Jak lze zrušit povinné ručení?

Jak lze zrušit povinné ručení?

Kdy můžu zrušit povinné ručení

Zrušit povinné ručení můžete bez udání důvodů do dvou měsíců od data uzavření smlouvy. Pokud nesouhlasíte se změnou pojistného, máte možnost ukončit povinné ručení do jednoho měsíce od data oznámení změny pojistného.
Archiv

Co potřebují ke zrušení povinného ručení při prodeji vozidla

V případě, že jste prodali auto a potřebujete vypovědět povinné ručení, je nutné doložit pojišťovně kupní smlouvu a kopii technického průkazu se zápisem o změně majitele a zažádat o zrušení pojistné smlouvy. Pojistná smlouva zaniká dnem nahlášení změny vlastníka vozidla.
ArchivPodobné

Jak zrušení povinného ručení při likvidaci vozidla

Pro zrušení povinného ručení z důvodu likvidace vozidla nemusíte čekat až na výročí pojistné smlouvy. Povinné ručení je možné ukončit k datu likvidace vozidla. Pojišťovně však musíte doložit potvrzení o ekologické likvidaci. Žádost se pojišťovně podává písemně, a to s přiloženým dokladem o vyřazení vozidla.

Jak zrušit povinné ručení online

Povinné ručení vždy musíte ukončit písemně a musíte přitom dodržet zákonem stanovený postup. K vypovězení pojistné smlouvy můžete použít formulář na webu vaší pojišťovny, je-li k dispozici, nebo výpověď napište vlastními slovy.
Archiv

Co je třeba ke zrušení povinného ručení

Vaše písemná žádost by měla obsahovat především důvod výpovědi. Dále je nutné uvést číslo pojistné smlouvy, jméno (popř. obchodní název) pojistníka včetně rodného čísla (IČO), adresu a kontakt pojistníka. Údaje o vozidle dále rozepisovat nemusíte, pojišťovna si vše dohledá podle čísla smlouvy.

Co se stane když nezaplatím povinné ručení

Co se stane, když nezaplatíte povinné ručení Při silniční kontrole dostanete pokutu až 3 000 Kč, pokud nepředložíte platnou zelenou kartu. Nepředložení zelené karty ještě ale nutně neznamená, že jezdíte bez povinného ručení. Pokuta za nepojištěné vozidlo se může vyšplhat až na 40 000 Kč.

Co s povinným ručením při prodeji auta

Obecně platí, že pokud již nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení. Povinné ručení však nezaniká automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojišťovně. Registr požaduje při převodu vozidla doložit platnou zelenou kartu.

Jak lze vypovědět pojistnou smlouvu

Pojišťovny většinou umožňují vypovědět smlouvu osobně na pobočce na počkání. Budete potřebovat formulář pro výpověď od dané pojišťovny. V případě, že nechcete na pobočku chodit, můžete výpověď zaslat písemně (emailem nebo poštou). Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy.

Jak neplatit povinné ručení

Jak se vyhnout pokutě za neplacení povinného ručení

Abyste nemuseli platit pojištění, musíte odevzdat registrační značky nepoužívaného vozidla do depozitu na registru vozidel.

Jak bezpečně prodat auto

Při prodeji auta se doporučuje sepsat o prodeji kupní smlouva se všemi potřebnými náležitostmi a také se dohodnout na tom, kdo nahlásí změnu majitele v registru vozidel. Pokud to neuděláte, hrozí vám až hororová situace, která je popsaná výše. Navíc je důležité si smlouvu o prodeji dobře uchovat.

Za jakých podmínek lze změnit pojistnou smlouvu

Pojistnou smlouvu můžete vypovědět také, když pojišťovna změní výši pojistného. V takovém případě můžete smlouvu vypovědět v průběhu jednoho měsíce od oznámení nové ceny pojistného. Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu.

Co se stane když nebudu platit povinné ručení

Až 40 000 Kč pokuta za neplatné povinné ručení

Nesjednání pojištění je jednoznačným porušením zákona, a proto musí být potrestáno. Pokud řidič nepředloží zelenou kartu při silniční kontrole, hrozí mu bloková pokuta na místě až 1 500 Kč nebo ve správním řízení až 3 000 Kč.

Na co si dát pozor při výkupu auta

Několik rad před výkupem auta u Vás doma

Nezapomeňte si především zkontrolovat, že sdělená cena za váš vůz je již konečná a nebudou Vám účtovány žádné vedlejší poplatky. Po výkupu auta doma si sami zkontrolujte, zda došlo k převodu vozidla na kupujícího.

