Co řekl praotec Čech když vylezl na horu Říp?

Co řekl praotec Čech když vylezl na horu Říp?

Na kterou horu vystoupil praotec Čech

Legenda o praotci Čechovi, který přivedl svůj lid na horu Říp.
Archiv

Co říkal praotec Čech

Ráno na tuto horu vystoupil a řekl ty nesmrtelná slova:,,Zde je země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající." a tak se rozhodl, že tato země se stane jejich vlastí. Později zemřel a kmen si za vůdce zvolil Kroka, ale to už je jiný příběh. Čech je první postavou vyskytující se ve Starých pověstech Českých.
Archiv

Kdo vylezl na horu Říp

Podle pověsti sem přišel praotec Čech, přehlédl okolní krajinu a rozhodl se zde usadit. Hora Říp s rotundou je chráněna jako národní kulturní památka.

Kdy přišel praotec Čech na horu Říp

Příchod Čecha do nové vlasti je Hájkem datován do roku 644 a v charvátské zemi je mu přisouzen hrad Psáry, zatímco jeho bratru Lechovi Krapina. Taktéž je jmenován Čechův syn Kleň, zakladatel Klenče. V Hájkově kronice je Čechovi přisouzen hrob v obci Ctiněves na úpatí Řípu kde měl roku 661 skonat a být pochován.

Odkud se vydal praotec Čech na cestu

Takřka všechny středověké a raně novověké české prameny se shodují na příchodu Čechovy družiny z jihu, z Charvátska. Naopak jihoslovanské, konkrétně srbské tradice, hledají pravlast předků na severu a tvrdí, že první Srbové přišli ze země Bojky mezi Uhrami a Německem. Tedy z Bohemie, z Čech.

Kdo vládl po Čechovi

Krok (vojvoda)

Krok
Předchůdce Praotec Čech
Nástupce Přemysl Oráč a Libuše
Potomci Libuše, Teta a Kazi
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Co zvolal praotec Čech

Vypráví se, že praotec Čech, když se vyšplhal na Říp, rozhlédl se kolem dokola a zvolal: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající! “ Od té doby tu žijem.

Co prohlásil praotec Čech

Za svítání vystoupil Čech na vrchol hory, přehlédl krajinu a řekl: „ To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. “ Lidu se země líbila. Rozhodl, aby nesla Čechovo jméno. Muži káceli pralesy, obdělávali půdu, stavěli vesnice.

Co stojí na hoře Říp

Výstup na Říp podle praotce Čecha

Na samém vrcholu, v nadmořské výšce 456 m. n. m., stojí románská rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Stavba byla v roce 1126 obnovena českým knížetem Soběslavem I.

V jakém městě se nachází Hora Říp

Čedicová kupa hory Říp (456 m n. m.), památné místo české historie, je zdaleka viditelná hora cca 5 km od Roudnice nad Labem. Kronikář Dalimil počátkem 14. století uvedl právě horu Říp a její okolí jako místo, kde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem při příchodu do nové vlasti.

Co se stalo na hoře Říp

Památná hora Říp (459 m n. m.) je neodmyslitelně spjata s českou mytologií. Na její vrchol podle pověsti vystoupil praotec Čech se svou družinou. Hora Říp se díky tomu stala symbolem české národní nezávislosti, pochází odtud i jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo.

Co nechal Krok vybudovat

Měl tři dcery – Kazi, Tetu a nejmladší Libuši. Kazi dovedla léčit lidi, Teta se vyznala ve všelijakých kouzlech a Libuše uměla předpovídat budoucnost – věštit. Kníže Krok nechal vybudovat nové hradiště, kam se pak přestěhoval – Vyšehrad.

