Co to je A2 W35?

Co to je A2 W35?

Co znamená a 7 W35

Parametry výstupní teploty a venkovní teploty jsou základními ukazateli účinnosti tepelných čerpadel vzduch/voda. Tyto parametry nám říkají, jaké teploty může čerpadlo dosáhnout při určité venkovní teplotě. Například A7/W35 znamená, že při venkovní teplotě 7°C (A7) dokáže čerpadlo vyrobit vodu o teplotě 35°C (W35).
Archiv

Jak je možné že i když je venku 20 C tepelné čerpadlo vytáhne ze vzduchu teplo které ohřeje vodu v bojleru

Když je například venku -20 °C, kapalina uvnitř musí být ještě chladnější. To znamená, že její teplota musí být například -25 °C. Takže se i při tak nízké teplotě dokáže mrazivým vzduchem z venku „ohřát“ o celých 5 °C, při kterých se už kapalina dokáže vypařit.

Které tepelné čerpadlo je nejlepší

Nejlepší společnosti instalující tepelná čerpadla dle zkušeností a recenzí

Pořadí Produkt Ocenění
Top 1 Tepelná čerpadla Woltair Výběr redakce
Top 2 Tepelná čerpadla IVT Největší v ČR
Top 3 Tepelná čerpadla Tenaur Dostupná varianta
Top 4 Tepelná čerpadla schlieger Kontroverzní, ale oblíbený dodavatel

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu a ohřívá vzduch uvnitř budovy. Systém vzduch/vzduch ohřívá vnitřní vzduch přímo, bez prostřednictví topného systému a dosahuje díky tomu vyššího topného faktoru než ostatní tepelná čerpadla.

Co je tepelné čerpadlo vzduch voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody. Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které nemají k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem.

Co je to topný faktor

Topný faktor je číslo, které ukazuje, kolik tepelné čerpadlo vyrobí tepla při dané spotřebě elektřiny. Například tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 vyrobí z jedné kWh elektřiny 4 kWh tepla.

Jaké radiátory pro tepelné čerpadlo

Běžná tepelná čerpadla dosahují max. teploty výstupní vody 55 až 65° C, proto mohou být připojena pouze na nízkoteplotní topné systémy. Obecně platí, že čím nižší teplota, tím lépe. Optimálním řešením je podlahové topení s teplotou topné vody kolem 35°C, doporučují se i radiátory dimenzované na teplotní spád 50/40° C.

Co je lepší elektrokotel nebo tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je oproti elektrokotli účinnějším tepelným zdrojem a jeho provoz je třikrát levnější než samotné vytápění elektřinou. Ve srovnání s elektrokotlem totiž spotřebuje jen třetinu elektrické energie a dvě třetiny energie získá z obnovitelných zdrojů. Je tedy zároveň ekologičtější.

Jaký výkon tepelného čerpadla pro rodinný dům

Výkon tepelného čerpadla při -7°C by měl odpovídat přibližně 80 % tepelné ztráty budovy, nebo potřebnému špičkovému výkonu zdroje tepla. Pro určení provozní špičky počítejte vyšší hodnotu ze vzorců: „vytápění + VZT“ nebo „příprava teplé vody + 0,7 x vytápění + VZT“.

Jaké tepelné čerpadlo do starého domu

Do starého domu se nejlépe hodí tepelné čerpadlo vzduch/voda, nebo případně země/voda s vrtem, která jsou nenáročná na zabraný prostor. Pokud ale vlastníte například starý kamenný dům na venkově a máte u něj volný pozemek, můžete využít zemní čerpadlo s plošným kolektorem.

Jakou má spotřebu tepelné čerpadlo

Příklady výpočtů podle typu tepelného čerpadla

Typ tepelného čerpadla SCOP pro vytápění Spotřeba elektrické energie vytápění
Tepelné čerpadlo země/voda 4,0 6 000 kWh/rok 4,0 = 1 500 kWh/rok
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 2,8 6 000 kWh/rok 2,8 = 2 143 kWh/rok
Tepelné čerpadlo voda/voda 4,8 6 000 kWh/rok 4,8 = 1 250 kWh/rok

Jak správně topit tepelným čerpadlem vzduch vzduch

Pro vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda jsou vhodné i konvektory s nuceným oběhem vzduchu, zejména v nástěnném (podokenním) nebo podlahovém provedení. Také konvektory je možné využít pro letní chlazení.

