, a to vruty délky 80 až 100 mm – počet vrutů závisí na zatížení sněhem a krytinou. V ploše střechy s nadkrokevní izolací se pak kontralatě kotví dlouhými vruty do krokví, maximálně s roztečí 1 metr.

Jak dlouho vydrží střecha

Životnost střechy je ovlivněna nejen materiálem, ze kterého je vyrobena, ale také sklonem střechy a dalšími faktory. U plochých střech se obvykle uvádí životnost krytiny 30–40 let, u šikmých střech je životnost zhruba následující: Plechová střecha: 25–40 let. Hliněné střešní tašky: 40–60 let.

Jak dlouho trva Latovani střechy

Vždy záleží na velikosti a typu střechy a rozsahu prací. Průměrně výstavba nové střechy trvá 3 týdny.

Jak chodit po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Jak se pohybovat na střeše

Pokud se chcete po střeše pohybovat a určité části opravovat, musíte na daná místa instalovat stoupací plošiny. Nejčastěji se jedná o okolí komínů, vikýřů, antén, solárních systémů nebo satelitů.

Jaký je rozdíl mezi OSB 3 a OSB 4

Lze je však využívat jen v suchém prostředí. OSB/3: Jsou určené pro nosné účely a současné pro použití ve vlhkých prostorách. Vzdušná vlhkost se může dlouhodobě pohybovat až do 85 %. OSB/4: Nejodolnější a nejpevnější typ OSB desek, proto je vhodný tam, kde jsou vysoké nároky na maximální zatížitelnost.

Jak tlustou OSB desku

Tloušťka desky a provedení hran

Při rozestupu do cca 60 cm stačí desky o tloušťce 18 mm, při větších rozestupech upřednostněte OSB desky o síle 22 mm. Pro zpevnění podlahy můžete také pokládat desky ve dvou vrstvách (s odlišnou orientací štěpek).