Co musím udělat po koupi nemovitosti?

Co musím udělat po koupi nemovitosti?

Co dělat po nabytí nemovitosti

V souvislosti s nabytím vlastnického práva k nemovité věci se vlastník této nemovité věci stává poplatníkem a má povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí příslušnému správci daně (finančnímu úřadu) nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, ve kterém nemovitou věc nabyl.
Archiv

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

Na co si dát pozor při koupi domu a bytuKoupě domu je velký závazek často na celý život. Nemalá investice do špatné nemovitosti se vám může pěkně vymstít.Špatný technický stav domu.Právní vady.Nevyhovující okolíNedoplatky a pokuty.Nespolehliví sousedéNevýhodná družstevní smlouva.

Na co se ptát při koupi domu

Na co se zeptat během osobní prohlídky nemovitostiV jakém stavu je elektroinstalace a kdy byly naposledy dělány rozvodyJak jsou udělány rozvody vodyJaké jsou přibližné náklady na vytápěníJaká je výše rezervačního poplatkuJací jsou sousedéJe zde dobré připojení k internetu
Archiv

Kdy se platí daň při koupi nemovitosti

Do kdy bylo třeba zaplatit daň z nabytí nemovitosti Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 3 měsíců následujících po měsíci, kdy jste provedli vklad do katastru nemovitostí. Tento termín platí i pro splatnost daně, tzn. že máte 3 měsíce na to zaplatit daň z převodu nemovitosti.

Na co nezapomenout při koupi bytu

8 věcí, na které si dát pozor při koupi bytuPrávní stav bytu.Technický stav bytu.Reálná velikost bytu.Poplatky, exekuce a dluhy.Rezervační smlouva.Rezervační poplatek.Kontrola smluvní dokumentace.Koupě družstevního bytu.

Kdo platí daň z převodu nemovitostí 2023

Kdo platí daň z nemovitosti

Daňové přiznání týkající se nemovitosti jsou povinni podat všichni, kteří v minulém roce koupili či jinak získali nemovitost do svého vlastnictví, resp. ti, kteří 1.1.2022 tuto nemovitost ještě nevlastnili, ale 1.1.2023 již ano. Může jít o pozemek, stavbu či bytovou jednotku.

Co kontrolovat při koupi nemovitosti

8 věcí, na které si dát pozor při koupi bytuPrávní stav bytu.Technický stav bytu.Reálná velikost bytu.Poplatky, exekuce a dluhy.Rezervační smlouva.Rezervační poplatek.Kontrola smluvní dokumentace.Koupě družstevního bytu.

Na co si dát pozor při přebírání bytu

Jaké jsou nejčastější vady Dejte si pozor hlavně na škrábance, otlaky a otlučené hrany. Zkontrolujte si, že se nenachází na oknech, dveřích, vestavném nábytku, zařizovacích předmětech, obkladech s dlažbami, parapetech, podlahách, schodištích a zábradlích.

Jak nenaletět při koupi bytu

Zajistěte si vlastní výpis z katastru nemovitostí. Ten vám může prozradit například to, zda je nemovitost zatížená exekucí nebo je na ní napsané věcné břemeno. Nechte si také ukázat veškerou stavební dokumentaci a ověřte, že vše sedí tak, jak v inzerátu stojí.

Co vše se platí při koupi nemovitosti 2023

Daň z nabytí nemovitosti byla zrušena od roku 2020. Daň příjmů a zisku z prodeje nemovitosti, nabyté dědictvím či jinak, se řídí daní z příjmů 15 %. Řešíte ji každoročně v daňovém přiznání. Existují situace, kdy po prodeji nebo převodu nemovitosti nezaplatíte vůbec nic, budete osvobozeni.

Jak se registrovat k dani z nemovitosti

Jak postupovat Navštívíte finanční úřad v místě trvalého bydliště a podáte přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud vlastníte v rámci kraje několik nemovitostí, finanční úřad vám vypočítá celkovou daň za všechny nemovitosti a poté vám zašle poštou na vámi určenou adresu složenku s částkou a údaji k platbě.

