Která země je největším dovozcem do ČR?

Která země je největším dovozcem do ČR?

Kdo nejvíce dováží do ČR

Největším dovozcem z Česka je Německo, kam se v roce 2013 vyvezlo zboží zhruba za 7 mld. Kč (v porovnání s 1,8 mld. Kč v roce 2005). Mezi další významné odběratele patří Slovensko, Dánsko, Spojené státy, Rusko, Rakousko a Polsko.

S kterými zeměmi obchoduje Česká republika

Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko patří v rámci celkového zahraničního obchodu České republiky k nejdůležitějším partnerům. Významně ovlivňují dynamiku celkového vývozu, dovozu a bilanci zahraničního obchodu.
Archiv

Kam exportuje ČR

Největším odběratelem je dlouhodobě Německo, které zaujímá 39 % našeho exportu. Hlavní vývozní položkou na unijní trh jsou stroje a dopravní prostředky (56 % celkového exportu). Vyšší podíly na dovozu z EU vykazují také polotovary a materiály, chemické výrobky a průmyslové spotřební zboží.
Archiv

Které komodity ČR nejvíce vyváží

Komodity – český vývoz

Tradičním tahounem oboustranné obchodní výměny jsou motorová vozidla, zejména automobily, traktory, autobusy a jejich součásti. Umístila se na prvním místě s meziročně lehce sníženým objemem vývozu ve výši 1,20 mld. EUR oproti 1,27 v r. 2018 (z toho vývoz osobních vozů činil 870 mil.

Co nejvíce dovážíme

Import České republiky

Jak už bylo výše zmíněno, největší kategorií dovozů jsou stroje a dopravní prostředky, které se z necelé poloviny dováží z Německa a Číny, odkud se dováží především levné přístroje, stroje nebo telekomunikační zařízení. Ostatní země se podílejí na dovozu těchto kategorií pouze jednotkami procent.

Co ČR vyvazi

Česká ekonomika je závislá na vývozu. Největší podíl co do množství na něm mají automobily, pivo, počítače, antivirové programy nebo tramvaje. Škála výrobků, které míří z České republiky do světa, je ale mnohem pestřejší. Oblíbeným exportním artiklem tak jsou například i koloběžky nebo mucholapky.

Co se dováží do České republiky

Vyvážíme hlavně suroviny jako jsou obiloviny a mléko, přičemž dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou jako je maso, masné a mléčné výrobky. Sice se dlouhodobě zvyšuje vývoz a kladné saldo u nezahuštěného mléka, ale saldo zahraničního obchodu s mléčnými výrobky je od roku 2009 záporné.

Co nejvice Vyvazime

Česká ekonomika je závislá na vývozu. Největší podíl co do množství na něm mají automobily, pivo, počítače, antivirové programy nebo tramvaje. Škála výrobků, které míří z České republiky do světa, je ale mnohem pestřejší. Oblíbeným exportním artiklem tak jsou například i koloběžky nebo mucholapky.

Co se vyváží z Česka

Česká ekonomika je závislá na vývozu. Největší podíl co do množství na něm mají automobily, pivo, počítače, antivirové programy nebo tramvaje. Škála výrobků, které míří z České republiky do světa, je ale mnohem pestřejší. Oblíbeným exportním artiklem tak jsou například i koloběžky nebo mucholapky.

Co vyvážíme do Německa

Klíčovou kapitolou vzájemného obchodu je automobilový průmysl. Téměř 60 procent českého vývozu do Německa totiž tvoří stroje a elektrotechnické výrobky či motorová vozidla. A dominantou jsou samozřejmě silniční vozidla, která jsou největší položkou německého dovozu.

Co se dováží za potraviny do ČR

Masné a mléčné výrobky, zelenina, ovoce nebo brambory. Potraviny, které produkují i tuzemští farmáři, přesto jich je v obchodech čím dál víc od zahraničních výrobců. Důvodem jsou nízké výkupní ceny surovin. Zemědělci je tak prodávají do zahraničí, odkud se k nám dováží hotové výrobky.

Co se importuje do ČR

Import České republiky

Jak už bylo výše zmíněno, největší kategorií dovozů jsou stroje a dopravní prostředky, které se z necelé poloviny dováží z Německa a Číny, odkud se dováží především levné přístroje, stroje nebo telekomunikační zařízení. Ostatní země se podílejí na dovozu těchto kategorií pouze jednotkami procent.

