Co potřebuje kapybara?

Co potřebuje kapybara?

Jak ochočit Kapybaru

Kapybaru lze snadno ochočit, jen jí musíme uzpůsobit prostředí, které k životu potřebuje, čili poskytnout jí travnatý výběh s vodou na ochlazení.
Archiv

Čím se živí kapybary

Potrava. Živí se výhradně rostlinnou potravou, především trávami, vodními rostlinami a kůrou stromů. Také sbírají spadané plody. V honbě za potravou prohledávají listí, ale v zemědělských oblastech občas kradou melouny a zrní.

Jak dlouho se dozije Capybara

Hydrochoerus hydrochaeris

Velikost: délka těla 100-130 cm, výška v kohoutku 50-60 cm, délka ocas – ocas je zakrnělý
Způsob života: žijí ve skupinách, jeden samec kolem sebe shromažďuje harém samic
Délka života: v přírodě žije 4-8 let, v lidské péči 8-12 let
Stupeň ohrožení: málo dotčený druh (LC – Least Concern)

Jak dlouho vydrží kapybara pod vodou

Hydrochaeris hydrochaeris

Žijí v malých skupinkách o 30 jedincích. Skupinu obvykle tvoří dospělý samec s harémem partnerek. V nebezpečí vždy utíkají do vody. Jsou to výborní plavci, pod vodou vydrží 8-10 minut.

Kde si lze pohladit Kapybaru

Ve Farmaparku Soběhrdy si užijí spoustu legrace nejen děti, ale i rodiče. V areálu nedaleko Benešova se na vás těší zvířátka z farem z celého světa, spoustu zábavných atrakcí, krásná příroda a dobré jídlo. Ve Farmaparku Soběhrdy se seznámíte s velbloudem, lamou, pštrosem, kapybarou nebo třeba klokanem.

Kde najdu Kapybaru

Kapybara je hlodavec z rodu morčatovitých žijící v okolí velkých jihoamerických řek. Je přizpůsobena životu ve vodě a jejím okolí. Mezi prsty má plovací blány, které jí pomáhají jak k plavání, tak k pohybu po měkkém bahnitém břehu.

Jak se páří kapybara

V nebezpečí kapybary vždy utíkají do vody a ozývají se ječivým alarmujícím hlasem. Jsou výbornými plavci a dovedou se i potápět, pod vodou vydrží 8 až 10 minut. Žijí vždy ve skupinách, jeden samec kolem sebe shromažďuje harém samic různého stáří a páří se s každou z nich. Páření probíhá ve vodě.

Odkud je kapybara

Pochází z Jižní Ameriky. Hlavní složku potravy kapybar tvoří vodní rostliny, proto jsou tato zvířata velmi dobře uzpůsobena k pobytu ve vodě. Nozdry, oči i uši jsou až na vrcholu hlavy a nohy mají opatřené plovacími blánami.

V jaké zoo v Česku jsou kapybary

V naší Zoo kapybary chováme od roku 1997 dovezením prvních zvířat z děčínské Zoo. Poslední mláďata jsme odchovali v roce 2008, ta se u nás dožila až dvanácti let. Poslední dvě mláďata se narodila v roce 2012, ale po několika dnech uhynula. Kapybary u nás žijí ve společné expozici s lamami vikuňa a nandu pampovými.

V jaké české zoo je kapybara

Největší hlodavec světa se v Plzni poprvé objevil v roce 1997, stejně jako například tučňáci, mary, komodští varani či zubři. V historii chovu se opakovaně rozmnožil. V posledních letech žije ve výběhu americké pampy s lamami a nandu pampovými.

Jak vypadá kapybara

Kapybara může dorůst do hmotnosti až 80 kilogramů, délka jejího těla se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,3 metru a kohoutková výška na hranici 50 centimetrů. Základní zbarvení kapybary je hnědé. Srst je překryta dlouhými a hrubými pesíky, podsada je hustá a měkká.

Jak si adoptovat Kapybaru

Adopcí můžete někoho třeba i obdarovat. Adoptivním rodičem se stáváte na 12 měsíců, které se počítají ode dne připsání dané částky na účet zoo. Adopce je pouze symbolická a zaplacením příspěvku nevzniká ze strany přispívajícího vůči zvířeti nijaký nárok.

V jaké zoo v ČR jsou kapybary

Největší hlodavec světa se v Plzni poprvé objevil v roce 1997, stejně jako například tučňáci, mary, komodští varani či zubři. V historii chovu se opakovaně rozmnožil. V posledních letech žije ve výběhu americké pampy s lamami a nandu pampovými.

Kde můžu najit Kapybaru

Kapybary u nás žijí ve společné expozici s lamami vikuňa a nandu pampovými. Mají k dispozici velký travnatý výběh, kde se mohou celý den pást a dva bazény. Vnitřní, který využívají i v zimním období a velký venkovní.

Z jaké země pochází kapybara

Domovinou kapybar je jihoamerický kontinent, vyskytují se od Panamy po severní Argentinu. Jsou to největší žijící hlodavci na světě, samice jsou mohutnější než samci. Délka jejich těla se pohybuje kolem 130 cm, dospělí jedinci váží kolem 70 až 80 kg.

Co dělá Capybara

Kapybary zatím nepředstavují hrozbu pro lidstvo a jediné, co dělají, je žerou trávu a vlastní hovínko. Tím, že šetříte životní prostředí, šetříte také tyto hlodavce, kteří se živí hovínky.

V jaké zoo je kapybara

Největší hlodavec světa se v Plzni poprvé objevil v roce 1997, stejně jako například tučňáci, mary, komodští varani či zubři. V historii chovu se opakovaně rozmnožil. V posledních letech žije ve výběhu americké pampy s lamami a nandu pampovými.