Co vše kontroluje Česká školní inspekce?

Co vše kontroluje Česká školní inspekce?

Jak probiha skolni inspekce

Jak dlouho tedy trvá taková inspekční návštěva Každá škola vyžaduje něco jiného, ale průměrně předpokládáme, že inspekce trvá týden. Během něho probíhají řízené rozhovory s učiteli, s třídními učiteli, výchovným poradcem, metodiky, s vedením školy, návštěvy hodin. Chceme zařazovat i anketu mezi žáky a rodiči.
Archiv

Co může Česká školní inspekce

V rámci inspekční činnosti Česká školní inspekce získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných …
Archiv

Kdy se obrátit na školní inspekci

Co řeší školský ombudsmanPokud nesouhlasíte s rozhodnutím vedení školy nebo zřizovatele.Pokud vedení školy nebo zřizovatel nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.Pokud se domníváte, že se vedení školy nebo zřizovatel k vám chová arogantně či nevhodně.

Kdo kontroluje školní jídelny

Kontrolní činnost ve školních jídelnách probíhá v souladu s plánem kontrolní činnosti České školní inspekce, její periodicita je 3 až 4 roky.
Archiv

Co sleduje Čši

Český statistický úřad shromažďuje, vytváří a zveřejňuje množství statistických údajů o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji v Česku. Jedním z mnoha zdrojů našich dat jsou i pravidelná zjišťování o domácnostech a jednotlivcích, která provádíme.

Kdo kontroluje Českou školní inspekci

Stížnost na školu nebo školské zařízení je možné podat k místně příslušnému krajskému inspektorátu České školní inspekce (kontakty -zde-), případně na ústředí České školní inspekce. Podle ustanovení § 174 odst. 6 zákona č.

Jak si stěžovat na učitele

Kde řešit a co budete potřebovatVaše jméno a doručovací adresu.Na koho si stěžujete.Důvod, okolnosti a cíl stížnosti – co, kde a jak se podle vás stalo, proč je to podle vás problém a co požadujete. Nezapomeňte uvést všechny detaily, které by mohly být pro prošetření užitečnéPodpis.

Kdo je nadřízený ředitele školy

24. V souladu s § 183 odst. 3 školského zákona plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí krajský úřad. Krajský úřad je tedy odvolacím orgánem v případě všech rozhodnutí uvedených v § 165 odst.

Jak fungují školní jídelny

Slouží ke společnému stravování žáků, studentů, učitelů a nepedagogických pracovníků, někdy také cizích strávníků, např. důchodců, zaměstnanců firem apod. Obědy se vydávají výměnou za jídelnou vydávané stravenky, které se v závislosti na škole platí zpětně nebo předem.

Co nemůže učitel

Učitel nemá právo sahat dítěti na jeho majetek. Je velkým pochybením učitele, když křičí na dítě ve škole. Učitel má totiž zákonnou povinnost vytvářet ve škole pozitivní bezpečné prostředí a to s křikem nejde dohromady. Učitel nemůže dítě při vyučovací hodině poslat za dveře.

Jak poslat kontrolu do školy

Stížnost na školu nebo školské zařízení je možné podat k místně příslušnému krajskému inspektorátu České školní inspekce (kontakty -zde-), případně na ústředí České školní inspekce. Podle ustanovení § 174 odst. 6 zákona č.

Jak se volí ředitel školy

Jmenování ředitele

Ředitel je jmenován zřizovatelem na základě vyhlášení konkursního řízení. Zřizovatel má možnost toto řízení vyhlásit každých 6 let.

Jak dlouho může být ředitel školy

472/2011 Sb., upravuje šestileté „funkční období“ ředitelů veřejných škol. Podle § 166 odst. 2 jmenuje zřizovatel ředitele na vedoucí pracovní místo na období 6 let.

