Co to je exekutivní funkce?

Co to je exekutivní funkce?

Co je to kognitivní funkce

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Jak rozvíjet kognitivní funkce

Kromě slovních puzzlí lze doporučit křížovky, anagramy, Sudoku a podobné hry. Je překvapivé, že i touto nenásilnou formou dochází k rychlému zlepšení kognitivních funkcí, a to není třeba se mu věnovat nijak často nebo dlouho – úplně postačí 15 až 20 minut denně.
Archiv

Co je kognitivní oblast

Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly.
Archiv

Co jsou kognitivní problémy

Co to znamená Mírná kognitivní porucha (Mild Cognitive Impairment – MCI) je poměrně široký pojem používaný k popsání mírných, ale měřitelných poruch paměti či poznávacích funkcí, například soustředění, rozhodování nebo orientace.

Jak zlepsit vnímání

Co si z toho vzítStravujte se zdravě, dbejte na pravidelný přísun antioxidantů a omega‑3 mastných kyselin.Pravidelně sportujte.Do volného času zařaďte aktivity, které podporují kognitivní trénink.Spěte denně alespoň 7–⁠9 hodin.

Co to je kognitivní deficit

Kognitivní deficit (tedy narušení mentálních funkcí) lze pozorovat u řady neuropsychiatrických onemocnění, v některých případech jde o primární a stabilní příznak. Za všechny jmenujme Alzheimerovu nemoc či schizofrenii.

Jak poznat poruchu paměti

Symptomy kognitivních poruchztráta paměti (zvláště krátkodobé)postižení úsudku.poruchy orientace v čase a prostoru.problémy s rozhodováním.obtížná komunikace.neadekvátní pláč či smích.

Co to je vaskulární demence

Vaskulární demence je obvykle progresivní onemocnění, při kterém odumírá čím dál více mozkových buněk a mozkové tkáně. S postupujícím onemocněním se poruchy zhoršují. U některých pacientů se mohou náhle zlepšit duševní schopnosti, zároveň však může být stejně náhlé i zhoršení stavu.

Jak začíná demence

Počínající demence se projevuje různě, člověku se například zmenšuje okruh jeho zájmů, začíná být paranoidní, zapomíná nebo se přestává orientovat v čase, nepamatuje si nejnovější události. Pokud se neléčí, postupuje demence tak rychle, že během tří až čtyř let už nezvládne péči o takto nemocného člověka ani rodina.

Kdy zacina demence

Je třeba si uvědomit, že po skončení středního věku mezi 60. a 65. rokem prochází lidský mozek přirozeným procesem degenerace: zmenšuje se jeho objem, mozek ztrácí některé neurony a při přenosu nervových signálů přestává být tak účinný, jako tomu bylo dříve.

Jak začíná stařecká demence

Časné příznaky stařecké demence jsou občasné změny osobnosti a lehká ztráta paměti a komunikačních schopností spolu s problémy s logickým uvažováním. Postupná patologie se projevuje zhoršením paměti a počátkem zhoršování kognitivních funkcí.

Jak rychle postupuje demence

Počínající demence se projevuje různě, člověku se například zmenšuje okruh jeho zájmů, začíná být paranoidní, zapomíná nebo se přestává orientovat v čase, nepamatuje si nejnovější události. Pokud se neléčí, postupuje demence tak rychle, že během tří až čtyř let už nezvládne péči o takto nemocného člověka ani rodina.

Co urychluje demencí

Rizikovými faktory jsou neléčený vysoký tlak, zvýšený cholesterol, kouření a cukrovka. Demence může také provázet i jiná onemocnění mozku, jako je například Parkinsonova a Huntingtonova nemoc či roztroušená skleróza mozkomíšní.

Co zhoršuje demencí

Neléčená hypertenze a cukrovka představují dva z největších rizikových faktorů pro vznik demence, jako je Alzheimerova choroba, upozornil doktor Fillit.

Jak se chová člověk s demencí

Lidé s demencí často trpí tím, že se jim nedaří dělat věci jako dřív, ztrácejí soběstačnost, přestávají rozumět druhým, nechápou společenské situace, nedokážou ovládat své pocity nebo se vyjadřovat tak, jak to dokázali dříve.

Jak se pozná demence

Pokud existuje podezření na demenci, lze pro analýzu stavu mozku použít vyšetření pomocí zobrazovacích metod, např. výpočetní tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MRI) [3]. Pomocí těchto metod lze mimo jiné odhalit degenerativní a cévní změny, nádory nebo léze.

Jak poznam že mám demencí

Člověk s demencí má problém vybavit si jména blízkých, nakupuje nesmyslné věci, nepamatuje si recepty, odkládá věci na nesmyslná místa, ztrácí se na známých místech. Výpadky paměti se projeví třeba i tak, že při pohledu na hodiny ani neví, kolik je hodin.