Co znamená zkratka COP?

Co znamená zkratka COP?

Co to je COP

COP je zkratka pro tzv. topný faktor. COP poskytuje informace o energetické účinnosti tepelných čerpadel. Teoreticky vypočítaná hodnota COP, která také vypovídá o účinnosti, stanoví podíl energie dodávané ve formě elektřiny pro provoz čerpadla a energie dodaná do topného systému ve formě vytápění.
Archiv

Jak se počítá COP

COP = změna tepla/mechanická práce spotřebovaná tepelným čerpadlem. Z tohoto vzorce je zřejmé, že topný faktor nemůže být veličinou stálou, ale mění se v závislosti na podmínkách, ve kterých pracuje.

Co je to topný faktor

Topný faktor je číslo, které ukazuje, kolik tepelné čerpadlo vyrobí tepla při dané spotřebě elektřiny. Například tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 vyrobí z jedné kWh elektřiny 4 kWh tepla.

Co to je A2 W35

A2/W35, kde A2 značí teplotu média, které je zdrojem nízkopotenciálního tepla, tj. vzduchu (Air) 2 °C a W35 značí teplotu ohřívaného média, tj. otopné vody (Water) 35 °C. Obecně je známo, že energetický efekt TČ se posuzuje topným faktorem.

Co je COP a scop

Sezónní topný faktor SCOP je průměrný topný faktor za celou topnou sezónu. Účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem v jednom pracovním bodě popisuje tzv. topný faktor (COP). Ten udává, kolikrát více tepla bylo do domu dodáno, než kolik bylo odebráno elektřiny z elektrické sítě.

Jakou má spotřebu tepelné čerpadlo

Příklady výpočtů podle typu tepelného čerpadla

Typ tepelného čerpadla SCOP pro vytápění Spotřeba elektrické energie vytápění
Tepelné čerpadlo země/voda 4,0 6 000 kWh/rok 4,0 = 1 500 kWh/rok
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 2,8 6 000 kWh/rok 2,8 = 2 143 kWh/rok
Tepelné čerpadlo voda/voda 4,8 6 000 kWh/rok 4,8 = 1 250 kWh/rok

Které tepelné čerpadlo je nejlepší

Nejlepší společnosti instalující tepelná čerpadla dle zkušeností a recenzí

Pořadí Produkt Ocenění
Top 1 Tepelná čerpadla Woltair Výběr redakce
Top 2 Tepelná čerpadla IVT Největší v ČR
Top 3 Tepelná čerpadla Tenaur Dostupná varianta
Top 4 Tepelná čerpadla schlieger Kontroverzní, ale oblíbený dodavatel

Co je cop a scop

Sezónní topný faktor SCOP je průměrný topný faktor za celou topnou sezónu. Účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem v jednom pracovním bodě popisuje tzv. topný faktor (COP). Ten udává, kolikrát více tepla bylo do domu dodáno, než kolik bylo odebráno elektřiny z elektrické sítě.

Co je a 7 W35

Parametry výstupní teploty a venkovní teploty jsou základními ukazateli účinnosti tepelných čerpadel vzduch/voda. Tyto parametry nám říkají, jaké teploty může čerpadlo dosáhnout při určité venkovní teplotě. Například A7/W35 znamená, že při venkovní teplotě 7°C (A7) dokáže čerpadlo vyrobit vodu o teplotě 35°C (W35).

Co znamená a 7 W35

Parametry výstupní teploty a venkovní teploty jsou základními ukazateli účinnosti tepelných čerpadel vzduch/voda. Tyto parametry nám říkají, jaké teploty může čerpadlo dosáhnout při určité venkovní teplotě. Například A7/W35 znamená, že při venkovní teplotě 7°C (A7) dokáže čerpadlo vyrobit vodu o teplotě 35°C (W35).

Jak funguje tepelné čerpadlo v zimě

Tepelné čerpadlo má v zimě zpravidla nižší účinnost. To se obvykle kompenzuje provozem v tzv. bivalentním režimu, kdy je do otopné soustavy připojen také elektrokotel. Ten pak pracuje v době zvýšené potřeby tepla a při velmi nízkých vnějších teplotách, kdy už výkon tepelného čerpadla nestačí.

Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla odborníci doporučují především do dobře tepelně izolovaných novostaveb a nebo do starších, ale zrekonstruovaných domů. Kromě toho však i do domů pasivních, kde se více starají o ohřev užitkové vody než o vytápění.