Co udělat kdyz Prodavam auto

Prodej auta krok za krokemPříprava auta – perfektní umytí a vyčištění, výpis informací z historie auta, prohlídka před prodejem v servisu.Nabízení auta – vložení inzerátu, stanovení ceny, komunikace se zájemci, vyjednávání.Kupní smlouva – sepsání kupní smlouvy s kupujícím nebo bazarem.

Jak lze zrušit smlouvu

Výpověď je třeba doručit druhé smluvní straně, nejlépe doporučeně s dodejkou. Pokud byla smlouva uzavřena písemnou formou, musí být i výpověď písemná. Pro předcházení sporů je nanejvýš vhodné volit písemnou formu také tam, kde to povinné není.

Jak zrušit pojistnou smlouvu

Pojišťovny většinou umožňují vypovědět smlouvu osobně na pobočce na počkání. Budete potřebovat formulář pro výpověď od dané pojišťovny. V případě, že nechcete na pobočku chodit, můžete výpověď zaslat písemně (emailem nebo poštou). Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy.

Jak dlouho může být auto bez povinného ručení

Vůz může v depozitu setrvat rok a půl (tj. 18 po sobě jdoucích měsíců) a po tuto dobu s ním nesmíte jezdit. Před vyzvednutím značek z depozitu zkontrolujte platnost technické kontroly, případně zařiďte novou a sjednejte si povinné ručení. Budete totiž potřebovat zelenou kartu.

Jak prodat auto co nejrychleji

Pokud vám jde o čas a chcete vůz prodat co nejrychleji, zkuste využít služby autobazaru. Počítejte ale s tím, že bazar to neděla zadarmo, má s tím spojené náklady a s každým autem riskuje, že ho dlouho neprodá a zůstane mu na place. Proto od vás vykoupí vůz za menší cenu, než za jakou si pravděpodobně představujete.

Kdo odpovídá za přepis auta

Prodávající odpovídá za přepis vozidla

Dalším zásadním krokem při prodeji vozidla je přepis vozidla na nového majitele, o který je nutné zažádat po podpisu kupní smlouvy, a to konkrétně do 10 pracovních dnů od jejího uzavření. Za splnění této povinnosti v dané lhůtě odpovídá prodávající.

Jaký je rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědi smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, je to jako by vlastně nikdy neexistovala. Narozdíl od výpovědi si s protistranou všechno vzájemně vrátíte a basta. V praxi si můžete představit například odstoupení od smlouvy zákazníka, který si koupil zboží na e‑shopu a ve 14denní lhůtě odstoupí.

Jak dlouho trvá výpovědní lhůta

Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jedině individuální písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (nikoliv tedy kolektivní smlouvou). Typicky půjde o pracovní smlouvu či dodatek k ní.

Co se stane když nezaplatím pojištění

Pojišťovna vám nezaplacené povinné ručení automaticky sama nepozastaví. Pokud se náhodou stane, že jim od vás nepřijde, jako každý měsíc, platba, tak vám poštou pošle upomínku, poté druhou. Pokud nezaplatíte ani tehdy, tak vaše pojištění zaniká. Nezaplacené platby ale zůstávají.

Jak přestat platit povinné ručení

V případě změny majitele povinnost platit povinné ručení zaniká. Původní majitel je povinen nahlásit pojišťovně prodej auta a tuto skutečnost doložit. Na základě těchto informací dochází k zániku povinného ručení na konkrétní vozidlo. Pokud je na pojištění přeplatek, je poměrná částka pojištěnému vrácena.

Na co si dát pozor při prodeji auta do autobazaru

Trvejte na tom, že převod vozu na nového majitele se uskuteční až po převodu peněz a nepodepisujte žádné univerzální plné moci. Je to důležité, neboť při komisním prodeji na sebe autobazar nepřebírá žádná faktická ani právní rizika za závady, které mohou na vozidle vzniknout.

Kde nejlépe inzerovat prodej auta

Dva největší portály, kde inzerují především dealeři aut a autobazary: Sauto.cz – nejpoužívanější český inzertní portál na auta, nabídka více než 70 000 vozidel v nabídce. Přehledný, dobře strukturované informace, poradenství ke konkrétním autům. Umožňuje prověření historie auta pomocí VIN.