Co vařit ve školní jídelně

FotogalerieKoprová, kuřecí závitek, dušená rýže, mrkvový salát s pomerančem.Gulášová, zapečené nudle s tvarohem, ovoce.Fazolová, přírodní karbanátek, vařený brambor, ovocný kompot.Zeleninová s pohankou, čočkový salát se šunkou, croasant.Čardášová polévka, kuře na paprice, houskový knedlík.

Co obnáší práce vedoucí školní jídelny

Náplň práce:

sestavuje s vedoucí kuchařkou jídelní lístky, dbá na zajištění určených vyživovacích norem. kontroluje pestrost jídel a dodržování technologických postupů přípravy a hygieny jídel. dodržuje výživové normy a plnění spotřebního koše. zajišťuje objednávky a nákup potravin, odpovídá za jejich správné převzetí

Jak uklidnit třídu

Jakmile chceme žáky oslovit všechny jako celistvou třídu, musíme změnit hlasitost a tón hlasu, a tím rozlišit mezi časem, kdy si neformálně povídáme, a časem, kdy se máme věnovat práci. Rob Plevin tak doporučuje přesunout se od třídy kousek dál a mluvit hlasitěji.

Co si učitel nesmi dovolit

Učitel nemá právo sahat dítěti na jeho majetek. Je velkým pochybením učitele, když křičí na dítě ve škole. Učitel má totiž zákonnou povinnost vytvářet ve škole pozitivní bezpečné prostředí a to s křikem nejde dohromady. Učitel nemůže dítě při vyučovací hodině poslat za dveře.

Kde si můžu stěžovat na učitele

Stížnost na školu nebo školské zařízení je možné podat k místně příslušnému krajskému inspektorátu České školní inspekce (kontakty -zde-), případně na ústředí České školní inspekce.

Jak vyhodit ředitele školy

14 školského zákona. Česká školní inspekce (ani školská rada) sama nedisponuje pravomocí ředitele školy odvolat. Tuto pravomoc třímá v rukou pouze zřizovatel školy. Česká školní inspekce však může podat návrh na odvolání ředitele v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení.

Co dělá zástupce ředitele školy

Popis pracovní pozice. Zastupování ředitele školy v jeho nepřítomnosti. Zajišťování úkolů pedagogicko-organizačního charakteru z pověření ředitele školy. Řízení a zajišťování hospodářských úkolů ve škole.

Jak se zbavit ředitele školy

14 školského zákona. Česká školní inspekce (ani školská rada) sama nedisponuje pravomocí ředitele školy odvolat. Tuto pravomoc třímá v rukou pouze zřizovatel školy. Česká školní inspekce však může podat návrh na odvolání ředitele v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení.

Co musí splňovat ředitel školy

b) Ředitelem školy může být pouze ten, kdo získal praxi ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.

Co uvařit

co dnes uvařit5.0 7x. Smetanové brambory s kuřecím masem.5.0 6x. Těstovinový salát s tuňákem podle Camela.4.9 340x. Blesková polévka s krupicí4.9 21x. Válečky z mletého masa se sýrem.4.8 24x. Pečené brambory po našem.4.8 160x. Rýžové nudle s kuřecím masem a mrkví4.8 357x. Kuřecí prsa s hermelínem a smetanou.4.7 71x.

Co dělá pomocný kuchař

Pomocná síla do kuchyně znamená pracovní pozici, která zahrnuje veškeré pomocné práce v kuchyni přes umývání nádobí, údržbu kuchyně, čištění zeleniny, přípravu salátů a jakoukoli pomoc kuchařům při vaření.

Co nesmí dělat učitel

Není také vhodné kritizovat kolegy nebo zpochybňovat jejich postupy a metody. Pracovníci školy by navenek měli vystupovat jednotně. Pokud spolu mají nějaké neshody, je třeba je vyřešit osobně nebo za pomoci vedení školy nebo poradenských pracovníků. Takové informace však nesmí nikdy sdělovat rodičům žáků.