Jaký výkon tepelného čerpadla zvolit

Velmi zjednodušeně lze říci, že výkon tepelného čerpadla by měl být cca o 30 – 40 % větší, než tepelná ztráta domu. Výkon by měl výrobce udávat včetně údaje, při jakých hodnotách venkovní teploty (A – air) a teploty topné vody (W – water) příslušné tepelné čerpadlo tohoto výkonu dosahuje.

Jaká je životnost tepelného čerpadla

Doba životnosti tepelného čerpadla se uvádí kolem deseti let. Při správné údržbě, kvalitním servisu není výjimkou fungující tepelné čerpadlo i po osmnácti letech. Podmínkou je také správné nadimenzování a používání tepelného čerpadla.

Kdy se nevyplatí tepelné čerpadlo

Třeba u novostavby rodinného domu s podlahovou plochou 170 m2 mohou být tepelné ztráty 4-5 kW. Tepelné ztráty, na které se tepelné čerpadlo navrhuje, se však počítají pro nejnižší venkovní teploty (např. pro Olomouc je to -15°C). Pokud je venku tepleji, třeba jen -5°C, je tepelná ztráta stejného domu jen cca 2 kW.

Jaká je životnost elektrokotle

Výhodou elektrodových kotlů je nulová produkce spalin a zápachu ve vašem okolí. Je šetrný k životnímu prostředí. Předpokládaná technická životnost elektrodového kotle "GALAN" je min. 50 let a více.

Čím topit v Nezatepleném domě

Tepelné čerpadlo pro nezateplený dům má z hlediska úspory nákladů na vytápění a ohřev teplé vody mnohem větší přínos, než v případě nízkoenergetických dobře izolovaných domů.

Jaká je úspora s tepelným čerpadlem

Když to vezmeme hodně zjednodušeně – oproti vytápění elektřinou dokáže tepelné čerpadlo ušetřit až dvě třetiny nákladů. Pokud tedy elektřinou protopíte třeba 50 000 korun ročně, může úspora u tepelného čerpadla znamenat třeba až 33 000 korun ročně.

Kdy vypnout tepelné čerpadlo

V dobře izolovaném domě není nutné tepelné čerpadlo na noc vypínat. Tepelné čerpadlo bude pracovat pouze v případě potřeby, což obstará programovatelný termostat. V domě s nízkou tepelnou ztrátou bude trvat několik hodin, než teplota v noci výrazně klesne.

Na jakou teplotu nastavit tepelné čerpadlo

Až bude venkovní teplota okolo nuly, nastavte požadovanou teplotu z topení tak, aby bylo v domě tak teplo, jak Vám vyhovuje. U podlahového topení je to obvykle cca 28°C, u radiátorů záleží, jak jsou velké a jak je celý rozvod radiátorů udělán, ale obvykle je správná teplota mezi 35°C až 42°C.

Jak zvýšit výkon tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v zásadě bezúdržbová zařízení. Údržbu vyžaduje otopná soustava. Pro maximalizaci účinnosti tepelného čerpadla je vhodné dbát zejména na pravidelné čištění filtru a odvzdušňování. Dobře nastavená regulace tepelného čerpadla, zejména pak teplota topné vody, zvyšuje účinnost tepelného čerpadla.

Jak často se vypíná tepelné čerpadlo

Běžný počet startů kompresoru tepelného čerpadla se pohybuje zhruba v rozmezí 4 000 až 16 000 za rok. Samo o sobě však toto číslo nemá vypovídající hodnotu.

Jak zakrýt tepelné čerpadlo

Kryt z betonových bloků

Další možností je vytvoření krytu z betonových bloků, do kterého tepelné čerpadlo schováte. Výhodou tohoto řešení je fakt, že je jednotka chráněna před neoprávněnou manipulací ze strany dětí nebo vašich domácích mazlíčků.

Kdy se vyplatí elektrokotel

Elektrokotel se vyplatí v dobře tepelně izolovaných domech. Hodí se také pro vytápění malých bytů. Dobře jej využijete jako doplněk k tepelnému čerpadlu nebo kotli na tuhá paliva. Jeho použití je vhodné rovněž tam, kde chcete objekt čas od času pouze temperovat.

Jaké vytápění je nejlevnější

Za nejlevnější způsob topení se dlouhodobě považuje kotel na tuhá paliva. Ten má ale svá ale. Mezi zásadní nevýhody patří množství spalin a dalších znečišťujících látek, které kotle na tuhá paliva produkují. Jde tak o vůbec nejméně ekologické řešení, které legislativa významně omezuje.