Které komodity ČR nejvíce vyváží?

Které komodity ČR nejvíce vyváží?

Co se nejvíce vyváží z ČR

Hlavní vývozní položkou na unijní trh jsou stroje a dopravní prostředky (56 % celkového exportu). Vyšší podíly na dovozu z EU vykazují také polotovary a materiály, chemické výrobky a průmyslové spotřební zboží.
Archiv

Kdo nejvíce dováží do ČR

Největším dovozcem z Česka je Německo, kam se v roce 2013 vyvezlo zboží zhruba za 7 mld. Kč (v porovnání s 1,8 mld. Kč v roce 2005). Mezi další významné odběratele patří Slovensko, Dánsko, Spojené státy, Rusko, Rakousko a Polsko.
Archiv

Co ČR vyvazi

Česká ekonomika je závislá na vývozu. Největší podíl co do množství na něm mají automobily, pivo, počítače, antivirové programy nebo tramvaje. Škála výrobků, které míří z České republiky do světa, je ale mnohem pestřejší. Oblíbeným exportním artiklem tak jsou například i koloběžky nebo mucholapky.

Která země je největším dovozcem do ČR

Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje Česká republika se sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část dovozu pochází z Číny.

Co nejvíce dovážíme

Import České republiky

Jak už bylo výše zmíněno, největší kategorií dovozů jsou stroje a dopravní prostředky, které se z necelé poloviny dováží z Německa a Číny, odkud se dováží především levné přístroje, stroje nebo telekomunikační zařízení. Ostatní země se podílejí na dovozu těchto kategorií pouze jednotkami procent.

Jaká je struktura zboží které se v ČR nejvíce obchoduje

„Dominantní postavení v českém vývozu na unijní trh mají stroje a dopravní prostředky. V celkovém exportu dosahují 56 %. Meziročně se jejich vývoz do osmadvacítky zvýšil o 138,5 miliardy korun,“ doplňuje Marcela Sládková z odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. Hlavní vývozní položkou zůstávají silniční vozidla.

Co se dováží do České republiky

Vyvážíme hlavně suroviny jako jsou obiloviny a mléko, přičemž dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou jako je maso, masné a mléčné výrobky. Sice se dlouhodobě zvyšuje vývoz a kladné saldo u nezahuštěného mléka, ale saldo zahraničního obchodu s mléčnými výrobky je od roku 2009 záporné.

S kterými zeměmi obchoduje Česká republika

Největší koncentrace zahraničního obchodu je soustředěná na sousedící státy, Polsko, Německo, Rakousko a Slovensko. Z toho nejvýznamnějším českým průmyslovým partnerem je Německo, odkud se nejvíce dováží stroje, které zahrnují díly a subdodávky, a dopravní prostředky.

Co se dováží za potraviny do ČR

Masné a mléčné výrobky, zelenina, ovoce nebo brambory. Potraviny, které produkují i tuzemští farmáři, přesto jich je v obchodech čím dál víc od zahraničních výrobců. Důvodem jsou nízké výkupní ceny surovin. Zemědělci je tak prodávají do zahraničí, odkud se k nám dováží hotové výrobky.

Co vyváží ČR do Německa

Klíčovou kapitolou vzájemného obchodu je automobilový průmysl. Téměř 60 procent českého vývozu do Německa totiž tvoří stroje a elektrotechnické výrobky či motorová vozidla. A dominantou jsou samozřejmě silniční vozidla, která jsou největší položkou německého dovozu.

Co se k nám dováží z Číny

Nejvíc se z Číny dováží oblečení a obuv, elektronika, hodinky, ale i sklo nebo chemické výrobky. Naopak z Česka do Číny nejvíce vyvážejí auta, traktory, lékařské a jiné přístroje a elektronika, nábytek nebo hračky.

Co vyvážíme do Německa

Klíčovou kapitolou vzájemného obchodu je automobilový průmysl. Téměř 60 procent českého vývozu do Německa totiž tvoří stroje a elektrotechnické výrobky či motorová vozidla. A dominantou jsou samozřejmě silniční vozidla, která jsou největší položkou německého dovozu.

