Jak spravne Latovat strechu?

Jak spravne Latovat strechu?

Jak daleko střešní latě

Rozteč střešních latí se pohybuje dle konkrétních výrobců a typů střešní krytiny od 320 do 360 mm. Běžně se průřez 40×60 mm používá do rozpětí do 1,2 m (vzdálenosti dvou krokví). Potom je lepší nechat průřez střešních latí posoudit statikem.
ArchivPodobné

Jak pokládat střešní latě

Veškeré dřevěné prvky střešní konstrukce, tedy i latě, je nutné před montáží opatřit impregnací proti dřevokazným houbám a hmyzu. Tašky se na střešní latě zavěšují za dva výstupky umístěné v horní části zadní strany tašky. Při pokládce na střechy se sklonem do 45° není nutné jednotlivé tašky v ploše kotvit.

Jak nastavit střešní latě

Kovová spojka střešních latí

Montáž probíhá tak, že konce latí nad krokví se překryjí spojkou, a ta se dvěma vruty 1/40 mm připevní ke krokvi. Pak se latě ve spojce zafixují šroubováním vruty 3/30 mm až 3/35 mm s půlkulatou hlavou.

Jak chodit po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Jak se Latuje strecha

Komplikovanější konstrukce laťování se vytvářejí v úžlabích, nárožích a dalších místech střechy. Musí být přesně v ose kontralatě. Začátečníkům nedoporučujeme na střeše používat motorovou pilu kvůli riziku poranění, pádu nebo poškození fólie. Poslední vrchní lať připevňujeme 4 cm od konce kontralatě, resp.

Jak dlouhé hřebíky do střešních latí

Kotevní hloubka hřebíků v pevném podkladu by měla být 2/3 délky hřebíku. Při tloušťce latě 40 mm je kotevní hloubka 80 mm (40 mm v kontralati a 40 mm v krokvi). Délka hřebíku by měla být 120 mm. Běžně se používají hřebíky délky 100 mm.

Jak dlouho trvá udělat střechu

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden. Když začnete, neměli byste práce přerušovat z žádného důvodu, jedině s výjimkou špatného počasí.

Proč se dávají kontralatě

Odvětrání střešního pláště

Vlhkost, která se dostane do vzduchové mezery ve střeše, je odváděna větrací mezerou pod taškami a větracími taškami mimo střešní plášť. Pro vytvoření větrací mezery pod taškami je používána tzv. kontralať o výšce min 4 cm.

Jak se jistit při práci na střeše

Při pádu z volného okraje střechy jsme při uvázání na laně ohroženi tzv. kyvadlovým efektem. Při práci na okrajích střechy se proto nejlépe ochráníme pomocí ukotveného šikmého lana, na které si navážeme postroj. Speciálně musí být bráněno sklouznutí ze střechy při jejím sklonu větším než 25°.

Jaké hřebíky do palubek

Kolářské hřebíky mají malou hlavičku, někdy bývají označovány jako vágnerky. Jsou určeny pro přibíjení palubek a podlahovek do pera. Pokud použijete důlčík, schovají se kolářské hřebíky zcela do dřeva.

Jak dlouho trva Latovani střechy

Vždy záleží na velikosti a typu střechy a rozsahu prací. Průměrně výstavba nové střechy trvá 3 týdny.

Jak dlouho vydrží střecha

Životnost střechy je ovlivněna nejen materiálem, ze kterého je vyrobena, ale také sklonem střechy a dalšími faktory. U plochých střech se obvykle uvádí životnost krytiny 30–40 let, u šikmých střech je životnost zhruba následující: Plechová střecha: 25–40 let. Hliněné střešní tašky: 40–60 let.

Jak se Latuje střecha

Komplikovanější konstrukce laťování se vytvářejí v úžlabích, nárožích a dalších místech střechy. Musí být přesně v ose kontralatě. Začátečníkům nedoporučujeme na střeše používat motorovou pilu kvůli riziku poranění, pádu nebo poškození fólie. Poslední vrchní lať připevňujeme 4 cm od konce kontralatě, resp.

