Jak si vybrat obor na vysoké škole?

Jak si vybrat obor na vysoké škole?

Jak si vybrat obor na vysoke skole

Jak si vybrat studijní oborUjasněte si své cíle. Předtím, než si podáte přihlášky, měli byste si zodpovědět následující: Proč vlastně chci jít studovat vysokou školuPromluvte si se staršími studenty a vyučujícími.Neřiďte se přáním ostatních.Sepište si svoje schopnosti.
Archiv

Jaké obory se vyplatí studovat

5 nejperspektivnějších studijních směrů podle zaměstnanosti a platuZdravotnictví a medicínský výzkum. Zdravotnictví není překvapením.Moderní technologie.Informační technologie a počítačová věda.Byznys a management.Finance, ekonomika a bankovnictví
Archiv

Jak zjistit co chci studovat

Co zvážit při výběru vysoké školy

Rozklikněte si na stránkách vybrané fakulty rozvrhy přednášek a sylaby – dozvíte se více o náplni a organizaci studia na dané škole. Zajděte na Den otevřených dveří, veletrh Gaudeamus nebo si domluvte individuální konzultaci.
Archiv

Co dělat když nevím co studovat

Možností je několik. Téměř každá střední škola má vlastního výchovného poradce, jehož hlavním úkolem je pomáhat studentům při rozhodování v otázkách výběru budoucí profese, volby vhodného povolání, v otázkách dalšího studia a rozvoje kariéry.

Která vysoká škola je nejlehčí

Nejnáročnější studijní obor na vysokých školách je medicína, nejlehčí je zemědělství. Vyplývá to z odpovědí více než 8000 absolventů českých univerzit, průzkum provedlo Středisko vzdělávací politiky, což je pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Kam na vysokou školu bez přijímaček

VELKÝ PŘEHLED: Veřejné vysoké školy, na které berou bezČeská zemědělská univerzita v Praze.České vysoké učení technické v Praze.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.Mendelova univerzita v BrněOstravská univerzita v OstravěSlezská univerzita v OpavěTechnická univerzita v Liberci.

Jaké obory jsou perspektivní

Perspektivní obory jsou především technologické a přírodovědné obory, ale nejen. Společnost pořád bude potřebovat kvalitní ekonomy, právníky, ale také psychology nebo sociology. Pozor ale na to slůvko kvalitní – u nás na vysokých školách obecně studuje příliš mnoho studentů, kteří nebyli „vyselektováni“ na kvalitu.

Jaké povolání má budoucnost

Odborníci na trh práce předpokládají, že situace se během pěti až deseti let poněkud stabilizuje, ale o tyto profese bude stále zájem. Práci si tak určitě najdou programátoři, učitelé, zdravotní sestry, lékaři, zubaři, fyzioterapeuti a ta řemesla, která nelze nahradit roboty – kadeřníci, zedníci, tesaři, automechanici…

Jaký obor je nejlehčí

Nejnáročnější studijní obor na vysokých školách je medicína, nejlehčí je zemědělství. Vyplývá to z odpovědí více než 8000 absolventů českých univerzit, průzkum provedlo Středisko vzdělávací politiky, což je pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Jak těžké je vystudovat vysokou školu

České vysoké školy trápí vysoká studijní neúspěšnost. Dlouhodobě dokončí školu jen přibližně polovina studentů, u některých oborů dokonce pouhá pětina. Velké procento neúspěšnosti se týká bakalářských, magisterských i doktorských studií, humanitních oborů i těch technických.

Na které obory je nejtěžší se dostat

Ačkoliv se celková úspěšnost uchazečů stabilně zvyšuje, šance na přijetí se liší podle studijních oborů i jednotlivých škol. V současnosti je nejtěžší dostat se na práva, medicínu a umělecké obory. Nejvyšší procento neúspěšných bylo na Vysoké škole umělecko-průmyslové (UMPRUM) v Praze.

Jaká je nejtěžší škola v ČR

Nejhůře je na tom v tomto ohledu z veřejných škol Technická univerzita v Liberci (TUL). Pokud vezmeme v potaz bakalářská studia započatá v roce 2014, tak má jako jediná právě liberecká univerzita studijní neúspěšnost nad 70 procent, konkrétně 71.