Kdo si vzal Kazi

Kazi
Nábož. vyznání slovanské náboženství
Choť Bivoj
Rodiče Krok
Příbuzní Libuše a Teta (sourozenci)

Jak se jmenuje bratr praotce Čecha

Kníže Lech je legendární postava českých a především polských dějin. Podle pověsti přivedl Poláky do Polska a založil Hnězdno. Zatímco v českých pověstech vystupuje jako bratr slavnějšího Čecha, v Polsku je tomu naopak – je zde přirozeně pokládán za staršího z obou bratrů.

Jak dlouho trvá cesta na Říp

Rozhodně doporučujeme tento výstup s dětmi absolvovat, i když dosažení vrcholu této 461 m n.m. vysoké hory s dětmi dá kapku zabrat. Cesta až na vrchol je sjízdná i s kočárky, je dlouhá tam i zpátky asi 4 km a trvá asi 1,5-2 h.

Jak se dostat na horu Říp

Po stopách praotce Čecha na horu Říp se dá vyrazit několika cestami. Můžete přijít po červené z Roudnice nad Labem nebo z opačného směru po červené – od Ctiněvsi. Případně z Roudnice po modré a z opačného směru modré pak od obce Mneteš. Po žluté se na vrchol dostanete od Vražkova.

Co dělala teta

Teta byla pohanskou kněžkou a prý mluvila s duchy. Některá data mohou pocházet z datové položky. Kosmas ve své kronice líčí tři Krokovy dcery, přičemž o té prostřední, Tetě (Tethka), píše, že „zavedla pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům“.

Co umělá teta

Kazi dovedla léčit lidi, Teta se vyznala ve všelijakých kouzlech a Libuše uměla předpovídat budoucnost neboli věštit.

Odkud šel praotec Čech

Takřka všechny středověké a raně novověké české prameny se shodují na příchodu Čechovy družiny z jihu, z Charvátska. Naopak jihoslovanské, konkrétně srbské tradice, hledají pravlast předků na severu a tvrdí, že první Srbové přišli ze země Bojky mezi Uhrami a Německem. Tedy z Bohemie, z Čech.

Jak náročný je výstup na horu Říp

Rozhodně doporučujeme tento výstup s dětmi absolvovat, i když dosažení vrcholu této 461 m n.m. vysoké hory s dětmi dá kapku zabrat. Cesta až na vrchol je sjízdná i s kočárky, je dlouhá tam i zpátky asi 4 km a trvá asi 1,5-2 h. Odrážedla ani kola dětem nedoporučujeme, stoupání je místy dost strmé.

Jak nejlepe na Říp

Na horu Říp vede několik značených turistických cest. Pokud si zvolíte cestu z Roudnice nad Labem , tak vás se držte modré turistické značky. Ta vás povede tzv. Čechovou alejí,která nabízí zastavení v příjemné hospůdce Štípárna ve Vescích, a dále až do Rovného pod Řípem.

Odkud se vydal Praotec Čech na cestu

Hora Říp vystupující z rovin jižně od Roudnice nad Labem je památné místo české mytologie. Podle pověsti právě sem přišel praotec Čech, rozhlédl se po okolní krajině „mlékem a strdím oplývající“, a rozhodl se, že to je bude nový domov jeho lidu.

Koho si vzala Kazi

Její nejstarší sestra Kazi byli bylinkářka a léčitelka, která nad řekou Berounkou vybudovala hrad Kazín a provdala se za proslulého siláka Bivoje.

Co je to Kazi

Kazi je postava z českých pověstí, dcera Kroka, sestra Tety a Libuše, známá je především jako kouzelnice a léčitelka. První zmínka o ní pochází z Kosmovy kroniky z počátku 12. století, mnohé motivy s ní později spojované, jako manželství s Bivojem nebo hrad Kazín pochází až z Dalimilovy a Hájkovy kroniky z 16.

Kdo vládl po smrti praotce Čecha

Krok (vojvoda)

Krok
Josef Mathauser – Kníže Krok s dcerami.
Úmrtí 709
Předchůdce Praotec Čech
Nástupce Přemysl Oráč a Libuše