Kam ČR vyváží?

Kam ČR vyváží?

Co se vyvazi z Česka

Hlavní vývozní položkou na unijní trh jsou stroje a dopravní prostředky (56 % celkového exportu). Vyšší podíly na dovozu z EU vykazují také polotovary a materiály, chemické výrobky a průmyslové spotřební zboží.
Archiv

Co se nejvíce dováží do Česka

Největší kategorií jsou přitom dovozy strojů a dopravních prostředků. Dovozy strojů a dopravních prostředků do ČR se za posledních deset let rovněž více než zdvojnásobily – loni činila jejich hodnota 1,9 bilionu Kč.
Archiv

S kým obchoduje ČR

Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko patří v rámci celkového zahraničního obchodu České republiky k nejdůležitějším partnerům. Významně ovlivňují dynamiku celkového vývozu, dovozu a bilanci zahraničního obchodu.
Archiv

Jaká je obchodní bilance ČR

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,8 % a dovoz o 6,8 %. V roce 2022 vykázala obchodní bilance schodek 198,1 mld. Kč, který byl meziročně o 189,2 mld. Kč větší.

Které komodity ČR nejvíce vyváží

Komodity – český vývoz

Tradičním tahounem oboustranné obchodní výměny jsou motorová vozidla, zejména automobily, traktory, autobusy a jejich součásti. Umístila se na prvním místě s meziročně lehce sníženým objemem vývozu ve výši 1,20 mld. EUR oproti 1,27 v r. 2018 (z toho vývoz osobních vozů činil 870 mil.

Co nejvíce dovážíme

Import České republiky

Jak už bylo výše zmíněno, největší kategorií dovozů jsou stroje a dopravní prostředky, které se z necelé poloviny dováží z Německa a Číny, odkud se dováží především levné přístroje, stroje nebo telekomunikační zařízení. Ostatní země se podílejí na dovozu těchto kategorií pouze jednotkami procent.

V čem je naše republika soběstačná

Podílí se na tom především dovoz vepřového a drůbežího masa, vajec, brambor, ovoce a zeleniny. Soběstační jsme pouze ve výrobě obilovin, hovězího masa, mléka, cukru, piva. Ovšem i zde, s výjimkou obilovin a piva, míra potravinové soběstačnosti v posledních letech klesá.

Jaké výrobky jsou z ČR nejvíce vyváženy

Hlavní vývozní položkou jsou i nadále silniční vozidla, jejichž hodnota dosahuje pětiny celkového vývozu Česka. Hodnota exportu aut jenom do Německa dosáhla loni 255 miliard korun. Na druhém místě žebříčku vývozu do Německa figurují elektrická zařízení a přístroje (147 mld. korun).

Co vyvážíme do Německa

Klíčovou kapitolou vzájemného obchodu je automobilový průmysl. Téměř 60 procent českého vývozu do Německa totiž tvoří stroje a elektrotechnické výrobky či motorová vozidla. A dominantou jsou samozřejmě silniční vozidla, která jsou největší položkou německého dovozu.

Co se dováží za potraviny do ČR

Masné a mléčné výrobky, zelenina, ovoce nebo brambory. Potraviny, které produkují i tuzemští farmáři, přesto jich je v obchodech čím dál víc od zahraničních výrobců. Důvodem jsou nízké výkupní ceny surovin. Zemědělci je tak prodávají do zahraničí, odkud se k nám dováží hotové výrobky.

Jak se stát soběstačným

Pěstujte brambory, mrkev, rajčata, česnek, cibuli, okurky, jahody nebo maliny. Pokud máte prostor na ovocné stromy, zkuste jablka. Na malé zahrádce můžete zasít od všeho alespoň něco. Bylinky lze pěstovat nejen na zahrádce, ale také na balkóně nebo doma v truhlících.

Co vyváží ČR do Německa

Klíčovou kapitolou vzájemného obchodu je automobilový průmysl. Téměř 60 procent českého vývozu do Německa totiž tvoří stroje a elektrotechnické výrobky či motorová vozidla. A dominantou jsou samozřejmě silniční vozidla, která jsou největší položkou německého dovozu.

