Co je to Hemothorax?

Co je to Hemothorax?

Co je Hemopneumothorax

Hemotorax je častým průvodním jevem tupých i pronikajících hrudních poranění, obvykle v kombinaci s pneumotoraxem. Jeho výskyt se odhaduje u zraněných s tupým poraněním ve 25–75 % a ke krvácení dochází nejčastěji z poraněných mezižeberních cév hrudní stěny při frakturách žeber nebo poraněného plicního parenchymu.
Archiv

Jak dělíme poranění hrudníku

Rozlišujeme poranění OTEVŘENÁ a ZAVŘENÁ (pronikající x nepronikající). Samostatné nebo sériové. Segmentová – 1 žebro zlomeno na více místech • Zlomenina sériová – žebra na 1 straně jsou zlomena pod sebou, funkce hrudníku není ohrožena.

Jak se pozna pneumotorax

Jaké příznaky se mohou vyskytnoutdušností,náhlými bolestmi (jednostranná a bodavá bolest v oblasti hrudníku, zejména při hlubokém nádechu),drážděním ke kašli.

Jak se stane pneumotorax

Pneumotorax je stav, kdy dojde ke vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny. Vzduch se do hrudní dutiny může dostat přes hrudní stěnu při otevřených poraněních hrudníku (bodná střelná poranění) nebo může být jeho zdrojem poraněná plíce při tupých poraněních hrudníku například při zlomenině žeber.

Co dělat když mám propadlý hrudník

Při léčbě deformity hrudníku je možná léčba konzervativní (rehabilitace/cvičení) či operační. Operační korekce může být provedena otevřenou či mini invazivní technikou dle Nusse.

Co je to paradoxní dýchání

!! „Paradoxní dýchání“ – inkoordinace dechu, při nádechu se břišní stěna klesá dolů (pacient břicho vtahuje), při výdechu se břišní stěna vyklenuje. Nejzávažnější porucha. Při nedostatečné aktivitě břišního svalstva páteř ztrácí oporu bránice, dochází k přetížení disků Lp.

Co dělat při pneumotoraxu

Otevřený pneumothorax – dochází k trvalé komunikaci pleurální dutiny s atmosférou a proudění vzduchu, někdy také k vlání mediastina. Je-li postižený při vědomí, uložíme ho do pohodlné polohy v polosedu s oporou zad a hlavy. Na poraněné straně fixujeme končetinu do závěsu.

Jak se léčí pneumotorax

Tenzní pneumotorax je třeba ošetřit co nejdříve, okamžitě – nejprve snížíme intrapleurální tlak odsátím vzduchu silnou punkční jehlou (nejlépe ve 2. mezižebří) a poté drénujeme hrudník. Inhalace kyslíku – urychluje vstřebávání PNO; perkutánní jednorázové odsátí vzduchu z pleurální dutiny (v ČR méně obvyklé);

Jak vypadá propadlý hrudník

Projevy: Dochází k deformaci hrudní kosti a žeber. Hrudní kost je vpáčená do hrudníku, může být i dále deformovaná, či rotovaná. Na pohled to vypadá jako prohlubeň, která je typicky v místě prsního svalu. U žen dochází k výraznější deformaci prsu na straně postižení.

Jak vzniká propadlý hrudník

Je to dáno hlavně špatným držením těla zejména v sedu (práce na počítači, tabletu či mobilním telefonu). Zkrácené prsní svaly svým tahem zvětšují hrudní kyfózu (kulatá záda), čímž dochází k omezení pohyblivosti hrudního koše a prohlubování vpadlého hrudníku.

Co je to kontuze hrudniku

Plicní kontuze je poranění plicního parenchymu na podkladě traumatu hrudníku. Nachází se asi u 23−35 % všech tupých poranění hrudníku. Následkem traumatu dochází k poškození alveolárních kapilár, což má za následek akumulaci krve a tekutin v plicním parenchymu.

Co je pneumotorax první pomoc

Otevřený pneumothorax – dochází k trvalé komunikaci pleurální dutiny s atmosférou a proudění vzduchu, někdy také k vlání mediastina. Je-li postižený při vědomí, uložíme ho do pohodlné polohy v polosedu s oporou zad a hlavy. Na poraněné straně fixujeme končetinu do závěsu.