Co se platí při převodu nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti je 4 % z ceny nemovitosti. Tato daň byla zrušena od 1.12.2020 a od 1.12.2021 platí Daň z převodu nemovitosti. Daň z prodeje nemovitosti se vztahuje na příjem z prodeje. Pokud vlastník prodá nemovitost, kterou vlastnil více než 5 let, neplatí daň z příjmu z prodeje.

Kdy se předává být

Při prodeji nemovitosti zpravidla dochází k předávce do 10 dnů od zapsání vlastnického práva nového majitele na katastru nemovitostí. Tato lhůta může být delší, případně i kratší – termín sepsání předávacího protokolu je dobré specifikovat již v kupní smlouvě.

Co zkontrolovat u novostavby

Na co si dát pozor při přebírání novostavbyRovnost zdí a podlah.Kvalita provedení podlah, lišt a jejich spojůRozmístění zásuvek.Poškrábání oken, rámů, dveří, baterií, parapetů, oplechování atd.Usazení WC, umyvadel, vany – správné spáry.Těsnění a otevírání dveří i oken.Kvalita provedení dveří a prahůOsazení radiátorů

Jak postupovat při koupi bytu

Pojďme nyní projít celým procesem koupě krok za krokem.Vyhledání vhodné nemovitosti ke koupi.Prohlídka nemovitosti.Rezervace nemovitosti.Podpis kupní smlouvy.Podpis dohody o úschově finančních prostředkůPeníze v úschověPodání návrhu na vklad na katastrální úřad.Vklad („zapsání/zavkladování“) kupní smlouvy.

Na co si dát pozor při prodeji bytu

4 tipy, na co si dát pozor při prodeji nemovitostiOdpovědnost za vady nemovitosti. Vady lze rozdělit na vady zjevné a vady skryté.Stav zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí.Dohoda o prodeji s manželem/manželkou.

Jaká je daň z dědictví

Daň dědická byla zcela zrušena, dědictví se nově vnímá jako bezúplatné nabytí a je podle § 4a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozeno od daně z příjmů.

Kdy se platí daň z nemovitosti 2023

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 31. května.

Kdy se platí daň z nabytí nemovitosti 2023

Termín, do kterého je potřeba zaplatit daň z nemovitosti zůstává standardní. V letošním roce tedy nejpozději do 31. května 2023. V případě, že máte platit částku vyšší než 5 000 korun, můžete si platbu rozpůlit a druhou polovinu doplatit až do konce listopadu.

Kdy dochází k předání nemovitosti

Lhůta navázaná na dokončení převodu bytu či domu na katastru nemovitostí (právním jazykem je to provedení zápisu vlastnického práva ve prospěch kupujícího). Lhůta pro předání je zpravidla 5 až 10 pracovních dní po převodu na katastru. Toto navázání lhůty je nejčastěji zvolené řešení při prodeji.

Na co si dát pozor při koupi nového bytu

8 věcí, na které si dát pozor při koupi bytuPrávní stav bytu.Technický stav bytu.Reálná velikost bytu.Poplatky, exekuce a dluhy.Rezervační smlouva.Rezervační poplatek.Kontrola smluvní dokumentace.Koupě družstevního bytu.

Na co si dát pozor při přejímce bytu

Dejte si pozor, zda nechybí například různé krytky a části uchycení. Pokud na chybějící součástku při přejímce neupozorníte, není lehké následně dokázat, že opravdu chyběla už při předávání. Je také vhodné zkontrolovat, zda na keramice nejsou čáry a škrábance, které jsou zpravidla způsobené kovovým nářadím při montáži.

Kdy se stává majitelem nemovitostí

Kupující se stává majitelem nemovitosti právě až po úspěšném vkladu do katastru. Jde tedy o velice důležitý administrativní krok, který se nevyplácí podceňovat.

Kdy dojde k předání nemovitostí

Lhůta pro předání je zpravidla 5 až 10 pracovních dní po převodu na katastru. Toto navázání lhůty je nejčastěji zvolené řešení při prodeji. Lhůta navázaná na doručení kupní smlouvy na katastr nemovitostí (právním jazykem je to návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího).

Co je lepší dědictví nebo darovací smlouva

Z finančního hlediska vychází pro osoby osvobozené od daně darovací (daně z bezúplatného příjmu) lépe darování nemovitosti než dědictví, neboť se notáři platí stanovená procenta z hodnoty majetku v dědictví – viz např.