Jak silná prkna na střechu?

Jak silná prkna na střechu?

Jak se dělá střecha

Každá střecha (plochá i šikmá) se skládá z konstrukce a tepelné izolace (plochá střecha a střecha, pod kterou bude podkrovní byt i hydroizolace). Šikmá střecha se pak od střechy ploché ještě liší položenou střešní krytinou, lidově řečeno taškami, ovšem lze použít i díly trapézového plechu a známe už i krytiny plastové.
Archiv

Jak prodloužit střechu

Doporučuji na každou krokev dát 2 šablony z desek síly asi 20 mm a nehoblovaných. Na konci dát distanční sloupek šíře krokve (pravděpodobně se na něj bude kotvit hák okapu ale dá se kotvit i z boku, pokud bude přetočený). Dvě desky proto aby to mělo i boční stabilitu a únosnost pro nepředvídatelné stavy.

Co je bednění střechy

Bednění je plocha vytvořená z prken, překližek, dřevotřískových desek apod. připevněných na nosné konstrukci (např. krovu). Je trvalou součástí stavby a slouží k upevnění a podepření materiálů (plech, lepenka, tepelná izolace aj.), které nejsou samonosné.

Jak se staví sedlová střecha

Sedlovou střechu volíme vždy s přesahem. Přesah chrání obvodové zdi od povětrnostních podmínek. Zvolíme-li konstrukci bez přesahu je vhodné zvolit fasádu, která odolává vodě a povětrnostním podmínkám. Jako krytinu lze zvolit jakýkoliv materiál, a to dle sklonu střechy a doporučeného sklonu střešní krytiny.

Kdo dělá střechu

Pokrývač samostatně pokládá a opravuje krytinu střech a střešních konstrukcí. Osazuje střešní okna a provádí pojistné hydroizolační vrstvy pod krytinou. Dopravuje materiál, řeže a upevňuje krytinu a izolační materiály, fixuje spoje, okraje a podpory. Pokrývá tvarové štíty, zdiva vikýřů, bran apod.

Jaké jsou typy střech

Odpověď: Střechy se dělí na ploché a šikmé. Za plochou se označuje ta se sklonem do 10 stupňů, šikmá má sklon 10 až 45 stupňů, strmá pak větší než 45 stupňů. Šikmé se pak dále dělí podle tvaru na klasické sedlové střechy, střechy valbové, polovalbové, mansardové, stanové a pultové.

Jaký má být přesah střechy

Základním pravidlem je, že střecha musí přesahovat do třetiny průměru okapu. Výškový rozdíl mezi prodloužením střechy a návalkou (okrasným ukončením) okapu pak musí být nula až dva centimetry. To změříme pomocí přiložení latě, která bude představovat prodloužení střechy.

Jak daleko od sebe krokve

Musí se nacházet minimálně 80 mm nad stropní konstrukcí (podlahou). Je to nejmasivnější prvek celého krovu. Krokve kopírují střešní rovinu a jsou od sebe vzdáleny 900 – 1100 mm.

Jaké hřebíky na bednění střechy

Pro větší průměr latí 40 x 60 mm jsou vhodné hřebíky 4/90 mm, 4,5/120 mm nebo 5/140 mm. V místě stykování latí nad krokví je vhodnější volit menší hřebíky, které eliminují štípání konců latí. Pro střešní latě se používá řezivo pevnostní třídy C24.

Jak se dělá podbití střechy

Na podbití střechy se používají různé materiály. Často se můžeme setkat s dřevěnými podhledy, které jsou však nahrazovány jinými materiály, například trapézovými profily. Dřevo jako tradiční materiál používaný pro střešní podhledy (např. v podobě tatrováckých profilů) vyžaduje pravidelnou údržbu.

Jak vypadá sedlová střecha

Sedlová střecha je tvořena dvěma částmi, které zakrývají objekt. Ohraničení těchto částí tvoří dva štíty domu a odvodňující žlaby. V pomyslné špici, tedy v místě, kde se dvě části střechy stýkají pak vzniká štít domu. Sedlové střeše se také často říká střecha áčková.

Jak dlouho se dělá střecha

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden.

