Co je to žolík?

Co je to žolík?

Co to je žolík

Žolík je hrací karta s vyobrazeným šaškem, která se nachází ve většině moderních karetních sad, kde doplňuje čtyři standardní karetní barvy. Žolík má původ ve Spojených státech amerických v době občanské války (60. léta 19. století).

Jak se hraje žolík pravidla

Cílem hry je vyložit z ruky všechny karty v „postupkách“ a poslední, zbylou kartou uzavřít hru. Jakmile hráč začne vykládat karty, musí být jejich hodnota minimálně 51 bodů. Jeden z hráčů zamíchá karty. Spoluhráč, který sedí vedle, odebere část karet a hledá v prvních třech odkrytých kartách žolíka.
Archiv

Kdo snímá v Zolikach

ZAČÁTEK HRY A ROZDÁVÁNÍ

však 3 z vrchu a hledá žolíka do 3 karet ze spodu snímnutých.Pro vysvětlení-snímá karty a může se podívat na další 3, kde může být žolík. Pokud si našel žolíka, nechá si ho pro hru a karta, která byla před nebo za žolíkem bude viditelná pro všechny a balíček karet na ni bude položen.
Archiv

Jaké karty na žolíky

Pro hraní žolíků budete potřebovat správné karty – používají se kanastové karty (pravidla hry canasta) – občas také označované jako žolíkové. Sada obsahuje 108 karet, z čehož jsou čtyři listy tzv. žolíků – to jsou karty se speciálním využitím, mají specifickou funkci ve hře.
Archiv

Jak se počítá žolík

Hodnota karet

K prvnímu vyložení je třeba mít 42 či 51 bodů. Hodnoty karet: A – K – Q – J je za 10 bodů, karty 2–10 ve výši za 2–10 bodů, žolík je za 50 bodů, ale 50 bodů má až po zavření, kdy někomu zůstane v ruce.

Jak vyhrát žolíka

Vyložit lze postupky z minimálně tří karet složené střídavě z černé a červené barvy, nebo trojice a čtveřice karet stejné hodnoty, ale ne stejného znaku. Žolík nahrazuje libovolnou kartu. V postupce žolík nemůže nahrazovat dvě po sobě jdoucí karty.

Co jsou píky

německých karet, červené (srdce), piky (barva označená černými stylizovanými hroty píky), kára (popř. káry) a kříže (k těm ještě dále) jsou barvy karet tzv. francouzských.

Co znamená Joker karta

Joker, který je místo chybějící karty a spoluhráč tuto kartu má, ho může vzít pro vlastní použití a libovolně s ním nakládat ve hře. (před bodem uzavření hry si každý musí vzít kartu z balíčku, nebo z nepotřebných karet a poté uzavírat!!

Co se dá hrat s jednim Balickem karet

Whist je zdvihová karetní hra pro 4 hráče, která se hraje s jedním balíčkem francouzských hracích karet. Vznikla ze starší hry Ruff and Honours (dnes již mrtvé) a hrála se zejména v 18.

Jak hrát kanastu

Každý hráč táhne ve svém tahu dvě karty z balíku (odhazuje jen jednu). Dvojice nemůže ukončit kolo, dokud každý její člen neodehrál aspoň jednu kartu z druhé ruky a všechny trojky nebyly odloženy. Počet kanast nutných k uzavření kola se liší. Mohou to být dvě červené a tři černé, nebo dvě černé a tři červené.

Co se dá hrat s kartami

Karetní hry se dělí do mnoha kategorií. Snad v každé kategorii jsou zastoupeny hry pro všechny věkové skupiny hráčů. Klasické – tyto hry jsou známé všem. Mezi klasiku patří Kvarteto, Pexeso, Mariáš, Kanasta, Černý Petr, Bridž, Poker nebo Vykládací karty.

Co znamená v kartách j

Za nejvýznamější karetní sady lze považovat: whistové karty (sada 52 listů čtyř barev hodnot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (jack – spodek/kluk), Q (queen – královna), K (king – král), A (ace – eso).