Jaká je úspora s tepelným čerpadlem

Když to vezmeme hodně zjednodušeně – oproti vytápění elektřinou dokáže tepelné čerpadlo ušetřit až dvě třetiny nákladů. Pokud tedy elektřinou protopíte třeba 50 000 korun ročně, může úspora u tepelného čerpadla znamenat třeba až 33 000 korun ročně.

Jaké tepelné čerpadlo do starého domu

Do starého domu se nejlépe hodí tepelné čerpadlo vzduch/voda, nebo případně země/voda s vrtem, která jsou nenáročná na zabraný prostor. Pokud ale vlastníte například starý kamenný dům na venkově a máte u něj volný pozemek, můžete využít zemní čerpadlo s plošným kolektorem.

Jaký výkon tepelného čerpadla pro rodinný dům

Výkon tepelného čerpadla při -7°C by měl odpovídat přibližně 80 % tepelné ztráty budovy, nebo potřebnému špičkovému výkonu zdroje tepla. Pro určení provozní špičky počítejte vyšší hodnotu ze vzorců: „vytápění + VZT“ nebo „příprava teplé vody + 0,7 x vytápění + VZT“.

Co je p design

Navrhované zatížení – Pdesign – tzn. pro jaké výpočtové tepelné ztráty je klima navržena. Správně by mělo být uvedeno i pro jakou výpočtovou venkovní teplotu tepelných ztrát. Výkon (navrhovaný) s rostoucí teplotou klesá, protože čím je tepleji, tím jsou nižší ztráty a tedy i potřebný výkon.

Jak dlouho běží tepelné čerpadlo

Jaké životnosti dosahují kompresory v tepelných čerpadlech

Pokud je přitom tepelné čerpadlo navrženo a namontováno správně, je ročně provozováno orientačně po dobu 3 000 hodin. Životnost kompresoru tedy může při správném používání tepelného čerpadla dosahovat řádu několika let.

Jak často odmrazit tepelné čerpadlo

Je třeba mít na paměti, že TČ v inkriminovaném otopném období musí každých cca 10 min z hodiny odmrazovat, čímž se snižuje jeho výkonnost a tím i sezónní topný faktor.

Co je lepší elektrokotel nebo tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je oproti elektrokotli účinnějším tepelným zdrojem a jeho provoz je třikrát levnější než samotné vytápění elektřinou. Ve srovnání s elektrokotlem totiž spotřebuje jen třetinu elektrické energie a dvě třetiny energie získá z obnovitelných zdrojů. Je tedy zároveň ekologičtější.

Jaké radiátory pro tepelné čerpadlo

Běžná tepelná čerpadla dosahují max. teploty výstupní vody 55 až 65° C, proto mohou být připojena pouze na nízkoteplotní topné systémy. Obecně platí, že čím nižší teplota, tím lépe. Optimálním řešením je podlahové topení s teplotou topné vody kolem 35°C, doporučují se i radiátory dimenzované na teplotní spád 50/40° C.

Jaká je životnost tepelného čerpadla

Doba životnosti tepelného čerpadla se uvádí kolem deseti let. Při správné údržbě, kvalitním servisu není výjimkou fungující tepelné čerpadlo i po osmnácti letech. Podmínkou je také správné nadimenzování a používání tepelného čerpadla.

Jaký je příkon tepelného čerpadla

Ostatními spotřebiteli elektrické energie v systému tepelného čerpadla jsou: Motory ventilátorů ( čerpadle vzduch voda) 80 až 300 W. Oběhová čerpadla primární a sekundární strany 30 až 150 W. Odtávání výparníku tepelného čerpadla vzduch-voda 200 až 1000 W na jedno odtání

Kdy se nevyplatí tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je vhodné pro objekty s různou tepelnou ztrátou. Protože má velmi nízké náklady na provoz, vyplatí se dokonce tím víc, čím větší tepelnou ztrátu má váš dům. To ale neznamená, že byste měli zbytečně nechávat unikat z domu teplo.

Které tepelné čerpadlo je nejtišší

V dubnu letošního roku totiž společnost Danfoss představila nové tepelné čerpadlo vzduch/voda DHP-AQ, které má díky své jedinečné akustické konstrukci nejtišší chod ze všech tepelných čerpadel na trhu. „Tepelné čerpadlo DHP-AQ dokáže ušetřit až 75 % energie.

Na jakou teplotu nastavit tepelné čerpadlo

Až bude venkovní teplota okolo nuly, nastavte požadovanou teplotu z topení tak, aby bylo v domě tak teplo, jak Vám vyhovuje. U podlahového topení je to obvykle cca 28°C, u radiátorů záleží, jak jsou velké a jak je celý rozvod radiátorů udělán, ale obvykle je správná teplota mezi 35°C až 42°C.