Co se nesmi dovazet do ČR

Dovoz tabáku a tabákových výrobků cestujícími (nevztahuje se na zboží dovážené cestujícím mladším 17 let) je osvobozen od celních poplatků v rozsahu nejvýše: – 200 cigaret, nebo – 100 ks doutníčků (o hmotnosti nejvýše 3 gramy za kus), nebo – 50 ks doutníků, nebo – 250 g tabáku ke kouření, nebo jakákoliv kombinace …

Co vyváží ČR do Německa

Klíčovou kapitolou vzájemného obchodu je automobilový průmysl. Téměř 60 procent českého vývozu do Německa totiž tvoří stroje a elektrotechnické výrobky či motorová vozidla. A dominantou jsou samozřejmě silniční vozidla, která jsou největší položkou německého dovozu.

Co se nesmí vozit do USA

Do USA se nesmějí dovážet salámy, šunky, klobásy, uzeniny, řízky ani jiné masné potraviny včetně konzerv. Zákaz platí pro čerstvé, mražené, sušené, uzené i jinak tepelně zpracované maso.

Co se nesmi dovážet do ČR

Dovoz tabáku a tabákových výrobků cestujícími (nevztahuje se na zboží dovážené cestujícím mladším 17 let) je osvobozen od celních poplatků v rozsahu nejvýše: – 200 cigaret, nebo – 100 ks doutníčků (o hmotnosti nejvýše 3 gramy za kus), nebo – 50 ks doutníků, nebo – 250 g tabáku ke kouření, nebo jakákoliv kombinace …

Co se nesmí vyvážet z jordánská

Z Jordánska je zakázáno vyvážet jakékoliv starožitnosti či archeologické nálezy, zlato nezpracované do šperků a nasbírané nebo bez dokladů zakoupené korály a mušle. Na hraničních přechodech (včetně letiště) jsou prováděny časté a pečlivé kontroly.

Kam nejvíce vyvážíme

Zemí, kam EU v letech 2020 a 2021 nejvíce vyvážela, byly Spojené státy. Největším partnerem pro dovoz byla v roce 2020 Čína a v roce 2021 Spojené království. Spojené státy byly v roce 2020 nejčastější destinací pro zboží vyvážené z EU, a to s podílem 18,3 %.

Co si můžu vzít do letadla do USA

Do USA lze bezcelně přivézt všechny osobní věci návštěvníka a dále na osobu 100 doutníků a 200 cigaret – karton (výjimkou jsou tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 21let. Dovoz předmětů v hodnotě do 100 USD je osvobozen od cla.

Co si nebrat do USA

❌ Maso a uzeniny. Do USA se nesmějí dovážet salámy, šunky, klobásy, uzeniny, řízky ani jiné masné potraviny včetně konzerv. Zákaz platí pro čerstvé, mražené, sušené, uzené i jinak tepelně zpracované maso.

Co se nesmí vozit do Řecka

Vývozní a dovozní předpisy se liší• ŘECKO – Bez povolení je zakázáno dovážet a vyvážet starožitnosti a umělecké předměty. Zcela zakázáno je vozit do Řecka pokojové rostliny. V kanystru se také nesmí převážet více než 10 litrů pohonných hmot. CHORVATSKO – Pro dovoz potravin jsou množstevní limity.

Kam jet k Mrtvém moři

Nejlepší možností, jak si koupání v Mrtvém moři užít, je tedy buď návštěva placené pláže (Amman Beach, vstupné asi 20 JOD), nebo ubytování v některém z hotelů, které mají pláž vlastní. Pro dobrodružnější povahy může být alternativou koupání poblíž některého z přítoků, kde je možnost se umýt sladkou vodou.

Co se nesmí vyvážet do Maroka

Z Maroka se nesmí vyvážet jakékoliv množství drog (to vás skutečně nesmí ani napadnout!), stejně tak zbraně a jakékoliv druhy fauny a flóry. Omezen je také vývoz zkamenělin, je jich povoleno vyvézt maximálně 10. Kontroly na letišti mohou být v tomto směru přísné.

Co si nebrat do letadla

Obecně nesmíte v příručním zavazadle přepravovat všechno, co by mohlo ohrozit vaše spolucestující: výbušné hořlavé, chemické anebo jedovaté látky. Dále zbraně a výbušniny (včetně jejich imitací) a paralyzující spreje. A na seznam zakázaných předmětů patří i jednorázové zapalovače.

Co se nesmí posílat do USA

V USA mají řadu omezení toho, co můžete a nesmíte posílat. V celé zemi platí zákaz dovozu salámů, masa, mléčných výrobků, tvarohu a dalších rychle se kazících potravin. Do Spojených států také nesmíte poslat aerosoly a s nimi spojené deodoranty, antiperspiranty, laky na vlasy, barvy ve spreji apod.