Jaké známky se počítají na vysokou školu

Prospěch podle výročních vysvědčení: Pokud VŠ vyžaduje přehled prospěchu, tak si student opíše známky z vysvědčení na konci prvního, druhého, třetího školního roku a 1. pololetí 4. ročníku.

Co studovat

Obory se dají rozdělit na humanitní, umělecké, technické a ekonomické. Do humanitních spadá například studium jazyků, sociologie, právo nebo filozofie. Umělecké obory zase nabízejí kresbu, tanec, divadlo nebo film. Technické obory zahrnují matematiku, fyziku, chemii či studium informačních technologií.

Co je to perspektivní

Slovo má i celou řadu přenesených významů a je takto používáno i při odborném vyjadřování, nejčastěji ve smyslu výhled nebo pohled do budoucna, úvaha o budoucnu, naznačení dalších možností vývoje apod.

Jaké profese jsou nejžádanější

10 nejžádanějších profesí v době pandemie (nárůst poptávky)*Manažer v potravinářství 648 %Pracovník pro zpracování objednávek 177 %Vedoucí skladu 145 %Prodejce služeb zákazníkům 89 %Řidič vysokozdvižného vozíku 73 %Odborník v oblasti veřejného zdraví 59 %IT specialista 33 %Skladník 30 %

Jaká práce je nejlépe placená

Nejlépe placené profese:Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč)Ředitelé velkých společností (139 385 Kč)Piloti (109 667 Kč)Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)Ředitelé advokátních kanceláří (104 298 Kč)Primáři ve státních nemocnicích (98 004 Kč)Ředitelé (náměstci) v oblasti ICT (97 764 Kč)

Která vysoká škola je nejtěžší

Nejméně se učí budoucí ekonomové, vyplývá z průzkumu. Průměrnému vysokoškolákovi zabere studium 33 hodin týdně. Vyplývá to z výsledků studie Eurostudent VI, jejíž autoři oslovili 22 207 studentů.

Co to je středoškolské vzdělání

Střední školy poskytují vyšší sekundární vzdělání, které může být všeobecné nebo odborné. Střední školy připravují žáky k dalšímu studiu nebo k výkonu povolání a pracovních činností. Vyšší sekundární vzdělávání v České republice probíhá na středních školách, případně na konzervatořích.

Na jakou vysokou školu je nejtěžší se dostat

Nejhůře jsou na opět lékařské obory. Ve srovnání s výsledky zájemců ostatních dvou škol má pak překvapivě nízké procento přijatých také Filozofická fakulta (38 procent). Mezi obory, které přijímají největší procento žáků se i zde řadí Přírodovědecká fakulta s více jak 93 procenty přijatých.

Jaké vysvědčení se počítá na střední školu 2023

Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.

Co je perspektiva ve fotografii

Perspektivou na fotografii jsou vzájemné prostorové vztahy zobrazených objektů, které vyjadřuje jejich relativní velikost na obraze. Velikosti obrazů objektů na fotografii je: přímo úměrná ohniskové vzdálenosti objektivu. nepřímo úměrná vzdálenosti jednotlivých objektů od objektivu.

Kde vznikla perspektiva

3. Perspektiva vznikla z latinského perspicere, což znamená prohlédnutí skrz něco. Je to jeden z prostředků, jimiž se zobrazuje nba dvourozměrné ploše trojrozměrný objekt. Toto zobrazení zachovává ve své základní podobě prostor, objekty a jejich vzájemné vztahy tak, jak je vidí oko.

Které obory zaniknou

9 profesí, které pravděpodobně v budoucnu zaniknouPoštovní doručovatel. Proč povolání zanikáFarmář Proč povolání zanikáMěřič elektřiny, plynu, vody. Proč povolání zanikáRedaktor v novinách. Proč povolání zanikáProdejce zájezdů v cestovní kanceláři. Proč povolání zanikáDřevorubec.Letuška.Svářeč

Kdo vydělává nejvíc peněz

Nejlépe placené profese:

Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč) Ředitelé velkých společností (139 385 Kč) Piloti (109 667 Kč) Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)