Co je krevní skupina Rh?

Co je krevní skupina Rh?

Co znamená krevní skupina Rh

Rh je krevně skupinový systém, jehož antigeny se vyskytují pouze na erytrocytech. Jedná se o vysoce polymorfní antigen (dosud zjištěno více než 40 sérologicky odlišných Rh antigenů).

Co urcuje Rh faktor

Rh faktor pozitivní nebo negativní určuje, zda je krev dvou různých lidí kompatibilní, když je smíchána – například krev matky a jejího dítěte při narození. Pokud mají různé Rh krevní skupiny, může to způsobit problémy.
Archiv

Co znamená Rh faktor pozitivní

Rh faktor je skupina zhruba 50ti antigenů, tedy speciálních bílkovin na povrchu červených krvinek. Nejdůležitější ze skupiny antigenů je antigen D, který se nachází na povrchu červených krvinek u lidí, které označujeme jako Rh pozitivní. Ti, kteří tento antigen nemají, jsou Rh negativní a v populaci je jich menšina.
ArchivPodobné

Která krevní skupina je nejvzácnější

Četnost výskytu je rozdílná regionálně. V ČR je nejvíce zastoupená skupina A (42%), dále 0 (37%), B (14%) a AB (6%). Vzácné jsou všechny krevní skupiny Rh negativní (v ČR jen 10%), nejvzácnější je krevní skupina 0-, která je univerzálním dárcem.

Co to je zlatá krev

Jako nejvzácnější typ krve je označována krev Rh null. Ta je charakterizována úplnou absencí antigenů. Tento typ krve je tak vzácný, že na světe bylo prozatím zaznamenáno pouze 43 lidí s tímto typem. Z nich je pouze 9 aktivních dárců.

Co znamená Rh negativní

Z tohoto důvodu je třeba dbát na terminologii a označování krevních skupin – jedinci, na jejichž erytrocytech je přítomen antigen D, se označují jako "RhD pozitivní", v případě nepřítomnosti D antigenu se užívá označení "RhD negativní".

Kdy se zjistuje Rh faktor

Po porodu se zjišťuje Rh faktor novorozence a v případě, že je pozitivní, dostane maminka do 72 hodin injekci imunoglobulinu. Tato látka zabraňuje tvorbě protilátek při dalším těhotenství. V současnosti se podává injekce imunoglobulinu ženám s Rh negativním faktorem preventivně ve 28. týdnu těhotenství.

Které krevní skupiny je nejméně

Celosvětově je nejčastější krevní skupina 0, ale v České republice převažuje skupina A následovaná nulou. Naopak nejméně Čechů disponuje krevní skupinou AB.

Jaká je nejstarší krevní skupina

Krevní skupina 0 je nejstarší krevní skupinou, jenž vznikala v době, kdy se lidé živili především lovem zvěře. Trávicí systém těchto jedinců je tedy dobře přizpůsobený živočišným výrobkům a masu – především skopovému, hovězímu a jehněčímu.

Jaká je nejlepší krevní skupina

Nositel krevní skupiny 0 může pomoci nejlépe: svou krev může darovat téměř komukoliv. Byť hodnocení na základě prospěšnosti ostatním je ušlechtilejší měřítko hodnoty krve než příslušnost ke šlechtickému rodu, není to tak prosté. U krevní plazmy je situace přesně opačná („nejlepší“ je skupina AB).

Co je Rh mínus

Rh negativita znamená, že antigen D chybí. Krevní skupina 0 Rh negativní je považována za tzv. univerzální. Člověk s touto krevní skupinou je univerzálním dárcem, jehož krev mohou ve výjimečných případech dostat lidé všech ostatních krevních skupin,“ popisuje Ing.

Co je to Rh negativní

Rh negativita znamená, že antigen D chybí. Krevní skupina 0 Rh negativní je považována za tzv. univerzální. Člověk s touto krevní skupinou je univerzálním dárcem, jehož krev mohou ve výjimečných případech dostat lidé všech ostatních krevních skupin,“ popisuje Ing.