Jak v pohodě zlikvidovat fakturu?

Jak v pohodě zlikvidovat fakturu?

Jak v pohodě vystavit fakturu

K rychlému vystavování faktur lze aplikovat řadu v POHODĚ standardních funkcí. Opakující se faktury lze vystavovat pomocí kopie předešlé shodné nebo podobné faktury. Pokud je více opakujících se druhů faktur, lze pro libovolnou z nich založit a pojmenovat šablonu, která má vše potřebné již vyplněné.

Jak zrušit likvidaci faktury v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Likvidační doklad je zobrazen na konkrétní faktuře na záložce Likvidace. Z místní nabídky zobrazené prostřednictvím pravého tlačítka myši zvolte povel Otevřít. Program POHODA Vás přepne přímo na likvidační doklad, který smažete prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Del.

Jak zlikvidovat fakturu

Zlikvidovat přijatou fakturu nebo její část lze několika způsoby. Zálohovou fakturou, Bankovní úhradou, Pokladním dokladem, nebo Likvidací bez vazby.

Jak zaúčtovat fakturu v pohodě

Vzhledem k tomu, že zálohová faktura nebo proforma faktura není účetním ani daňovým dokladem, nemá její přijetí žádný vliv na účetnictví nebo DPH ani u odběratele. V programu POHODA může odběratel přijatou zálohovou fakturu zaevidovat v agendě Fakturace/Přijaté zálohové faktury.

Jak uhradit fakturu v pohodě

klávesovou zkratku Ctrl+L. Nejprve zadejte variabilní symbol platby, poté stiskněte klávesu Enter, hradící doklad zkontrolujte a uložte. Další možností likvidace je zvolit povel Likvidace výběrem -> (Ctrl+Shift+L) z nabídky Záznam/Přenos ->. Program POHODA zobrazí seznam neuhrazených dokladů.

Jak nahrát faktury do pohody

Začněte exportem z Fakturoidu: Faktury → Export zvolte "účetního programu" a vyberte Pohoda. V Pohodě vyberte Soubor/Datová komunikace povelem XML import/export. Spustí se průvodce, ve kterém vyberte stažený export z Fakturoidu (obvykle pojmenovaný invoices_2015.

Kdy použít likvidaci bez vazby

Likvidace bez vazby umožňuje zlikvidovat pohledávku nebo závazek bez vazby na účetnictví, tzn. že není nutné vytvářet svázaný (bankovní, pokladní) hradicí doklad. Tuto funkci ovšem využijete jen ve výjimečných případech. Likvidace bez vazby je dostupná přímo v agendách pohledávek nebo závazků.

Co znamená likvidace faktur

Likvidace přijatých faktur spočívá v tom, že se provede přiřazení příjemek k příslušné přijaté faktuře. Likvidace faktur pomáhá uživateli kontrolovat, zda dodané zboží odpovídá následně obdržené faktuře od dodavatele. Kursorem stačí označit fakturu a stisknout modrý odkaz Likvidovat.

Jak odečíst zálohovou fakturu v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Pokud byla záloha vyplacena přes pokladnu, nemáte ji tedy zapsanou v agendě Zálohové faktury, potom použijte povel Záznam/Ruční odpočet zálohy. Na záložku Položky faktury uveďte záporně částku, která byla uhrazena zálohou.

Jak opravit přijatou fakturu v pohodě

Nejprve je potřeba najít v agendě Vydané faktury tu vydanou fakturu, ke které se bude vystavovat opravný daňový doklad, a postavit se na ni kurzorem myši – do příslušného řádku. Dále vybereme volbu Záznam/Opravný doklad. Tím dojde k vytvoření opravného daňového dokladu s odkazem na původní daňový doklad.

Jak se dělá zápočet v pohodě

Vzájemný zápočet provedete v agendě Účetnictví/Interní doklady. Nejprve vyberete obchodního partnera v poli Firma, a poté zvolíte povel Záznam/Přenos/Vzájemný zápočet. Program POHODA zobrazí všechny nezlikvidované pohledávky a závazky vůči vybrané firmě.

Jak importovat data do pohody

V rámci služeb zákaznické technické podpory lze za úplatu provést import dat účetnictví do programu POHODA. Tuto službu je nutné předem objednat buď e-mailem nebo pomocí formuláře pro objednávku těchto služeb. Importovat lze většinu dat, i taková co v uživatelském importu nenaleznete.

