Jak se jmenuje vládce bohů?

Jak se jmenuje vládce bohů?

Jak se jmenují bohové

Původ vesmíru a panteonZeus – vládce Olympu, bůh počasí, hromu a blesku.Héra – Diova manželka, bohyně žen, manželství a věrnosti.Apolón – bůh poznání, pravdy, poezie, hudby a prorokůArés – bůh války Poseidón – bůh moří a oceánůHéfaistos – bůh ohně, řemesel a zručnosti.Artemis – bohyně lovu, zvířat a plodnosti.
Archiv

Jak se jmenuje bůh války

Arés
Sourozenci Héfaistos, Hébé
Děti Erós, Fobos, Deimos, Harmonia, Kyknos
Římský ekvivalent Mars
multimediální obsah na Commons

Jak se jmenuje bůh země

Gaia
Význam Prvotní bohyně Země
Partner Úranos
Děti Úranos, Pontos, Titáni, Hekatoncheirové, Kyklopové, Giganti, Týfón a mnoho dalších
Římský ekvivalent Tellus

Jak se jmenuje bůh moře

Poseidón (řecky Ποσειδῶν) je starořeckým bohem moře a vodního živlu.

Jak se jmenuje bohyně moudrosti

Pallas Athéna je v řecké mytologii dcera nejvyššího boha Dia. Jde o bohyni moudrosti, války a strategie, ochránkyni statečnosti, práva, spravedlnosti a umění.

Jak se jmenuje egyptský bůh

Nejčastěji byli bohové uspořádáni do trojice. Základní trojicí je Amon – beran (nejvyšší bůh), jeho manželka Mut (nebe) a jejich syn Honsu (měsíc). Další známou trojicí je Ptah, jeho žena Sechmet – lev (válka) a syn Nefertum (rostlinstvo).

Jak se jmenuje bohyně úrody a ochrany pole

Mokoš (též zvaná Pripeliga, Syria, matka země) je bohyně země, osudu, věštění, úrody a stád. Je svázána s podsvětím.

Co je to Svarog

Svarog je nebeský tvůrce, bůh bohů, otec všech věcí i společenských zákonů. Je bohem ohně a nebeským kovářem, ukul Slunce a umístil je na obloze. Dal lidem znalost železa. Po stvoření světa (vesmíru) ustoupil do pozadí a setrvává v nečinnosti.

Co je to Amor

Erós (latinsky Amor nebo Cupido, řecky Ἔρως) je bůh lásky a sama láska; syn boha války Area a bohyně lásky a krásy Afrodíty, uctívaný též jako božstvo úrody. Ztělesňuje princip lásky v jakékoli podobě (heterosexuální i homosexuální). Jeho římským ekvivalentem byl Amor.

Co je to Afrodita

Afrodíté (starořecky Ἀφροδίτη, v češtině též Afrodita) je starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů. Jako jedna z nejvýznamnějších bohyní patří mezi dvanáct Olympanů.

Jak se jmenuje bohyně krásy a lásky

Afrodíté (starořecky Ἀφροδίτη, v češtině též Afrodita) je starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů. Jako jedna z nejvýznamnějších bohyní patří mezi dvanáct Olympanů.

Jak se jmenuje bohyně spravedlnosti

Diké – (Δίκη – řecky spravedlnost), thrácká moira – sudička, následně řecká bohyně spravedlnosti. Její matkou je bohyně zákonného pořádku Themis, otcem pak nejvyšší bůh Zeus.

Co to je Anubis

Anubis, někdy také Anup, případně i Anúpev nebo Inpu, byl nejstarší staroegyptský bůh, strážce zemřelých, mumifikace a pohřebišť. Současně držel patronát nad egyptskými balzamovači. Význam jeho jména pravděpodobně označuje toho, který jest nad horami nebo na místě balzamování.

Jak se jmenuje Slovanská bohyně jara

Vesna je slovanské poetické pojmenování pro jaro a jeho personifikaci, v obecném povědomí je však Vesna často považována za slovanskou bohyni jara, někdy ztotožňovanou s Ladou.

Co je to Perun

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Ačkoliv písemné zprávy o tomto božstvu pochází až na výjimky z východoslovanského prostředí, tak byl pravděpodobně ctěn všemi Slovany. Po christianizaci Slovanů splynul jeho kult v pravoslavném prostředí s kultem proroka Elijáše.

Co je to Radegast

Radegast, ať už měl jakýkoliv původ, byl bohem pohostinnosti. Původně však šlo o božstvo slumeční, které později získalo pod svůj patronát i válečnictví. Podobně jako u jiných pohanských božstev, keltských, germánských i slovanských, také Radegasta doprovázel posvátný kůň, jenž přebýval v posvátném chrámovém okrsku.

Co to je Kupid

Cupid (nebo Amor) je bůh římské mytologie, jeho řeckým ekvivalentem byl Erós. Cupid byl synem Marta a Venuše (v Řecku tedy Area a Afrodity). Byl uctíván jako bůh lásky.

Co to je Demeter

Démétér (řecky Δημήτηρ) je v řecké mytologii dcerou Titána Krona a jeho manželky a sestry Rheie. Je bohyní plodnosti země a rolnictví. Jejím římským protějškem je Ceres.

Kdo je to Hestia

Hestia nebo Hestiá (2. p. Hestie, starořecky Ἑστία) je řecká panenská bohyně domácího krbu, rodiny a domova. Je první dcerou Titána Krona a jeho manželky Rheie, sestra Dia, Poseidóna, Háda, Héry a Démétry.

Jak se jmenuje bohyně lásky

Afrodíté (starořecky Ἀφροδίτη, v češtině též Afrodita) je starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů. Jako jedna z nejvýznamnějších bohyní patří mezi dvanáct Olympanů.

Co je to Hathor

Kraví bohyně

Kráva byla v egyptských představách symbolem hojnosti a prosperity. Hathor v této podobě se pak objevuje ve spojitosti s nebesy, ale také v roli matky či kojné a ochránkyně faraonů.

Co je to Osiris

Osiris je jedním z nejuznávanějších bohů v historii starověkého Egypta. Je bohem zemědělství, plodnosti, mrtvých, života, vzkříšení a vegetace. Snímky použité pro boha obvykle vypadají jako božstvo se zelenou pletí s královskou bradkou. Osirisovy nohy jsou částečně zabalené do mumie a nosí výraznou korunu Atef.

Jak se jmenovali bohové Slovanů

U všech Slovanů je předpokládána víra v Peruna, boha hromu a blesku, obecně známý také nejspíš byl chtonický bůh Veles spojovaný se stády, bohatstvím a magií a Mokoš, bohyně vody a země. Perun společně s Velesem však představovali hlavní božstvo.

Co je to Veles

Veles či Volos je slovanský bůh s širokým okruhem působnosti. Jeho funkce ochránce skotu souvisí s bohatstvím, ale především s pozicí vládce podsvětí, které bylo představované jako louka, kde se pasou duše lidí.

Co je to Ratar

Ratar je nejvíce hořký Radegast, který byl kdy uvařen. Jeho název se inspiroval u kmene Ratarů, jejichž nejvyšším bohem byl právě Radegast. Alkohol: 4,3 obj. % ALC.