Jaká je nejvodnatější řeka na světě?

Jaká je nejvodnatější řeka na světě?

Jaká je nejširší řeka na světě

Amazonka je největší rekordmankou mezi řekami. Je největší s plochou povodí sedm milionů km2 a také nejširší – před ústím má až 150 kilometrů, na dolním toku kolem 20 kilometrů.

Jaká je nejkratší řeka na světě

Roe (anglicky Roe River) je řeka v americkém státě Montana v USA. Se svými 61 m délky je považována za nejkratší řeku na světě.

Jaká je druhá nejdelší řeka na světě

Seznam nejdelších řek

Řeka Délka (km)
1. Amazonka – Ucayali a její přítoky 7 062
2. Nil – Bílý Nil – Kagera 6 650
3. Jang-c'-ťiang 6 300
4. Mississippi – Missouri 6 275

Která řeka má největší průtok

O tom, že Amazonka je řekou s největším povodím a největším průtokem vody, není pochyb. O její délce se ale vedou spory už od roku 1542, kdy byla objevena španělským conquistadorem Francisco de Orellana.

Kde teče Amazonka

Řeka pramení v Peru a stéká ze svahů And do peruánské části Amazonské nížiny. Její tok dále tvoří relativně krátkou hranici mezi Peru a Kolumbií a nakonec pokračuje do Brazílie (Amazonas, Pará, Amapá), kde napříč jejím územím teče ve směru západ-východ do Atlantiku.

Jak se jmenuje nejdelší česká řeka

Naší nejdelší řekou je Vltava, která na úseku mezi pramenem na Šumavě a ústím do Labe v Mělníku měří přes 430 km.

Jaká je druhá nejdelší řeka v Evropě

Dunaj je druhou nejdelší evropskou řekou. Pramení v německém pohoří Schwarzwald, ústí do Černého moře. Délka toku činí 2811 km. Dunaj protéká deseti státy, z nichž ve čtyřech na něm leží hlavní města.

Kam se vlévá řeka Volha

Volha (rusky Волга (Volga), tatarsky İdel, İdil nebo İtil, mordvinsky Рав) je veletok, největší řeka Evropy. Protéká zhruba od severozápadu na jihovýchod evropskou částí Ruska a ústí do Kaspického moře.

Jaká je nejhlubší řeka na světě

Obsahy(1) Řeka Kongo je po Amazonce druhou nejmohutnější řekou a zároveň nejhlubší řekou světa. Pramení v nadmořské výšce 1000 metrů v rozlehlých mokřadech Bangweulu v Zambii, které jsou napájeny 17 řekami…

Jaká je nejdelší evropská řeka

Veletok Volha je nejdelší a nejvodnatější řekou Evropy. Od pramene u vesnice Volgoverchovje ve Valdajské vrchovině v Tverské oblasti až po ústí do Kaspického moře měří 3534 km.

Jaká je nejdelší řeka v České republice

Naší nejdelší řekou je Vltava, která na úseku mezi pramenem na Šumavě a ústím do Labe v Mělníku měří přes 430 km. Řeka protéká řadou našich významných měst, například Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi nebo Prahou.

Jaká 3 povodí najdeme v ČR

Povodí Vltavy (Vltava) Povodí Labe (Labe) Povodí Ohře (Ohře)

Jaká řeka teče v Praze

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků – mezi významnější patří např.

Jak se jmenuje Nejvetsi evropska řeka

Veletok Volha je nejdelší a nejvodnatější řekou Evropy. Od pramene u vesnice Volgoverchovje ve Valdajské vrchovině v Tverské oblasti až po ústí do Kaspického moře měří 3534 km.

Jak je široká řeka Dněpr

Šířka Dněpru se pohybuje mezi 300 až 500 metry, hloubka mezi 3 až 5 metry.

Co je to Murray

Murray (vysl. mari) je běžná varianta slova Moray, anglicizace galského Muireb (nebo Moreb). Písmeno b se zde vyslovovalo jako v, odtud se ve středověku vyvinulo slovo Moravia. Tyto názvy označují oblast na jižním břehu Moray Firth, ve Skotsku.

Která řeka je v ČR Nejvodnatější

Vltava je nejdelší a nejvodnatější česká řeka. Jméno nese tok až od soutoku Teplé a Studené Vltavy v přírodní rezervaci Mrtvý luh nedaleko Nové Pece na Šumavě.

Jaké máme úmoří

Úmoří Přes území České republiky prochází hlavní evropské rozvodí, které ho rozděluje na 3 úmoří – Severního, Černého a Baltského moře. Jejich trojmezí se nachází na hoře Klepáč v masivu Králického Sněžníku. Každé úmoří lze dále dělit na povodí jednotlivých řek.

Co teče do Černého moře

Z území České republiky, které je střechou Evropy, odtékají vody do tří moří. Řeka Labe odvádí vodu do Severního moře. Řeka Morava a další přítoky Dunaje odvádějí vody do Černého Moře.

Jaká je hloubka Vltavy

7,2 mVltava / Maximální hloubka

Kde opouští Labe ČR

Čechy Labe opouští v NP České Švýcarsko u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté v Německu plynou vody Labe směrem na severozápad až k městu Cuxhaven. Asi 80 km za Hamburgem, kde se řeka vlévá do Severního moře.

Kam se vlévá řeka Jenisej

Teče převážně na sever po hranici Západní a Východní Sibiře. Ústí do Jenisejského zálivu Karského moře.

Kde pramení řeka Volha

Valdajská vrchovinaVolha / ZdrojValdajská vrchovina je pahorkatina v evropské části Ruska. Dříve se nazývala také Alaunské hory podle starověkého národa Alanů, dnešní název je odvozen ze jména starobylého města Valdaj; kromě něj dalšími významnými sídly jsou Vyšnyj Voloček, Ržev nebo Ostaškov. Wikipedie

Jaká je nejdelší řeka Austrálie

Jediná australská řeka, kterou lze dle velikosti povodí a délky toku srovnávat s velkými řekami jiných kontinentů (ne s veletoky), je 2520 km dlouhá řeka Murray. Nad soutokem Murray a Darlingu je však Darling podstatně delší (2740 km) než Murray (1030 km).

Kam se vlévá řeka Murray

Protéká převážně přes suchou rovinu, která je největší zemědělskou oblastí Austrálie. Hlavními přítoky jsou Darling a Murrumbidgee zprava. Ústí do jezera Alexandrina, které je oddělené od Indického oceánu umělým valem, který chrání jezero před zasolováním.