Jak importovat XML do pohody

Klikněte na kterýkoliv z vyfiltrovaných záznamů pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Export do XML. Na první straně průvodce vyberte cestu kam chcete soubor uložit a v případě potřeby upravte název souboru. Na druhé straně vyberte Typ exportu: Vytvořit XML pro import zpět do programu POHODA.

Jak zvětšit písmo v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Zvolte v OS Windows Start/Ovládací panely/Zobrazení, kde na záložce Vzhled vyberete odpovídající velikost písma.

Jak zlikvidovat staré účetní doklady

Skartace dokumentů: Po vypršení skartačních lhůt můžete dokumenty určené ke skartaci zlikvidovat. Nejlepší je použít klasickou skartovačku, případně si na skartaci objednejte skartační firmu. Ta krom skartování papíru zlikviduje i CD, harddisky nebo třeba šanony včetně kovu.

Jak vyúčtovat zálohovou fakturu

O samotné vydané zálohové faktuře se neúčtuje, ta se pouze eviduje. Účtuje se až o přijatých zálohových platbách. Jelikož dodavatel obdrží platbu dříve, než dodá zboží či poskytne službu, účtujeme o závazku vůči odběrateli.

Jak zaúčtovat daňový doklad k přijaté platbě v pohodě

Základ daně bude zaúčtován 314/314, hodnota DPH 343/314. V poli Členění DPH uveďte „PD – tuzemské plnění“. Z vytvořeného interního dokladu vstoupí údaje do přiznání k dani z přidané hodnoty. Konečnou přijatou fakturu poté zadáte v agendě Účetnictví/Přijaté faktury přes záložku Položky faktury.

Jak vystavit opravny daňový doklad v pohodě

U dané faktury zvolíte povel Záznam/Opravný doklad. Program POHODA vystaví automaticky Opravný daňový doklad, který bude na zápornou hodnotu. Doklad překontrolujete a uložíte.

Jak opravit vydanou fakturu

Opravy můžeme provést dokladovým, to znamená že k chybnému dokladu vystavíme nový opravný doklad nebo bezdokladovým způsobem – vyznačíme opravu na dokladě. Bezdokladový způsob opravy nelze použít v případě vydaných faktur, které již nejsou v účetní jednotce.

Co se stane když nedostanu zápočet

Kdyz neudelas zapocet, tak nemuzes na zkousku, kdyz neudelas zkousku, tak si predmet musis zapsat znovu (pokud je povinny). Pokud ho neudelas ani napodruhe tak obvykle na skole koncis.

Jak se dělá zápočet

Vzájemný zápočet

Standardním způsobem je splnění závazku, u peněžité pohledávky tedy její úhrada. Nicméně i vzájemný zápočet má v účetnictví stejný dopad – dojde k úbytku pohledávky na jedné straně a k úbytku závazku na straně druhé. Což např. znamená, že musíme u pohledávky zrušit případně vytvořené opravné položky.

Jak importovat faktury vydané do pohody

Začněte exportem z Fakturoidu: Faktury → Export zvolte "účetního programu" a vyberte Pohoda. V Pohodě vyberte Soubor/Datová komunikace povelem XML import/export. Spustí se průvodce, ve kterém vyberte stažený export z Fakturoidu (obvykle pojmenovaný invoices_2015.

Jak nahrát zálohu do pohody

Spusťte na serveru aplikaci SQL Server Management Studio (SSMS). Přihlaste se jako uživatel s oprávněním sysadmin. Klikněte pravým tlačítkem myši na větev Databases a vyberte povel Restore database. Přepněte na volbu Device a tlačítkem s trojtečkou otevřete výběr zdroje záloh.

Jak zadat počáteční šťávy v pohodě

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

Počáteční stavy účtů zadejte do agendy Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů k počátku účetního roku. Zapsané záznamy se objeví na začátku účetního deníku s viditelným označením Počáteční stav účtu.

Jak filtrovat v pohodě

otevřete stránku filtru, kde zadejte požadavky pro vyhledávání. Záznamy v agendě je možné filtrovat dle data vytvoření, celkové částky dokladu, typu dokladu a stavu synchronizace. Filtr je po zvolení povelu Použít uložen k automatickému filtrování při každém dalším otevření agendy Přehledy.