Jak nejlépe ukotvit pergolu?

Jak nejlépe ukotvit pergolu?

Jak ukotvit pergolu do zamkove dlazby

Jak kotvit pergolu do betonu nebo dlažby Pro kotvení velmi tvrdého povrchu, jako je beton nebo například zámková dlažba, se používají speciální podlahové úchyty K301. Tyto úchyty mají tvar písmene U a pomocí hmoždinek se připevní k podkladu. Do „účka“ se pak zasadí pergolový sloupek.

Jak ukotvit pergolu do terasy

Ukotvení hliníkové pergoly ke zdi domu pomocí vazníků

Takové kotvení pergoly se provádí vyvrtáním dostatečně dlouhé díry přímo do fasády, umístěním chemické kotvy a zasunutím vazníků. Ideální je k pergole přivést elektrické vedení, tak aby bylo možné pergolu osvětlit.

Jak ukotvit trám do betonu

Kotevní patky jsou unifikované ocelové prvky, které slouží k upevnění různých druhů stavebních konstrukcí a dřevostaveb do podkladu. Nejčastěji se používají při kotvení dřevěných konstrukcí (trámy, hranoly) do betonu nebo země.

Jak silné sloupky na pergolu

Dolní nosné trámy by měly mít profil 10×14 až 12×16 cm. Horní příčky by pak měly být vyrobeny z latí o tloušťce 4×12 nebo 6×14 cm. Aby vše drželo pohromadě, potřebujete proto pozinkované vruty.

Jak hluboké základy pod pergolu

Vždy dodržujeme nezámrznou hloubku min. 800mm , v případě jílu jako zde raději více. Do betonu patří kamenivo štěrk 16-32 , 10-16 , písek 2-4 , cement a plastifikátor. Bez štěrku by to opravdu beton nebyl.

Jak ukotvit trám

Ukotvení trámů je precizní práce, kterou nelze ošidit. K tomu, aby ukotvení trámů bylo bezpečné a přesné je k dispozici mnoho typů ukotvení. Jde například o patky trámu nebo kotvy na krovy. Komponenty pro ukotvení trámů vybírejte podle šířky, délky, tloušťky a poštu otvorů.

Jak ukotvit terasu k domu

Terasu je možné položit na betonový základ, betonové patky, dlažební kameny, dřevěný rošt nebo patky zatlučené do země, které slouží pro ukotvení konstrukce terasy i její případné zastřešení. Poklad pod terasou by měl být mírně svažitý.

Jak silně krokve na pergolu

Zahradní pergola se sklonem krokví 10°. Tesařský spoj stojky s pozednicí na dlab a čep. Tento typ pergoly je určen jako samostatně stojící pergola. Přesah krokví lze upravit tak, aby pergola stále těsně vedle stěny domu, ale nemusela se do stěny domu kotvit.

Jak hluboko patky na pergolu

Pamatujte na to, že hloubka patky pro pergolu by měl být hluboká alespoň půl metru.

Jak daleko od sebe krokve na pergolu

Používáme vodováhu a olovnici, aby sloupky i vazníky a krokve byly přesně svisle nebo vodorovně. U hoblovaného dřeva můžeme spoje zesílit vodovzdorným lepidlem. Sloupky mohou být od sebe vzdáleny až 2,7—3 m; čím je však vzdálenost mezi nimi větší, tím masivnější musí být jak sloupky, tak nosníky.

Jak udělat podklad pod pergolu

Nejprve vytyčte půdorys pomocí provázku a kolíků, ve kterém vykopejte jámu hlubokou zhruba 30 cm. Tu vysypte štěrkovou drtí (ideálně vrstvou hrubého a jemného štěrku s pískem) do výšky cca 20 cm. Povrch upravte vibračním válcem nebo tzv. žábou.

Jak upevnit kotevní pátku

Patka kotevní s roxorem, U deska s prolisem

Poté se vyvrtají otvory pro vruty a sloupek se začistí. V betonovém podkladu se vyvrtají díry pro hmoždinky, které se natlučou do připravených děr. Kotevní pilíř se přichytí na sloupek pomocí vrutů a vruty se nechají povolené, utáhnou se až po usazení a ukotvení sloupku.