Kdy vyměnit střechu

Jak poznat, že bychom měli stávající střechu vyměnit Určitě to bude v momentě, jakmile nebude plnit svoji funkci. Tedy pokud do střechy "zatéká“ a tím se poškozuje střešní konstrukce. Dalším důvodem může být ukončená životnost střechy.

Která střešní krytina je nejlepší

Průsečíkem všech ideálních vlastností střechy je betonová střešní krytina. Tento druh střechy je pevný, odolný, stálobarevný a odráží sluneční záření. Betonová střešní krytina je navíc relativně lehká a snadno se pokládá. Je tedy nejlepší střešní krytinou pro většinu domů.

Jak Podbít střechu

Podbití přesahů střechy vás čeká při stavbě jakéhokoliv domu se šikmou střechou. Podbití pak budete napojovat na střešní krokve nebo vazníkovou část střechy. Tento krok následuje až po kompletním dokončení střechy i s položením střešní krytiny a po zateplení obvodových zdí domu. Nahazovat fasádu domu budete až pak.

Co dát na střechu pergoly

Mezi nejčastější patří:komůrkový polykarbonát (čiré desky × desky s krupičkou),plný polykarbonát,sklolaminát (vlnité desky × role),asfaltové šindele,plechová krytina,plexisklo,PVC desky.

Jak se davaji střešní latě

Na nárožích a v úžlabích řežeme latě až k jejich středu. Na štítech latě zkrátíme až po rozměření plochy střechy před pokládkou tašek. Při dokončování střechy se lze zaměřit na vikýře. Z pohledu na ořezané nárožní hrany je vidět, že na valbu vikýře je třeba ještě připevnit latě.

Jak spočítat latě na střechu

Při kalkulaci vzdálenosti střešních latí v jednotlivých kategoriích je třeba kalkulovat vzdálenost okapové latě 33 cm a vzdálenost hřebenové latě 5 cm v závislosti na sklonu střechy. Ke krycí délce je třeba připočítat i nárůst délky vyplývající z rozměrů střešní kontralatě.

Jak napojit střešní latě

Vzdálenost prvních dvou latí u okapu je zpravidla kratší než vzdálenost latí v poli. Je nutné určit přesah tašky u okapu, tak aby byla voda bezpečně odváděna do žlabu. V případě nadkrokevní izolace se latě připevňují vruty nebo dvěma hřebíky o vhodné délce, aniž by došlo k poškození nakašírované fólie.

Čím natřít podbití střechy

Pro natření podbití střechy doporučujeme tyto osvědčené produkty:Adler Pullex 3in1 Lasur.REMMERS HK Lazura.OSMO Ochranná olejová lazura.Belinka Lasur.Bochemit Estetik profi 15+

Jak přichytit hřebenáč

Příchytka hřebenáče se připevňuje přímo k hřebenové nebo nárožní lati vrutem 3,1/80 mm a dvěma hřebíky 2,7/45 mm nebo vruty odpovídajících rozměrů. Výhodný je její výřez pro práci s aku šroubovákem.

Jak se opravuje střecha

Bitumenový tmel není samospásné řešení a používá se hlavně na provizorní opravy poškozené střechy. Je-li to možné, děravý střešní díl můžete vyměnit. Tmel se kromě nouzových oprav střechy hodí také na tmelení střešních lišt nebo okapů.

Čím pokrýt střechu

Střešní krytina chrání nejen části střešního pláště, ale i samotný interiér před povětrnostními vlivy. Současný trh nabízí mnoho možností čím pokrýt střechu. Můžete si vybrat z materiálů jako plech, keramika,beton, plast, břidlice, vláknocement či asfalt. Pohybují se v rozdílných cenových relacích.

Která střešní krytina je nejlevnější

Typy střešní krytiny – jaký je nejlevnější typ krytiny Pálené tašky – od 300 Kč za m2. Betonová taška – od 200 Kč za m2 . Vláknocementová krytina – od 200 Kč za m2 .

Co je podbití střechy

Podbití přesahů střechy vás čeká při stavbě jakéhokoliv domu se šikmou střechou. Podbití pak budete napojovat na střešní krokve nebo vazníkovou část střechy. Tento krok následuje až po kompletním dokončení střechy i s položením střešní krytiny a po zateplení obvodových zdí domu. Nahazovat fasádu domu budete až pak.