Jaké hřebíky na bednění střechy?

Jaké hřebíky na bednění střechy?

Jak dlouhé hřebíky na latě

Kotevní hloubka hřebíků v pevném podkladu by měla být 2/3 délky hřebíku. Při tloušťce latě 40 mm je kotevní hloubka 80 mm (40 mm v kontralati a 40 mm v krokvi). Délka hřebíku by měla být 120 mm. Běžně se používají hřebíky délky 100 mm.
Archiv

Jak spočítat latě na střechu

Při kalkulaci vzdálenosti střešních latí v jednotlivých kategoriích je třeba kalkulovat vzdálenost okapové latě 33 cm a vzdálenost hřebenové latě 5 cm v závislosti na sklonu střechy. Ke krycí délce je třeba připočítat i nárůst délky vyplývající z rozměrů střešní kontralatě.

Jaká prkna na střechu

Dřevěné bednění se na střeše provádí s prken o minimální tloušťce 25 mm, prkna se dodávají nejčastěji v délkách 3-5m. Používají se například OSB desky. Montáž probíhá přibitím k dřevěným krokvím, vazníkům nebo latím. Bednění slouží k upevnění materiálu a podporuje tak statiku celé střechy.

Jak daleko od sebe kontralatě

Kontralatě, které určují tloušťku vzduchové mezery se používají s průřezy 30 x 50 mm až 40 x 60 mm. Rozteče kontralatí jsou určeny vzdáleností jednotlivých krokví, do kterých jsou kontralatě upevňovány. Osová vzdálenost krokví by nikdy neměla činit více než 120 cm.

Jak daleko od sebe střešní latě

Rozteč střešních latí se pohybuje dle konkrétních výrobců a typů střešní krytiny od 320 do 360 mm. Běžně se průřez 40×60 mm používá do rozpětí do 1,2 m (vzdálenosti dvou krokví). Potom je lepší nechat průřez střešních latí posoudit statikem.

Čím přibít střešní latě

Každá lať se k podpoře připevňuje 1 hřebíkem. Pro latě 30 x 50 mm se používají hřebíky 3,55/70 mm nebo 4/80 mm. Pro větší průměr latí 40 x 60 mm jsou vhodné hřebíky 4/90 mm, 4,5/120 mm nebo 5/140 mm. V místě stykování latí nad krokví je vhodnější volit menší hřebíky, které eliminují štípání konců latí.

Jak dlouho trvá udělat střechu

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden. Když začnete, neměli byste práce přerušovat z žádného důvodu, jedině s výjimkou špatného počasí.

Jak spravne Latovat strechu

Vzdálenost mezi latěmi musí být stejná a řady vodorovné. Horizontální označení zajišťuje rovnoběžnost laťování – používáme při něm šňůru s barvou. Dobře vyznačené šňůrování znamená poloviční práci s montáží latí. Vzdálenost prvních dvou latí u okapu je zpravidla kratší než vzdálenost latí v poli.

Jak se dělá podbití střechy

Na podbití střechy se používají různé materiály. Často se můžeme setkat s dřevěnými podhledy, které jsou však nahrazovány jinými materiály, například trapézovými profily. Dřevo jako tradiční materiál používaný pro střešní podhledy (např. v podobě tatrováckých profilů) vyžaduje pravidelnou údržbu.

Jakou tloušťka OSB desky na střechu

Pro záklop se proto nejčastěji používají dostatečně vyzrálá prkna nebo OSB desky o tloušťce alespoň 22 mm (přesná tloušťka záleží na sklonu střechy, roztečí krokví a sněhové oblasti a nikdy by neměla být menší než 15 mm).

Proč se dávají kontralatě

Odvětrání střešního pláště

Vlhkost, která se dostane do vzduchové mezery ve střeše, je odváděna větrací mezerou pod taškami a větracími taškami mimo střešní plášť. Pro vytvoření větrací mezery pod taškami je používána tzv. kontralať o výšce min 4 cm.

Čím připevnit kontralatě

Doporučuji pro kontralatě použít kotvící prvky dlouhé o min. 50 mm delší než je výška kontralatě. U kontralatí je navíc vhodnější je připevňovat vruty , nikoliv hřebíky. U střešní latí Vás stačí hřebíky dlouhé 100 mm.