Jak vzniká pneumotorax

Pneumotorax je stav, kdy dojde ke vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny. Vzduch se do hrudní dutiny může dostat přes hrudní stěnu při otevřených poraněních hrudníku (bodná střelná poranění) nebo může být jeho zdrojem poraněná plíce při tupých poraněních hrudníku například při zlomenině žeber.

Jak poznat pneumotorax

Pneumotorax se projevuje mimo jiné:dušností,náhlými bolestmi (jednostranná a bodavá bolest v oblasti hrudníku, zejména při hlubokém nádechu),drážděním ke kašli.

Jak se zbavit ptačího hrudníku

Léčba ptačího hrudníku

Méně závažné případy, které se lékařům podaří diagnostikovat již v průběhu dětství, se obvykle korigují pomocí speciálního korzetu nebo hrudní ortézy, které postižení nosí na hrudníku. Ty na něj neustále působí lehkým tlakem, a tím také postupně mění jeho tvar.

Jak poznat propadly hrudník

Projevy: Dochází k deformaci hrudní kosti a žeber. Hrudní kost je vpáčená do hrudníku, může být i dále deformovaná, či rotovaná. Na pohled to vypadá jako prohlubeň, která je typicky v místě prsního svalu. U žen dochází k výraznější deformaci prsu na straně postižení.

Co je pneumotorax a jak se projevuje

Pneumotorax je stav, kdy dojde ke vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny. Vzduch se do hrudní dutiny může dostat přes hrudní stěnu při otevřených poraněních hrudníku (bodná střelná poranění) nebo může být jeho zdrojem poraněná plíce při tupých poraněních hrudníku například při zlomenině žeber.

Proč praskne plíce

Důvod prasknutí plíce může být naprosto neznámý a přijít z plného zdraví – v takovém případě se mluví o spontánním pneumotoraxu. Dochází k němu často u mladých jinak zcela zdravých mužů. K prasknutí může být náchylnější plíce, která je postižena některými formami rozedmy plic.

Co to je rozedma plic

Rozedma plic (plicní emfyzém) je chronické onemocnění plic, které je způsobeno trvalým poškozením či úplným zánikem přepážek uvnitř plicních sklípků (alveolů). Plicní emfyzém se projevuje zejména dušností a obtížemi s vydechováním, což postupně vede k hromadění vzduchu v plicích.

Jak se pozná prasklá plíce

Pneumotorax se projevuje mimo jiné: dušností, náhlými bolestmi (jednostranná a bodavá bolest v oblasti hrudníku, zejména při hlubokém nádechu), drážděním ke kašli.

Jak dlouho se dá žít s rozedmou plic

Pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí, která způsobuje rozedmu plic a vzniká především v důsledku kouření, dnes žijí v průměru až o dva roky déle než před pěti lety. Vyplývá to z údajů zdravotních pojišťoven. K příznivějším výsledků pomohla především lepší léčba, která se přizpůsobuje každému pacientovi.

Co je to CHOPN

CHOPN je zkratka onemocnění označovaného jako „chronická obstrukční plicní nemoc“. Odborníci ještě přesněji hovoří o „chronické obstrukční bronchitidě s rozedmou plic, nebo bez ní“. CHOPN je tedy chronické onemocnění, které spočívá v zúžení dýchacích cest (obstrukce) prostřednictvím trvalého zánětu.

Jak poznat slabé plíce

Jejími typickými příznaky jsou například:Dušnost, tedy dýchavičnost, zprvu při větší a pak i při malé fyzické námaze;neustále zahleněné dýchací trubice;častý kašel;pocit tlaku na hrudi;sípání;nevýkonnost, chronická únava atd.

Jak se léčí rozedma plic

Rozedmu plic nelze léčit, lze pouze zpomalit průběh choroby. Je možno provést operativní zákrok, který by snížil riziko prasknutí bul.

Jak poznam že mám CHOPN

Mezi první příznaky CHOPN patří kašel spojený s vykašláváním hlenu a častější výskyt infekcí horních cest dýchacích. K nim se postupně přidává zadýchávání, dušnost a pocity nedostatku vzduchu nejprve při námaze, postupně i při běžných denních činnostech, což značně narušuje každodenní život nemocného.