Odkud Dovazime potraviny

Export do zemí mimo EU roste podle ministerstva zemědělství rychleji než do evropských států. Agrární zboží loni nejvíce směřovalo na Slovensko (21,8 procenta), do Německa (19,7 procenta) a do Polska, následovala Itálie, Rakousko a Maďarsko, hlavními odběrateli mimo EU jsou Rusko, Japonsko, Čína, Turecko nebo USA.

Jak se EU podílí na světovém HDP

Ústřední postavení EU

EU, Čína a USA jsou největšími světovými ekonomikami, přičemž EU i Čína představovaly v roce 2021 přibližně 18 % celosvětového hrubého domácího produktu (HDP) a v případě USA to bylo přibližně 24 %.

Co se nesmi dovazet do ČR

Dovoz tabáku a tabákových výrobků cestujícími (nevztahuje se na zboží dovážené cestujícím mladším 17 let) je osvobozen od celních poplatků v rozsahu nejvýše: – 200 cigaret, nebo – 100 ks doutníčků (o hmotnosti nejvýše 3 gramy za kus), nebo – 50 ks doutníků, nebo – 250 g tabáku ke kouření, nebo jakákoliv kombinace …

Co se nesmi dovážet do EU

Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj. V roce 2018 celní úřady nepustily do ČR téměř 1100 kg produktů živočišného původu.

Co se nesmí vozit do USA

Do USA se nesmějí dovážet salámy, šunky, klobásy, uzeniny, řízky ani jiné masné potraviny včetně konzerv. Zákaz platí pro čerstvé, mražené, sušené, uzené i jinak tepelně zpracované maso.

Co se dováží z Německa

Export, import

Mezi hlavní položky českého vývozu do SRN patří silniční vozidla, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, kovové výrobky a kancelářské stroje. Německo dováží do ČR nejvíce silniční vozidla, elektrická zařízení, železo, ocel, stroje k výrobě energie a plastické hmoty.

Kam exportuje Čína

Hlavní destinace vývozu jsou: USA (20 %), Hong Kong (11 %) a Japonsko (6,5 %). Export tvoří hlavně stroje a zařízení a textil. Nejvíce se do Číny dováží stroje a zařízení, ropa a ropné produkty a chemické produkty. Import směřuje hlavně do států Asie; Jižní Korea (9,7 %) a Japonsko (8,8 %).

Kdy se platí clo z Číny

Clo samotné sice platíte až u zásilek, u kterých hodnota zboží převyšuje 150 eur (cca 3 750 korun), nicméně i levnější dodávky musejí projít celním řízením. Pokud se necháte v celním řízení zastupovat Českou poštou, musíte jí za tuto službu zaplatit.

Odkud se dováží jablka

Téměř polovina jejich dovozu byla z Polska (47,1 %), dále z Itálie (19,3 %) a Slovenska (10,7 %). Ve stejném období se vyvezlo 55 tis. tun jablek, přičemž polovina do Rakouska (48,2 %). Vývoz dále směřoval do Německa (28,6 %) a na Slovensko (18,7 %).

Kde je nejnižší HDP

Turecko, kandidátská země EU, předčilo Rumunsko a Bulharsko. V pěti zemích je HDP na obyvatele o nejméně 60 % nižší než průměr EU-27. Těmito zeměmi jsou dvě kandidátské země EU Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie a tři západobalkánské země Srbsko, Bosna a Hercegovina a Albánie.

Kdo má nejnižší HDP

Kupříkladu Tuvalu má nejmenší HDP ze všech zemí, a to pouhých 64 milionů dolarů. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu by měl být rok 2023 obtížnější než minulý rok.

Co se nesmí vyvážet z jordánská

Z Jordánska je zakázáno vyvážet jakékoliv starožitnosti či archeologické nálezy, zlato nezpracované do šperků a nasbírané nebo bez dokladů zakoupené korály a mušle. Na hraničních přechodech (včetně letiště) jsou prováděny časté a pečlivé kontroly.

Co můžu vést do Švýcarska

V zásadě platí, že při vstupu do Švýcarska jsou od cla a daní osvobozeny věci osobní spotřeby cestujících (oděvy, toaletní potřeby, kosmetika, léky pro osobní spotřebu/doporučuje se mít potvrzení od ošetřujícího lékaře o předepsaných medikamentech/, fotoaparát, kamera, mobilní telefon, přenosný počítač, z potravin …