Jak srovnat střechu

Na nárožích a v úžlabích řežeme latě až k jejich středu. Na štítech latě zkrátíme až po rozměření plochy střechy před pokládkou tašek. Při dokončování střechy se lze zaměřit na vikýře. Z pohledu na ořezané nárožní hrany je vidět, že na valbu vikýře je třeba ještě připevnit latě.

Jak dlouho vydrží střecha

Životnost střechy je ovlivněna nejen materiálem, ze kterého je vyrobena, ale také sklonem střechy a dalšími faktory. U plochých střech se obvykle uvádí životnost krytiny 30–40 let, u šikmých střech je životnost zhruba následující: Plechová střecha: 25–40 let. Hliněné střešní tašky: 40–60 let.

Jak dlouho vydrzi sindelova střecha

Při výrobě šindelů výrazně převažuje ruční práce. Dřevo je obnovitelným zdrojem a za dobu životnosti střechy vyrostou nové stromy. Navíc využití moderních technologií k ochraně dřeva prodlužuje i životnost této krytiny, která při správné údržbě vydrží minimálně 50 – 70 let.

Kdy se dělá podbití střechy

Podbití přesahů děláme až poté, je-li celá střecha již dokončena, včetně položené střešní krytiny a dokončeného zateplení obvodových zdí. Po zhotovení podbití se následně může nahodit fasáda domu.

Čím natřít podbití střechy

Pro natření podbití střechy doporučujeme tyto osvědčené produkty:Adler Pullex 3in1 Lasur.REMMERS HK Lazura.OSMO Ochranná olejová lazura.Belinka Lasur.Bochemit Estetik profi 15+

Jaký je rozdíl mezi OSB 3 a OSB 4

Lze je však využívat jen v suchém prostředí. OSB/3: Jsou určené pro nosné účely a současné pro použití ve vlhkých prostorách. Vzdušná vlhkost se může dlouhodobě pohybovat až do 85 %. OSB/4: Nejodolnější a nejpevnější typ OSB desek, proto je vhodný tam, kde jsou vysoké nároky na maximální zatížitelnost.

Jak tlustou OSB desku

Tloušťka desky a provedení hran

Při rozestupu do cca 60 cm stačí desky o tloušťce 18 mm, při větších rozestupech upřednostněte OSB desky o síle 22 mm. Pro zpevnění podlahy můžete také pokládat desky ve dvou vrstvách (s odlišnou orientací štěpek).

Jak spravne Latovat střechu

Vzdálenost mezi latěmi musí být stejná a řady vodorovné. Horizontální označení zajišťuje rovnoběžnost laťování – používáme při něm šňůru s barvou. Dobře vyznačené šňůrování znamená poloviční práci s montáží latí. Vzdálenost prvních dvou latí u okapu je zpravidla kratší než vzdálenost latí v poli.

Jak dlouho vydrzi sindelova strecha

Při výrobě šindelů výrazně převažuje ruční práce. Dřevo je obnovitelným zdrojem a za dobu životnosti střechy vyrostou nové stromy. Navíc využití moderních technologií k ochraně dřeva prodlužuje i životnost této krytiny, která při správné údržbě vydrží minimálně 50 – 70 let.

Co se dává pod šindel

Podkladové pásy se používají jako pojistná hydroizolace pod asfaltové šindele a to zněkolika důvodů. Podkladní pásy chrání prkený nebo deskový záklop před deštěm a větrem než dojde k samotnému položení střešní krytiny dále nám retušuje drobné nerovnosti které by mohli po realizaci kazit celkový dojem nové střechy.

Jak zjistit kudy zatéká

Nejuniverzálnější metodou je však elektroimpulzní zkouška. Tato metoda je velmi přesná, nedestruktivní (střechu nepoškozuje) a lze s její pomocí najít místo, kudy zatéká, i pod zatěžovací vrstvou.

Co použít na podbití střechy

Jaké materiály na podbití střechy využítDřevěné palubky. Dřevo je evergreenovým materiálem, který bude zkrátka vždy vypadat skvěle.OSB desky. Jedná se o desky ze slisovaných dřevních štěpků slepených pryskyřicí.Palubky plastovéCetris desky.Čím natřít podbití střechy.

Co dát pod OSB desky

Na jaký podklad OSB desky pokládat Jako podklad pod OSB desky je vhodný dřevěný rošt. Ale desky s perodrážkou můžete pokládat i na rovný povrch, na kterém je položená izolace, například izolační vrstva Mirelon.