Jak bezpečně vylézt na střechu

K tomu slouží kombinace střešní (komínové) lávky a žebříku. Lávky (ocelové, hliníkové, některé typy opatřené bezpečnostním zábradlím) a žebříky také umožňují rychlou a bezpečnou instalaci satelitů, TV a wi-fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková přístupová a úniková cesta při likvidaci požáru střechy.

Jak se uvázat na střeše

Při pádu z volného okraje střechy jsme při uvázání na laně ohroženi tzv. kyvadlovým efektem. Při práci na okrajích střechy se proto nejlépe ochráníme pomocí ukotveného šikmého lana, na které si navážeme postroj. Speciálně musí být bráněno sklouznutí ze střechy při jejím sklonu větším než 25°.

Jak udělat podhled z palubek

Výhodné je začít s montáží palubek, které vedou podél krokví – rovnoběžně s okapem. Palubky připevněte ke kouskům střešní latě, kterou si nařežete a připevníte na konce krokví. První a poslední trám krovu si spojte provázkem – získáte tak rovinu, k níž budete následně připevňovat latě.

Jak dlouhé vruty do palubek

U vrutů a hřebíčků by mělá být délka minimálně 2 x síla palubky tzn. palubka síly 19mm = vrut délky 40 mm a více. Palubky nikdy nedotahujeme až ke stěnám nebo stropu.

Čím zalepit střechu

V domě nebo chalupě se nejčastěji potřebuje silikonový a akrylový tmel pro použití v interiéru, s netěsnostmi v oplechování střechy, opravou tašek nebo okapů si poradí střešní tmely. Tyto typy tmelů je možné nahradit i jediným, ač dražším, univerzálním.

Která střešní krytina je nejlepší

Průsečíkem všech ideálních vlastností střechy je betonová střešní krytina. Tento druh střechy je pevný, odolný, stálobarevný a odráží sluneční záření. Betonová střešní krytina je navíc relativně lehká a snadno se pokládá. Je tedy nejlepší střešní krytinou pro většinu domů.

Jaký plech na střechu

Hliníkový plech

V posledních letech je používaný zejména na pokrývání a oplechování střech. Výhodou tohoto materiálu je nízká hmotnost, dobrá tvarovatelnost, vynikající odolnost vůči korozi a vysoká životnost.

Jak chodit po plechové střeše

Po krytině lze chodit, je však dobré našlapovat ve spodní části vlny a v místě kde krytinu podpírají latě. Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou. Pokud dojde k poškození povrchové úpravy je třeba toto místo opatřit správkovou barvou.

Jak spojit dva provazy

Nejčastější využití ambulančního uzlu je při spojování dvou stejně silných provazů, obvazů. Dokáže spolehlivě spojit lana i tenké provázky. Rovněž se používá k připevňování dlahy, a to hlavně proto, že je plochý, a po uvázání dlahy netlačí. Ambulanční uzel jsou dva do sebe zavlečené ohyby – jeden sevře druhý.

Jak spojit lano

Uzly, které se ke spojování lan používají, se nazývají spojkami. Jiné se hodí pro spouštění/vytahování břemen a jiné zase pro vystrojení lana na trase. Těmi nejběžnějšími jsou osmičková spojka, dvojitá rybářská spojka a motýlková spojka.

Jak Podbít střechu

Podbití přesahů střechy vás čeká při stavbě jakéhokoliv domu se šikmou střechou. Podbití pak budete napojovat na střešní krokve nebo vazníkovou část střechy. Tento krok následuje až po kompletním dokončení střechy i s položením střešní krytiny a po zateplení obvodových zdí domu. Nahazovat fasádu domu budete až pak.

Jaké palubky na podhledy

Správná volba tloušťky palubek

Pro obklady vnitřních stěn a stropů zvolte tloušťku palubky 12 – 15 mm. Pro obklady ve venkovním prostředí, například odvětrávané fasády, vám doporučujeme palubky s tloušťkou minimálně 19 mm a na podhledy střech 15 mm. Menší tloušťka palubek je pro použití v exteriéru nevhodná.