Jak jdou za sebou karty

Hrát ho ale můžete v jakékoliv sazbě, na které se dohodnete. Hraje se s barvami – zelená, kule, červená, žaludy. Hodnoty karet jdou za sebou takto: 7, 8, 9, spodek, vršek, král, desítka a eso. Desítka a eso jsou bodované karty.

Co znamená Pikove eso

Pikové eso: oznamuje dopis, zprávu z daleka, dědictví, nebo návštěvu. Pikový král: tato karta představuje nepřátelsky smýšlejícího staršího muže úředníka, vyššího postavení.

Co se dá hrát s jednim Balickem karet

Whist je zdvihová karetní hra pro 4 hráče, která se hraje s jedním balíčkem francouzských hracích karet. Vznikla ze starší hry Ruff and Honours (dnes již mrtvé) a hrála se zejména v 18.

Jak se hraje rychlík

Jak se hraje :

Bankéř rozdá všem po jedné kartě, sobě naposled. Vyzve k uzavření sázek a rozdá po dvou kartách ještě jednou dokola. Potom všichni otočí svůj list. Vyhrává vyšší bodová hodnota.

Jak se hraje oko

Cílem hry je dosáhnout nebo se co nejvíce přiblížit součtu jednadvacet neboli oka. Hráč si může vyptat libovolný počet karet, dokud není se svým součtem spokojen. Pokud již nechce dál riskovat přetáhnutí – ohlásí „dost“, „stop“ nebo jen „dobrý“ a položí karty ke své sázce.

Co znamená Pikový král

Pikový král: tato karta představuje nepřátelsky smýšlejícího staršího muže úředníka, vyššího postavení. Zvláště např. advokáta, poručníka, šlechtice, lékaře nebo kapitalistu, který se snaží vydělávat k Vaší škodě.

Co je vetsi král nebo eso

Počet hráčů: Příklad varianty hry pro 2 až 5 hráčů Hodnoty: 7, 8, 9, 10, spodek = 2, svršek = 3, král = 4, eso = 11 Princip hry: Hráči se snaží co nejdříve zbavit všech svých karet.

Co znamená v kartach dopis

Dopis – znamená zprávu, která může být sdělena i ústně nebo telefonicky. Charakter sdělení určí sousední karty. Dopis s kartou Cesta znamená zprávu z daleka. Dopis a karta Svatba je nabídnutí k sňatku a v kombinaci Dopis+Faleš znamená sňatkového podvodníka.

Jak vypadá eso

Francouzské karty

V některých hrách je eso číselná karta s hodnotou 1. Hodnoty karet jsou vyznačeny v rozích karet – u číselných hodnot pomocí číslice (2–10), u figur pomocí písmene, které se liší podle jazyka – např. J, Q, K, A, nebo B, D, K, A nebo V, D, R, A atd.

Jak se hraje Black Jack

Základní princip hry je, že hráč chce mít hodnotu karet blíže 21 než krupiér, ale přitom 21 nepřekročit. Vyhrává ten, kdo má po ukončení hry v ruce nejvyšší součet, aniž by překročil 21. Hráč, který má v ruce součet karet větší než 21, je takzvaně „trop“ neboli „přes“.

Co znamená srdcové eso

Srdcové karty

Eso znamená velkou a romantickou lásku, pokud už ji prožíváte, nebo se brzy bezhlavě zamilujete, jste-li singl. Oznamuje radost, svatbu, zábavu a také milou návštěvu. Král přináší vždy dobro.

Co znamená J na kartě

U žolíka je hodnota zpravidla vyznačena pomocí hvězdičky nebo nápisem JOKER. Hodnoty lze navíc rozlišit podle vyobrazení na kartě – u číselných karet a esa podle počtu symbolů barvy, u figur a žolíka podle stylizovaného obrázku (páže, královna, král, klaun).

Co to je eso

Slovo eso může označovat více věcí nebo subjektů: eso (karta) – hrací karta zpravidla s nejvyšší hodnotu. ESO – Evropa společně – české politické hnutí, založené v roce 2019 Jaromírem Štětinou. ESO – zkratka pro Evropskou jižní observatoř