Апартамент във Виетнам

Разположен на 11 -ия етаж на стара сграда във Виетнам, този апартамент е добър пример за трансформацията от тъмно пространство в светъл, просторен дом. По време на изпълнението на проекта, преградите в центъра на апартамента бяха премахнати, за да обединят хола, трапезарията, кухнята и терасата, създавайки приемственост на различни функции в голямо пространство с добро осветление и вентилация. Моделираните керамични плочки действат като декоративен елемент тук. Доста необичайно и интересно дизайнерско решение!