Co je třeba k žádosti o cestovní pas?

Co je třeba k žádosti o cestovní pas?

Jak dlouho trvá vyřízení pasu

Jak dlouho trvá vyřízení cestovního pasu Cestovní pas vám bude standardně vydán do 30 dnů od podání žádosti. Jestli na nový doklad spěcháte, je možné si připlatit za rychlejší vydání cestovního pasu do 5 dnů nebo lze využít možnosti cestovního pasu na počkání do 24 hodin.
Archiv

Co je potřeba k vyřízení cestovního pasu pro děti

Doklady potřebné k vyřízení dětského cestovního pasu

S potřebnými doklady a dítětem zajděte na obecní úřad s rozšířenou působností. S sebou si přichistejte rodný lidt, dřívější cestovní doklad (pokud dítě nějaký mělo) a občanský průkaz či cestovní doklad jednoho z rodičů.

Jak rychle se dá udělat pas

Kontaktní e-mail. Pokud se chystáte třeba k moři a zjistili jste, že nemáte platný cestovní pas – nezoufejte, i tak o vaši dovolenou nemusíte přijít. Nový cestovní pas můžete získat ve zkrácené lhůtě, a to buď do 5 pracovních dnů, nebo dokonce expresně do 24 hodin pracovního dne.

Jak dlouho trvá vyřízení pasu zkušenosti

Vyřízení pasu běžně trvá do 30 dnů a platí pro občany žádající o cestovní doklad u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na těchto místech lze zažádat také o zkrácení procesu a získat tak pas do 5 pracovních dnů. Zkrácenou 5denní a zároveň také jednodenní verzi nabízí Ministerstvo vnitra.

Kde žádat o vydání cestovního pasu

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).

Kdy si můžu zažádat o nový pas

Cestovní pas ČR, jehož platnost skončila, není možné prodloužit, nýbrž je třeba požádat o nový pas. Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti.

Jak dlouho platí dětský pas

Dětské cestovní pasy mají jednoroční platnost a vystavují se pouze pro děti mladší 12 let.

Kdy lze požádat o nový pas

Cestovní pas ČR, jehož platnost skončila, není možné prodloužit, nýbrž je třeba požádat o nový pas. Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti.

Kdy se platí cestovní pas

Správní poplatek za cestovní pas (platí se při podání žádosti) Pokud převezmete cestovní pas u jiného úřadu, než u kterého byla podána žádost, připravte se na další správní poplatek, a to 100 Kč.

Co dělat když mám propadlý pas

Propadlý pas

Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč. Nejpozději ho po vás budou chtít při zařizování nového cestovního pasu.

Co je lepší pro dítě pas nebo občanský průkaz

S dětským občanským průkazem můžete vycestovat pouze do zemí Evropské unie, Norska, Albánské republiky, Lichtenštenska, Švýcarska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Srbska, Gruzie a na Island. Cestovní pas je univerzálním dokladem pro cestování do všech zemí světa.

Co se stane kdyz nemám starý pas

Pokud máte i vy doma neplatný cestovní pas, máte ze zákona povinnost ho vrátit. "Neplatný cestovní pas může držitel odevzdat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa jeho trvalého pobytu nebo matričního úřadu, v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky," uzavřel Holek.

Co se stane kdyz Nevratim Stary pas

Sankce. Pokud držitel neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy, dopustí se přestupku, za který lze podle zákona o cestovních dokladech uložit pokutu do 10 000 Kč.

Jak dlouho trva OP pro dítě

V klasické podobě pak vyhotovení občanky trvá maximálně třicet dnů od podání žádosti. Doklad ale většinou bývá k vyzvednutí připravený dříve, přičemž za příplatek ve výši 100 Kč si jej můžete vyzvednout i na jiném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, než kde jste o něj původně žádali.

Jak obnovit prošlý pas

Cestovní pas ČR, jehož platnost skončila, není možné prodloužit, nýbrž je třeba požádat o nový pas. Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti.

Kdy udělat diteti pas

Od roku 2012 však platí zásada podle Evropské unie, která definuje, že jedna osoba smí mít pouze jeden pas. Děti tak musejí mít při cestě za hranice vlastní doklad, ať už občanský průkaz, nebo pas. Zajímavost: Vlastní doklady mohou mít děti již od narození, nikoliv až od 15 let, jak tomu bylo dříve.

Co se zapisuje do pasu

Chcete-li si nechat do nového pasu zapsat svou vědeckou hodnost nebo akademický titul, předložte věrohodný doklad o titulu vystavený českým úřadem nebo českou akademickou institucí.