Kdy stačí účtenka a kdy musí být faktura?

Kdy stačí účtenka a kdy musí být faktura?

Kdy musím vydat účtenku

Od 1. ledna 2023 se spolu s ukončením systému EET zrušila evidenční povinnost, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb. Do konce roku 2022 musela mít vystavená účtenka povinné náležitosti a všechny tržby musely být evidovány v systému EET.

Kdy je potřeba faktura

Faktura se vystavuje tehdy, pokud je domluveno, že zákazník zaplatí v budoucnu, ať už převodem z účtu nebo hotově. Pokud fakturu vystavuje plátce DPH, musí mít náležitosti (úplného) daňového dokladu.
Archiv

Co vše musí být na Uctence

Prodejní doklad musí obsahovat:označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením,identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno),datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby,druh zboží nebo služby,cenu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Co musí obsahovat účtenka 2023

EET účtenka musí obsahovat:fiskální identifikační kód (nebo podpisový kód pokladny, pokud zrovna nejde internet)bezpečnostní kód poplatníka.označení provozovny, v níž je tržba uskutečněna.označení pokladního zařízení, na němž je tržba evidována.pořadové číslo účtenky.
Archiv

Jak reklamovat zboží bez účtenky

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Jak dlouho Zpětně lze vystavit fakturu

Ze zákona, konkrétně jde o zákon o DPH § 28 odst. 4, je povinnost fakturu vystavit do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Takhle je postavený zákon, ale jsou situace, kdy doklad do 15 dnů vystavený není. Důvody mohou být různé – třeba lajdáctví a zapomětlivost.

Kdy nejdříve vystavit fakturu

Zákonem je přesně stanoveno, kdy nejdříve a kdy nejpozději musí být daňový doklad vystaven. Plátce je povinen vystavit daňový doklad nejdříve v den zdanitelného plnění, nejpozději však do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění (např. poskytnutí služby nebo prodej výrobků apod.).

Co nesmí být na faktuře

Co na faktuře být nesmíKlamavé údaje. Žádný údaj na faktuře nesmí vyvolávat tzv.Formulace „daňový doklad“, pokud jste neplátce DPH. Jako neplátce DPH byste neměli na fakturu uvádět, že jde o daňový doklad.Přepisované, vymazané nebo přeškrtnuté údaje.

Co je Fík na účtence

Jedinečný kód účtenky, který obdržíte od finanční správy, jakmile zadáte tržbu do své pokladny (do 2 sekund). V případě výpadku spojení tisknete na účtenku místo něj podpisový kód poplatníka (PKP).

Co má obsahovat účtenka

Účtenka u běžného režimu obsahuje tyto povinné údaje:fiskální identifikační kód,daňové identifikační číslo poplatníka, pokud toto daňové identifikační číslo neobsahuje rodné číslo poplatníka,označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

Co je to účtenka

Účtenka je doklad, který prodávající vystaví a předá zákazníkovi. Oproti daňovému dokladu je zde největším rozdílem fakt, že zákazník není povinen účtenku převzít. Účtenka je ale také daňovým dokladem, a tak jsou její náležitosti stejné jako u běžného nebo zjednodušeného daňového dokladu.

Jak reklamovat zboží bez faktury

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Jak vrátit zboží bez udání důvodu

Zboží, které jste zakoupili tzv. distančním způsobem, tedy přes internet nebo po telefonu, máte právo do 14 dnů bez udání důvodů vrátit. Důležité je vědět, že tato možnost platí i v případě, kdy jste si zboží vyzvedli osobně. Klíčové je, že obchod proběhl přes e-shop, a ne způsob předání zboží.

Kdy nejpozději fakturovat

Ze zákona, konkrétně jde o zákon o DPH § 28 odst. 4, je povinnost fakturu vystavit do 15 dnů od data zdanitelného plnění.

Jak zaúčtovat starou fakturu z minulého roku

Obdrženou přijatou fakturu poté zadáte s daty 20xx+1 a zaúčtujete ji na účty 383/321, 343/321. Pokud máte ve vnitřní směrnici dáno, že doklady přijaté v lednu můžete ještě zadávat do knihy došlých faktur minulého roku, poté nebudete provádět časové rozlišení.

Jak dlouho muze být splatnost faktury

Pokud není splatnost faktury smluvně upravena, řídí se občanským zákoníkem, který udává splatnost 30 dní. Lhůta začíná běžet datem doručením faktury odběrateli. Dle občanského zákoníku je maximální splatnost 60 dní, ovšem pokud se obchodující strany dohodnou, je možné splatnost libovolně navýšit.

Jak vystavit fakturu bez IČ

Je možné vystavit fakturu, když nevlastníte živnostenské oprávnění I jako nepodnikatel můžete legálně fakturu vystavit, pokud se jedná o příležitostný příjem do 30 000 Kč za kalendářní rok.

Jaká adresa má být na faktuře

Co musí obsahovat faktura u každého podnikatele:

název firmy; adresu, resp. sídlo firmy, IČO. Platí pro obě strany – dodavatele i odběratele. Vy, jako dodavatel, jste kromě těchto údajů povinen uvést i označení registru, ve kterém jste jako podnikatel zapsaný (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.)

Kde je na účtence číslo dokladu

Tip: Číslo dokladu se nachází na účtence v levé spodní části dokladu s označením Int. dokl. č., je to číslo, pod kterým je doklad evidován v aplikaci.

Jak získat ztracenou účtenku

Pokud jste například zboží zaplatili bezhotovostně (kartou či bankovním převodem), stačí celou transakci dohledat ve výpisu z internetového bankovnictví a prodejci jako důkaz předložit. „Doložit, že výrobek byl konkrétní den u konkrétního prodejce zakoupen, musí spotřebitel. Ideální je mít doklad o koupi.

Jak reklamovat když nemám účtenku

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Co delat kdyz nemuzu najit Uctenku

Stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze doložit třeba výpisem z bankovního účtu, záručním listem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (pokud jej nikdo jiný neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Kdy má zákazník právo na vrácení peněz

Prodejce odpovídá za vady, které byly na věci při převzetí a má se za to, že vada, která se vyskytne do 6 měsíců, byla na věci už v době převzetí. Nárok na výměnu věci (nebo její součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze snadno odstranit ihned), jinak oprava (odstranění vady).

Jak vrátit zboží bez účtenky

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Jak zaúčtovat fakturu z minulého měsíce

Obdrženou přijatou fakturu poté zadáte s daty 20xx+1 a zaúčtujete ji na účty 383/321, 343/321. Pokud máte ve vnitřní směrnici dáno, že doklady přijaté v lednu můžete ještě zadávat do knihy došlých faktur minulého roku, poté nebudete provádět časové rozlišení.