Co se dováží z Německa

Export, import

Mezi hlavní položky českého vývozu do SRN patří silniční vozidla, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, kovové výrobky a kancelářské stroje. Německo dováží do ČR nejvíce silniční vozidla, elektrická zařízení, železo, ocel, stroje k výrobě energie a plastické hmoty.

Co se nesmi dovážet do EU

Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj. V roce 2018 celní úřady nepustily do ČR téměř 1100 kg produktů živočišného původu.

Jak být Potravinove Sobestacny

Čím začítzkuste pěstovat zeleninu a ovoce, jde to i na malé zahrádce či balkoněusušte si ovoce a zeleninu na zimu.zavařujte a nakládejte, vyzkoušejte fermentovanou zeleninu.uchovávejte si semínka na další rok.vysaďte jedlé keře, stromy, bylinky a jedlé květiny.zkuste si vypěstovat vlastní sazeničky.

Co se pěstuje v Německu

V zemědělství se pěstuje většina plodin, nejvýznamnější z nich jsou brambory, pšenice a cukrová řepa. Z živočišné produkce je dominantní chov dobytka, prasat a drůbeže. Německý průmysl se orientuje především na strojírenství, automobilový průmysl a chemický průmysl.

Co se nesmi dovážet do ČR

Dovoz tabáku a tabákových výrobků cestujícími (nevztahuje se na zboží dovážené cestujícím mladším 17 let) je osvobozen od celních poplatků v rozsahu nejvýše: – 200 cigaret, nebo – 100 ks doutníčků (o hmotnosti nejvýše 3 gramy za kus), nebo – 50 ks doutníků, nebo – 250 g tabáku ke kouření, nebo jakákoliv kombinace …

Co se nesmí vyvážet z jordánská

Z Jordánska je zakázáno vyvážet jakékoliv starožitnosti či archeologické nálezy, zlato nezpracované do šperků a nasbírané nebo bez dokladů zakoupené korály a mušle. Na hraničních přechodech (včetně letiště) jsou prováděny časté a pečlivé kontroly.

Co se pěstuje na Slovensku

Na Slovensku se pěstuje hlavně obilí (60% osevních ploch), dále pak olejniny, jednoleté a dvouleté pícniny. Brambory, luštěniny a zelenina (hlavně rajčata, bílé zelí, cibule, paprika a mrkev) se pěstují celkem na asi 3% orné půdy.

Co roste v Nemecku

Obdělané plochy slouží pro pěstování ječmene, ovsa, žita a pšenice. Hojně jsou pěstovány brambory a kukuřice. Z průmyslových plodin je to řepka olejná. A nesmíme zapomenout na místní vinice, z kterých jsou sbírány hrozny a zpracovány na výborná místní vína.

Kam jet k Mrtvém moři

Nejlepší možností, jak si koupání v Mrtvém moři užít, je tedy buď návštěva placené pláže (Amman Beach, vstupné asi 20 JOD), nebo ubytování v některém z hotelů, které mají pláž vlastní. Pro dobrodružnější povahy může být alternativou koupání poblíž některého z přítoků, kde je možnost se umýt sladkou vodou.

Co se nesmí vozit do Řecka

Vývozní a dovozní předpisy se liší• ŘECKO – Bez povolení je zakázáno dovážet a vyvážet starožitnosti a umělecké předměty. Zcela zakázáno je vozit do Řecka pokojové rostliny. V kanystru se také nesmí převážet více než 10 litrů pohonných hmot. CHORVATSKO – Pro dovoz potravin jsou množstevní limity.

Co se pěstuje v nížinách

nížiny – černozemě – pšenice, kukuřice, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina, chmel, koně, prasata, drůbež.

Čím je Slovensko zajímavé

Zajímavá místa a památky na SlovenskuVysoké Tatry (High Tatras)Slovenský ráj (Slovak Paradise National Park)Demänovské jeskyně (Demänovská Caves)Bojnický zámek (Bojnice Castle)Spišský hrad (Spiš Castle)Havránok.Hodinová věž v Banské Bystrici (Banska Bystrica Clock tower)Co navštívit v hlavním městě Bratislavě

Jaký je v Německu nejvýznamnější průmysl

Německý průmysl se orientuje především na strojírenství, automobilový průmysl a chemický průmysl. Naši západní sousedé se také řadí k největším producentům železa a oceli. Hlavními exportními trhy jsou Francie, USA, Nizozemsko a UK.