Jak ukončit terasu

Dlažba je ověřený a častý povrch teras, pokládá se přitom více způsoby a jedním z efektivních řešení je právě pokládka pomocí hliníkových profilů, kolejnic a terčů BUZON. Novinkou je pak sada BUZON U-TILES, pomocí které snadno a rychle podepřeme i velmi malé dořezy na obvodu terasy, vytvoříme svislá čela a rohy.

Jak daleko od sebe krokve

Musí se nacházet minimálně 80 mm nad stropní konstrukcí (podlahou). Je to nejmasivnější prvek celého krovu. Krokve kopírují střešní rovinu a jsou od sebe vzdáleny 900 – 1100 mm.

Jakou patku na pergolu

Standardní velikost betonové patky je 30 x 30 až 40 x 40 cm. Hloubka založení betonové patky musí být v nezámrzné hloubce, tedy v 800 mm pod úrovní terénu. Můžeme použít i betonové ztracené bednění, ze kterého v rýze vyskládáme sloupek, který vybetonujeme betonem.

Co dát na střechu pergoly

Mezi nejčastější patří:komůrkový polykarbonát (čiré desky × desky s krupičkou),plný polykarbonát,sklolaminát (vlnité desky × role),asfaltové šindele,plechová krytina,plexisklo,PVC desky.

Co dát na zem pod pergolu

Použít můžete žulu, mramor, travertin nebo pískovec. Oblíbený je i kamenný koberec tvořený kamínky zalitými v pryskyřici. Dřevoplast – neboli WPC imituje dřevo, je však odolnější, tvrdší a není tak náročný na údržbu.

Jaký beton na patky pergoly

Kotevní patky betonujeme suchým betonem a třídu betonu zvolíme C 8/10 nebo C 12/15. Pevnější beton použijeme pro rozměrnější pergoly a pro pergoly s pevným zastřešením, které budou patky více zatěžovat. Pro nezastřešené zahradní pergoly, které nebudou příliš zatěžovány, postačí beton C 8/10.

Jak hluboko betonovat patku

Betonování doporučujeme provádět do nezámrzné hloubky (80 cm a více), aby nedošlo k popraskání betonu. Beton je třeba dostatečně zhutnit a nechat vytvrdnout bez toho, abychom zabetonovanou patku mechanicky namáhali.

Jak ukotvit terasu

Stavba terasy není tak složitá, jen potřebujete spolehlivě ukotvit terasu, navíc snadno a rychle. To je možné, pokud použijete moderní technologii bez betonování – zemní vruty KRINNER. Zemní vruty představují osvědčené řešení pro ukotvení objektů různých velikostí. Slunečníkem počínaje a dřevostavbou konče.

Jak Vyspadovat terasu

Minimální spád chodníků a venkovní dlažby

Ať se jedná o chodník, terasu nebo parkovací stání, je třeba plochu vyspádovat jak v podélném, tak v příčném směru. Minimální sklon zámkové dlažby v příčném směru je 2 % a v podélném 0,5 %.

Jaký rozměr krokve

Vzdálenost krokví (jalových vazeb) je 0,9 – 1,2 m (rozměr 80/40 mm až 120/160 mm). Přesah krokví může být maximálně 2,5 m. Příčné ztužení zajišťují kleštiny (rozměr 60/80 mm až 120/160 mm), eventuálně ještě vzpěry a rozpěry. Podélné ztužení zajišťují u většiny konstrukčních schémat pásky, tj.

Co dát pod pergolu

Použít můžete žulu, mramor, travertin nebo pískovec. Oblíbený je i kamenný koberec tvořený kamínky zalitými v pryskyřici. Dřevoplast – neboli WPC imituje dřevo, je však odolnější, tvrdší a není tak náročný na údržbu.

Jak umýt střechu pergoly

U hliníkové pergoly si vystačíte s jednoduchým ometením napadaného listí a opláchnutím vodou s mýdlovým roztokem, právě to z ní dělá tak oblíbenou záležitost s vysokou životností. Vyčistit byste také měli venkovní stínění a rolety. Opět postačí čistá voda s mýdlovým roztokem.

Jaký sklon střechy musí mít pergola

Jaký je minimální sklon střechy na pergole

Minimální sklon pergoly by měl být 3°, ale doporučuje se větší (cca 7°) s ohledem na to, aby sněhová zátěž snadněji sklouzla ze střechy. Maximum se obvykle pohybuje okolo 15°. Výběr krytiny vždy přizpůsobte sklonu střechy.